Ebedi gençlik mümkün!

The Economist’te yayımlanan makaleye göre, bir araştırma ekibi, farelerde, bağışıklık sistemi organı olan timusu geliştirebildi.

The Economist’te yayımlanan makaleye göre, bir araştırma ekibi, farelerde, bağışıklık sistemi organı olan timusu geliştirebildi.

ebediBöylelikle hem olası kanserlerle savaşmak hem de gençliğin çeşmesinden içebilmek mümkün olabilecek. Çalışmalarını Development dergisinde yayımlayan İngiltere Edinburgh Üniversitesi’nden Clare Blackburn ve ekibi, yaş ilerledikçe etkinliğini giderek kaybeden ve bağışıklık sistemine desteği neredeyse yok olan timus bezini, kök hücreler eklemek yerine, FOXN1 proteini üretimini uyararak büyütmeyi başardılar. Bu protein, gen aktivasyonunu sağlayan moleküler bir düğme gibiydi ve timus için de hiç kuşkusuz yaşam iksiriydi. Timus bezi bağışıklık sisteminin ana elemanları olan T hücrelerinin olgunlaştığı organdır. T hücreleri virüsle enfekte olmuş vücut hücrelerini yok etmek gibi esaslı bir görev yaparlar. Organizma yaşlandıkça timus bezi küçülür ve işlevini kaybeder. Sonuç olarak yeni T hücrelerinin yapımı da azalmış olur. Bu da yaşlı bireylerin gençlere göre hastalıklara karşı neden daha dirençsiz olduğunu açıklar. Dr. Blackburn daha önceki deneylerinden FOXN1 proteininin timusun embriyonik gelişimi için önemli olduğunu biliyordu. Bu bilgiyle, yaşlı organizmalarda timusun yeniden aktive edilmesinin mümkün olup olmadığını araştırmak istedi. Bu sebeple fare deneklerine, meme kanserindeki kullanımıyla bilinen tamoksifen vererek, FOXN1 protein üretimini uyardılar. Bu fareler 1-1,5 yaşındalardı ve orta ya da yaşlı insan yaşına denk geliyorlardı. FOXN1 üretimiyle gençlerin timusunda 2,7; daha yaşlılarda 2,6 kez büyüme gözlemlediler. Ayrıca farelerin iç organlarının yapısal olarak gençleşmeye başladığını ve T hücre yoğunluğunun arttığını belirlediler. Elbette bu çalışmalar medikal tedaviye model olmayacak. FOXN1 doğal olarak tamoksifene duyarlı değil. Ancak şimdilik sadece kök hücrelerle sağlandığı gözlenebilen timüs büyümesinde ve yenilenmesinde, başka yolların da olabileceğini gösteren çok önemli bir pencere açacaktır. LAB MEDYA

Paylaş

Görüntülenme:
Yayınlanma Tarihi:09 Haziran 2014