EVLENİRİM AMA...

A.A

Üniversite öğrencileri  arasında yapılan bir araştırmada, öğrencilerin büyük oranının çiftler arasındaki  etnik ve mezhep farklılığı ile siyasal görüş ayrılığının çiftlerin evlenmesine  engel olarak görmediği belirlendi.

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü  Öğretim Üyesi Doç. Dr. Metin Erol, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi,  Fırat Üniversitesi ile Cumhuriyet Üniversitesinde 1 ve 4. sınıflarda öğrenim  gören 3 bin 309 öğrenci arasında, "Üniversite öğrencileri arasında dayanışma ve  ötekileştirme eğilimleri" konulu araştırma yaptı.

Doç. Dr. Metin Erol, araştırmalarında  üç önemli taraftarlık ya da ötekileştirme alanının olduğunun görüldüğünü  belirterek, bunların, dini, etnik ve siyasal alandaki kutuplaşmalar olduğunu  söyledi.

Bu gruplar arasındaki kutuplaşma ya da ötekileştirme eğilimlerinin, eş  seçme ölçütü kullanılarak saptanmaya çalışıldığını ifade eden Erol, "Çünkü bir  şahsın, başka bir şahısla evlenebileceğini düşünmesi, o şahısla ekonomik, sosyal  ve kültürel alanlarda her zaman samimi, içten ve gönüllü olarak ortak çalışma  yapabileceğini gösterir" dedi.

EVLİLİKTE ÖTEKİLEŞTİRME EĞİLİMLERİ
        
"Farklı mezhepten biriyle evlenebilirim" şeklindeki görüşe öğrencilerin  yüzde 45.2'sinin katılıyorum, yüzde 23.8'inin kısmen katılıyorum, yüzde 31'inin  ise katılmıyorum şeklinde yanıt verdiği tespit edildi.

Mezhep farklılığının sosyal mesafe nedeni olarak algılanmasının kız ve  erkek öğrenciler arasında farklılıklar gösterdiğinin de saptandığı araştırmada,  farklı mezhepten birisiyle evlenebileceğini belirten kızların oranının yüzde 37.4  iken erkeklerin oranının yüzde 52.5 olduğu belirlendi.

Mezhep farklılığının evlenmeye engel olmadığını düşünenlerin oranın yüzde  53.8 olarak belirlendiği araştırmada, bu soruya öğrencilerin yüzde 27.8'i 'kısmen  katılıyorum', yüzde 18.4'ü ise 'katılmıyorum' olarak yanıt verdi.
        
SİYASAL FARKLILIKLAR VE EVLİLİK
        
Siyasal farklılıkların sosyal mesafe üzerindeki etkisi hakkında da  saptamalarda bulunulan araştırmada, "siyasal farklılık evlenmeye engel  değildir" şeklindeki görüşe, öğrencilerin yüzde 57.8'i 'katılıyorum', yüzde  27.4'ü 'kısmen katılıyorum', yüzde 14.8'i ise 'katılmıyorum' yanıtını verdi.

Araştırmadaki "siyasal görüşleri farklı olanlar evlenmemelidir"  şeklindeki görüşe de, öğrencilerin yüzde 10.8'i katılıyorum, yüzde 19.4'ü kısmen  katılıyorum, yüzde 69.8'i de katılmıyorum şeklinde yanıtladı.

Öğrencilerin yüzde 48.3'ü siyasal görüşleri farklı olanların evlenirlerse  anlaşamayacağı yönündeki görüşe katılmadığını belirtirken yüzde 37'si kısmen  katıldığını, yüzde 14.7'si ise bu görüşe katıldığını söyledi.

Araştırmaya katılanların yüzde 49.6'sı siyasal görüşü farklı olan biriyle  evlenebileceğini söylerken yüzde 22.3'ü ise evlenmeyeceğini belirtti.
        
ETNİK FARKLILIK EVLENMEYE ENGEL Mİ?
        
"Etnik farklılık evlenmeye engel değildir" görüşüne öğrencilerin yüzde  61.7'sinin katıldığının saptandığı araştırmada, yüzde 23.5'i kısmen katılıyorum,  yüzde 14.8'i ise katılmıyorum şeklinde yanıt verdi.

Öğrencilerin yüzde 47.4'ünün "farklı ırktan biriyle evlenebilirim"  şeklindeki görüşe katıldığını belirttiği araştırmada, yüzde 25.6'sı kısmen  katıldığını, yüzde 27.1'i ise katılmadığını ifade etti.

Öğrencilerin diğer kültür gruplarına ilişkin kanaatlerinin oluşmasında  yüzde 65.6'sının kendi deneyimlerinin etkili olduğunun saptandığı araştırmada,  yüzde 15.9'unun aile ve akrabalardan öğrendiği bilgiler, yüzde 9'unun medyadan,  yüzde 6.9'unun arkadaşlarından öğrendiği bilgilerin etkili olduğu ortaya çıktı.


Paylaş

Görüntülenme:
Yayınlanma Tarihi:30 Ocak 2009

© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.