Esrar Bağımlılık Yapar

Uyuşturucu kullanımı sadece kullanan bireye değil, tüm topluma zarar verir. Esrar gibi maddelerin kullanımı arkadaşlar arasında bulaşıcı bir şekilde yaygınlaşır. Esrar için harcanan para her zaman mafyayı besleyen ve insanların sömürülmesine aracılık eden paradır.

Esrar en sık kullanılan yasadışı maddedir. Dünyada 200–300 milyon kişinin düzenli olarak esrar kullandığı düşünülmektedir.

esrarHaşhaş ve Marihuana, ikisi de kenevir bitkisinin ürünleridir. Türkiye’de ve diğer pek çok ülkede bulundurulması ve ticareti suç olmasına rağmen, bu maddelerin kullanımı giderek artmaktadır. Esrarın en yaygın kullanılma biçimi sigara şeklinde içilmesidir. Sigara şeklinde kullanıldığında esrarın etkisi birkaç saniye ile birkaç dakika içinde başlar, yarım saatte zirveye ulaşır ve yaklaşık 3 saat sonra sona erer.  Esrarın çoğunlukla kullanım esnasında coşkuya, kendini bırakmaya ve sersemliğe neden olur. Çoğu kez ses ve renklerin algılanması fazlalaşır. Esrar, sigaraya oranla daha fazla kanser yapıcı madde içermektedir ve bireyin yaşam kalitesini daha kısa vadede düşürür. Esrar, bedende yağ dokusunda biriktiğinden hafıza kaybına, öğrenme ve solunum bozukluklarına neden olabilmektedir. Esrarlı sigaraların dumanında normal sigaraya göre daha fazla miktarda katran bulunur. Ayrıca esrar içenler dumanı içlerine çok derin olarak çekerler ve uzunca bir süre içlerinde tutarlar, bu nedenle daha tehlikelidir. Fakat uzun süreli kullanımda olumsuz duygularda da artış olur. Kişide hafıza, dikkatte ve tepkilerde yavaşlamaya sebep olur.  Olaylara karşı kayıtsızlık miskinlik, eylemsizlik gözlenebilir. Genetik yatkınlığı olan kişilerde psikotik bozukluklar ortaya çıkabilir. Son yıllarda araştırmalar şizofreni, gelişimi ile esrar kullanımı arasında bir ilişki olduğuna işaret etmektedir. Son bir yıl içinde esrar kullananlarda şizofreni gelişme riskinin 1.6 ile 1.8 kat daha fazla olduğu bildirilmiştir. Kullanıcıların pek çoğu esrarın doğal olduğunu, bağımlılık yapmadığını ve sigaradan daha az zararlı olduğunu düşünürler. Ancak bu kesinlikle yanlış bir bilgidir.  Sanılanın aksine esrar ile psikolojik bağımlılık oluşabilir. Esrar kullanımını takiben benzer yasadışı yollardan kokain ve eroin gibi ağır maddelere bağlanma tehlikesi de artar. Esrar kullanıcıları ara sıra esrar almanın zararlı olmadığını savunurlar. Bu da sık rastlanan bir yanlış düşüncedir. İnsanlar genelde ara sıra kullanarak başlarlar. İlerleyen dönemlerde daha önceki yaşadıkları etkiyi elde etmek için her seferinde kullandıkları miktarı arttırmak durumunda kalırlar. Bu durum madde talebinin artması anlamına da gelir ki bu da bağımlılığa götüren yoldur. Aralıklı da olsa uzun süre kullanım mutlaka bireyin ruhsal ve kimyasal yapısında değişikliklere yol açar. Uyuşturucu kullanımı sadece kullanan bireye değil, tüm topluma zarar verir. Esrar gibi maddelerin kullanımı arkadaşlar arasında bulaşıcı bir şekilde yaygınlaşır. Esrar için harcanan para her zaman mafyayı besleyen ve insanların sömürülmesine aracılık eden paradır.

Paylaş

Görüntülenme:
Güncellenme Tarihi:06 Haziran 2012Yayınlanma Tarihi:25 Nisan 2006

© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.