Ebeveynler sınıfta kaldı

Hacettepe Üniversitesi’nin yaptığı araştırmada anne ve babalarla ilgili çok ilginç sonuçlar çıktı.Hacettepe Üniversitesi’nin yaptığı araştırmada anne ve babalarla ilgili çok ilginç sonuçlar çıktı. Haber6Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Yılmaz'ın yaptığı bir araştırma, öğrencilerin annelerinin yüzde 49,7'sinin, babalarının ise yüzde 39,5'inin hiç kitap okumadığını ortaya koydu. Anne-babaların büyük bölümü ne çocuklarına hediye olarak kitap tercih ediyor ne de çocuğunu kitapçıya götürüyor. Ankara'daki 8 merkez ilçede okuyan ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin “okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıklarında ebeveynlerinin duyarlılıkları”nı araştıran Prof. Dr. Yılmaz, bunun için 344 öğrenciye anket çalışması uyguladı. Anket sonuçları, ebeveynlerin çocukları için okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıkları konusunda iyi birer model olamadığını ortaya koydu. Araştırma sonuçlarına göre, çocukların ebeveynleri çoğunlukla ilk ve ortaöğretim mezunu. Ebeveynlerden annelerin sadece yüzde 14,8'i üniversite mezunu iken bu oran babalarda yüzde 27,6'ya yükseliyor. Anket kapsamında yer alan ebeveynlerden annelerin yüzde 76,7'si ev kadını iken babaların yüzde 29,7'si memur, yüzde 28,8'i işçi olarak çalışıyor. Öğrencilerinin ebeveynlerinin çoğunluğu 31-40 yaş grubu ve orta gelir düzeyine sahip kişilerden oluşuyor. ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 71,7'Sİ OKUMUYOR Anket yanıtlarına göre, öğrencilerin yüzde 71,7'si ya hiç kitap okumuyor ya da “2 ayda bir kitap veya daha az” okuyor. Okuma alışkanlığına sahip öğrencilerin oranı ise yüzde 6,8. Öğrencilerin yüzde 70,3'ünün evinde ders kitapları dışında bir kitaplık bulunmuyor. Annelerin yüzde 49,7'sinin, babaların yüzde 39,5'inin kitap okumadığının görüldüğü araştırmada, ebeveynlerin üçte ikisinden fazlasının da çocuğuna okul öncesi dönemde kitap okumadığı ortaya çıktı. Rakamlara göre, anne-babaların büyük bölümü ne çocuklarına hediye olarak kitap tercih ediyor ne de çocuğunu kitapçıya götürüyor. Annelerin yüzde 78,8'i, babaların ise yüzde 70,9'u şimdiye kadar çocuğunu hiç kitapçıya götürmemiş. Ebeveynin, çocuğunun kitap okumasına tepkisinin ne olduğuna yönelik soruya verilen yanıt ise annelerin yüzde 67,5'i, babaların yüzde 59'unun bu konuya tepkisiz kaldığı yönünde. “ANNELER ÖNCELİKLE BİLİNÇLENDİRİLMELİ” Araştırma sonuçlarını değerlendiren Prof. Dr. Yılmaz, okumayan ve kütüphaneye gitmeyen anne ve babaların okuyan ve kütüphane kullanan çocuklara sahip olma olasılıklarının yüksek olamayacağını belirtti. Bir çocuğun okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıklarını kazanıp geliştirmesinde birçok bireysel ve toplumsal etkenin rol oynadığını belirten Prof. Dr. Yılmaz, ailenin ise bunlar arasında en temel etken olduğunu vurguladı. Ebeveynlerin çocukları için güçlü modeller olduğunu anlatan Prof. Yılmaz, “Çocuklar doğal olarak ebeveynlerini genelde taklit etmektedirler. Bu nedenle, ebeveynler kitap okuyarak ve kütüphaneye giderek çocuklarına bu konuda da olumlu modellik yapmalıdırlar” dedi. Bu nedenle, kütüphanelerin bu konuda çocukların yanı sıra ağırlıkla ebeveynlere yönelmesinin daha uygun olacağını söyleyen Bülent Yılmaz, “Özellikle annelerin ilgili konuda öncelikle bilinçlendirilmeleri bu araştırmada belirlenen olumsuzluğun giderilmesine ciddi katkılarda bulunacaktır” diye konuştu.  A.A

Paylaş

Görüntülenme:
Güncellenme Tarihi:23 Ağustos 2011Yayınlanma Tarihi:24 Ağustos 2011