EN ÇOK KADINLARI ETKİLİYOR

BBC.com - Çeviri: Ayda Çayır /NP GRUP

288 erişkinin katıldığı çalışmada her iki cinsiyetin mükemmeliyetçilik yönelimi test edildi. Katılımcılarda ailevi yükümlülüklere sahip olma ve haftada en az 20 saat çalışma şartı arandı. Çalışmadan çıkan sonuca göre, daha fazla sayıda kadın aile ve iş yeri yükümlülükleriyle ilgili kendi koydukları yüksek standartları karşılayamadıklarını düşünüyor.

Ankette şu tarz sorular yer aldı:

Ailemle zaman geçirmek işle ilgili sorumluluklarımı aksatmama neden oluyor; işten eve döndüğümde genellikle ailevi etkinliklere katılamayacak kadar yorgun oluyorum."

Katılımcılar kendilerine yüksek standartlar koyan, fakat bunları karşılamadıklarını düşünenler, yüksek standartlar koydukları halde performanslarından memnun olanlar ve mükemmeliyetçi olmayanlar şeklinde üç kategoride değerlendirildi. İş performansı açısından, erkeklerin %24'üne nispetle kadınların %38'i kendi koydukları standartlara ulaşamadıkları kanısındaydı. Ev ve aile hayatı değerlendirildiğinde, erkeklerin %17'sine nispetle kadınların %30'u arzu ettiği standartlara erişemediğini düşünüyordu. Mükemmeliyetçi olarak sınıflandırılanlar arasında performansından memnun olanlar daha çok erkeklerdi.

KADINLAR DİKKAT
 
Çalışma sonuçlarını değerlendiren araştırmacılara göre, kadının dışarıda çalışmasıyla evde oturup çocuk bakması konusunda toplumda farklı mesajlar veriliyor. Ev ve iş mesuliyetleri arasında sıkışan kadınlar çoğu zaman suçluluk duygusunun etkisiyle ne evde nede işte yeterince başarılı olamadıklarını düşünüyorlar. Takatlerinin ötesinde, standartlarını yüksek tutup, mükemmeliyetçilik girdabına düşüyorlar.


Paylaş

Görüntülenme:
Yayınlanma Tarihi:01 Haziran 2009

© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.