Gençler haberi buradan alıyor!

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Eğitim Fakültesinde öğrencilerin katılımıyla yapılan anket çalışmasında, öğrencilerin, sosyal paylaşım sitelerini "eğitim, öğrenme ve haber almak" amacıyla kullandıkları belirlendi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Eğitim Fakültesinde öğrencilerin katılımıyla yapılan anket çalışmasında, öğrencilerin, sosyal paylaşım sitelerini "eğitim, öğrenme ve haber almak" amacıyla kullandıkları belirlendi.

genclikAKÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Gürbüz Ocak, öğrencilerin sosyal paylaşım sitelerini hangi amaçlarla kullandıklarını belirlemek için anket çalışması yaptıklarını söyledi. Doç. Dr. Ocak, 666 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen ankete katılanların yüzde 26'sının toplumsal olaylara tepki vermek için sosyal paylaşım sitelerini kullandığını, yüzde 24'ünün de fikri olmadığını, yüzde 50'sinin ise paylaşımı bu amaçla kullanmadığını ifade ettiğini kaydetti.

İNTERNET BAĞIMLISI OLMAYIN

"Öğrencilere 65 maddelik bir anket uyguladık" diyen Doç. Dr. Ocak, şöyle devam etti: "Maddelerimiz, sosyal paylaşım sitelerinin kullanım amacıyla ilgiliydi. Öğrencilerin büyük bölümünün sosyal paylaşım sitelerini öğrenme ve eğitim amaçlı kullandıklarını gördük. Örneğin, öğrenciler, 'sosyal paylaşım sitelerinin öğrenci merkezli eğitime faydalı olduğunu düşünüyorum' maddesine yüzde 54'ü katıldığını, yüzde 25'i katılmadığını, yüzde 21'i de de fikrim yok yanıtı verdi. 'Geleneksel yöntemlerin aksine sosyal paylaşım sitelerinde öğrenme sürecine aktif bir şekilde katılırım' a da yüzde 56'sı olumlu, 24' ü katılmadığını, 20'si de fikri olmadığını belirtti." Doç. Dr. Ocak, "sosyal paylaşım siteleri yapılandırmacı eğitim anlayışının uygulandığı ortamlar sunar" maddesine katılımcıların yüzde 53'ü "katılıyorum", yüzde 17'si "katılmıyorum", 30'u da "fikrim yok" yanıtını verdiğini bildirdi. Doç. Dr. Ocak, çoğunluğunu üniversitelilerin oluşturduğu öğrencilere yönelttikleri "sosyal paylaşım siteleri sayesinde her yerde ve her zaman öğrenme fırsatı bulurum" görüşüne yüzde 63'ünün katıldığını yüzde 19'unun katılmadığını, yüzde 18'inin de fikri olmadığı sonucuna varıldığını kaydetti. Katılımcılar, ankette "Bir iletişim aracı olarak sosyal paylaşım sitelerini eğitim için kullanabileceğimi biliyorum" ile ilgili yüzde 69'u katıldığını, yüzde 13'ü katılmadığını, yüzde 18'i de fikri olmadığını ifade etti. Yine "sosyal paylaşım siteleri motivasyonumu artırdığı için derslerime daha iyi odaklanırım" maddesinde ise yüzde 45'i katıldığını, yüzde 29'u katılmadığını, yüzde 26'sıda fikri olmadığını vurguladı. Ankette ki, "Sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla öğretmenlerimle daha kolay iletişim kurabilirim"e de yüzde 65'i katıldığını, yüzde 15'i katılmadığını, yüzde 20'si de fikri olmadığını aktardı. "Sosyal paylaşım sitelerini toplumsal olaylara tepki vermek için kullanırım" kısmına öğrencilerin yüzde 26'sı "katılıyorum", yüzde 50'si "katılmıyorum", yüzde 24'ü de "fikrim yok" olarak ifade etti. Öğrenciler, "Sosyal paylaşım sitelerinde yer alan toplumsal olayların yalan haberler olduğunu düşünürüm" ile ilgili görüşlerini yüzde 32'si katıldığını, yüzde 35'i katılmadığını, yüzde 33'ü de fikri olmadığını bildirdi. A.A

Paylaş

Görüntülenme:
Güncellenme Tarihi:27 Haziran 2013Yayınlanma Tarihi:04 Temmuz 2013