Geleceğin meslekleri

Üsküdar Üniversitesi sağlık bilimleri alanında geleceğin mesleklerini sunuyor…Üsküdar Üniversitesi sağlık bilimleri alanında geleceğin mesleklerini sunuyor… mesleklerTeknolo­jik gelişmelerle birlikte da­ha hızlı değişkenlik göste­ren yaşam koşulları, yeni meslek alanları ile ilgili ye­nilikleri de beraberinde getiriyor. İş ve kariyer he­defleri baştan yazılıyor. Yoğun çalışma saatleri, iş stresi, hızlı re­kabet koşulları gibi etkenler beraberinde yeni ihtiyaçlar doğuruyor. Değişen ihtiyaç­larla birlikte meslek seçimleri de farklı alanlara yönelmeye başlıyor. Careercast.com tarafından 2013 yılında gerçek­leştirilen araştırmaya göre çalışan mem­nuniyeti ve kazanç gelirlerine göre yeni çağın gözde ilk 100 mesleği arasında; Ergoterapist, Fizyoterapist, Biomedikal Mühendislik, Hemşire, Psikolog, Optisyenlik ile Beslenme ve diyetetik" gibi alan­lar ön sıralara yükselmeye başladı. Çağın gözde mesleği: Ergoterapistiik Üsküdar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü ve Uzman Psikolog Orhan Gümüşel Günümüzde farklılık gösteren mes­lek tercihlerini hızla değişen yaşam tarz­ları ile doğru orantılı bulduğunu belirten Üsküdar Üniversitesi Sürekli Eğitim Mer­kezi Müdürü Uzm. Psk. Orhan Gümüşel, meslek seçimi kadar kişinin kendisine en uygun mesleği seçmesinin de çok önemli olduğunu vurguluyor. Yeni gözde meslek alanlarının günümüz koşullarını yansıttığını belirten Gümüşel, "Kişiler içinde bulunduğumuz dijital çağa ayak uydurmak için hem fiziksel hem de ruh­sal olarak yorgun düşebiliyor. Kariyer he­defleri ve hızlı rekabet koşulları arasında kişiler üzerinde artan baskılar her geçen gün farklı bir sağlık sorunu olarak karşı­mıza çıkabiliyor. Bu gelişmeler de bera­berinde "Ergoterapist" gibi yeni meslek dallarını getiriyor. Kişilerin veya grupların psikososyal ve yaşamsal uyumlarını sağlamaya yönelik faaliyetleri, yaşam koçluğu veya kişisel koçluk olarak da ta­nımlanan mentörlük hizmetlerini kapsa­yan Ergoterapistiik kişi merkezli bir sağlık mesleğidir. Ergoterapi Bölümü'nü bitiren mezunlara "ergoterapist" veya "iş ve uğ­raşı terapisti" denilmektedir. Ergoterapistler hastaneler, sağlık merkezleri, geriatri merkezleri, sosyal aktivite merkezleri, halk sağlığı ve iş sağlığı merkezleri ile iş yerlerinde ve özel eğitim kurumlarında çok rahat iş bulabilirler" dedi. Ortalama insan ömrünün uzamasına ve hızla artan bilgi birikimine paralel ola­rak, sağlık sektöründe var olan meslek­lerin iş yükü artmakta, yeni iş ve meslek alanları ortaya çıkmaktadır. Sağlık hiz­metlerinin vazgeçilmezliği ve giderek da­ha karmaşık bir hal almasının doğal so­nucu olarak, önümüzdeki yıllarda tüm sağlık mesleklerinin önemi daha da ar­tarak mesleklerdeki çeşitlenme sürecek­tir. Üsküdar Üniversitesi'nin Sağlık Bilim­leri alanında 2013-2014 eğitim-öğretim yılında açtığı lisans ve ön lisans prog­ramları şöyle. Sağlık Bilimleri Fakültesi / 4 yıllık lisans programları -          Ergoterapi -          Beslenme ve Diyetetik -          Fizik Tedavi ve Reha­bilitasyon Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu -          Biyomedikal Cihaz Teknolojisi -          Diyaliz -          Optisyenlik -          Fizyoterapi -          İş Sağlığı ve Güvenliği -          Gıda Teknolojisi -          İlk ve Acil Yardım -          Ortopedik Protez ve Ortez -          Tıbbi ve Aromatik Bitkiler -          Çocuk Gelişimi -          Elektronörofizyoloji -          Sağlık Kurumları İşletmeciliği -          Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik -          Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği -          Sosyal Hizmetler  VATAN

Paylaş

Görüntülenme:
Güncellenme Tarihi:21 Kasım 2014Yayınlanma Tarihi:15 Mayıs 2013