EVLİLİKTE UYUM SORUNU

A.A

Evlilikte eşlerin kendi aralarındaki iletişim ile toplumsal ortamlardaki başka insanlarla kurulan iletişimin aynı olmasının evlilikte yaşanan sorunları daha da içinden çıkılmaz duruma getirdiği bildirildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü öğretim üyelerince evli çiftler üzerinde “Evlilikte Uyum” konulu araştırma yapıldı.

OMÜ Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fikret Karahan ve Yrd. Doç. Dr. Mehmet Sardoğan'ın yürüttüğü araştırma kapsamında, Samsun il merkezinde yaşayan evli çiftler üzerinde bazı testler uygulandı.

Testte puanları yüksek olan çiftler araştırma dışında tutulduktan sonra diğerlerine göre daha düşük puan alan 24 kişilik grup oluşturuldu. Bu gruptan 6 çift deney, 6 çift ise kontrol grubu olarak belirlenerek 10 oturumluk çalışma yürütüldü.

Yaşları 30 ile 45, evlilik süreleri 3 ile 16 yıl arasındaki söz konusu çiftlerin, genel evlilik uyumuyla birlikte aile bütçesi, duyguların ifadesi, arkadaşlıklar, cinsellik ve yaşam felsefesi gibi konularla anlaşma veya anlaşamama durumu, güven, çatışma çözme, boş zaman ve ev dışı etkinliklerde ilişki tarzları gibi konulardaki durumları değerlendirildi.

Yrd. Doç. Dr. Fikret Karahan, raştırma sonucunda, evlilik yaşamının uyumlu sürebilmesinin evli bireylerin insan ilişkileri ve iletişim becerilerinin yeterli düzeyde oluşuyla doğrudan ilgili olduğunun ortaya konulduğunu söyledi.

Uyumlu bir evliliğe bağlı olarak gelişen evlilik mutluluğu ve evlilik doyumunun insan yaşamında önemli rol oynadığını ve evli bireylerin psikolojik sağlığını yakından etkilediğini belirten Karahan, çalışmanın evlilikte uyum konusunda birçok bilgi verdiğini kaydetti.

Evlilikte uyumun eşlerin mutlaka kendi şartları içinde birbirlerine karşı gerekli anlayışı göstermesiyle mümkün olabileceğini ifade eden Karahan, “Evlilikte eşlerin kendi aralarındaki iletişim ile toplumsal ortamlarda başka insanlarla kurulan iletişimin aynı olması evlilikte yaşanan sorunları daha da içinden çıkılmaz duruma getiriyor” dedi.

Bu tür uyumsuzluk sorunlarında eşlerin karşısındaki kişinin eşi olduğu gerçeğiyle daha olumlu davranış sergilemesi gerektiğini vurgulayan Karahan, çalışmanın sonuçlarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Erkek eşlerin eleştiri karşısında öfkelenmeden dinleme, eleştiri konusunda 'ben' dili kullanarak duygularını paylaşma ve saldırganca olmayan tarzda empatik yüzleştirme yapma becerileriyle ilgili uygulamalarda kadın eşlere göre daha çok zorlandıkları ortaya çıktı. Ayrıca isteklerini dile getirirken daha çok emir cümlecikleri kullandıkları saptandı. Kadın eşlerin ise duygu, düşünce ve isteklerini paylaşırken soyut veya genel ifadeler kullandığını, bu durumun iletişimde belirsizliğe yol açtığı ve erkek eşlerin de bu durumdan yakındığını gözlemledik."

Karahan, eşlerin birbirleriyle uyumunun ve davranışlarının farklılık gösterebildiğini ancak birbirlerine karşı daha hassas davranmalarının sorunları temelde çözdüğünü sözlerine ekledi.


Paylaş

Görüntülenme:
Yayınlanma Tarihi:05 Eylül 2009

© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.