GENÇLER ve OTORİTEYE BAŞKIŞLARINA DAİR BİR YORUM

Otorite kelime anlamı olarak bilen ve düzenleyen demektir. Gençler için ise sevilmeyen ve engelleyen. Otoritenin ne zaman itici ve olumsuz bir olgu olduğunu anlamak için belki de insanın ergenlik dönemindeki değişim sürecine göz atmak en can alıcı nokta olsa gerek.

Şu bir gerçek ki ergenlik dönemi olarak ele alınan yıllardaki değişiklik soft ve sabit hızda yani hissedilmeden gerçekleşmez. Tam tersine son derce değişken hızlılıkta ve son derece sert değişiklikler şeklinde olur.

Buradan hareketle ergenlik olarak adlandırılan dönemi gelişim görevlerini de dikkate alarak üç parçaya ayırabiliriz.

Takribi olarak; ilköğretim ilk kademe son sınıfından orta kademe son sınıfa kadar olan ve 10 – 13 yaşları kapsayan "İlk Gençlik Yılları". Orta kademe son sınıftan lise son sınıfa kadar olan ve 13 – 18 yaşlarını kapsayan "Gençlik Yılları". Lise son sınıf ile üniversite yıllarını içine alan 18 – 23 yaşlarını kapsayan "Son Gençlik Yılları".

Yukarıdaki yaş ve eğitim dönemlerine göre yapılmış sınıflamaya dip not olarak bu dönemlerdeki “Duygusal Otorite ( Aile otoritesi ) ve Yapılandırılmış Otorite (Okul Otoritesi )”nin örtüşük olarak yaşanmasını düşebiliriz.

"İlk Gençlik Yılları" yaşanış itibariyle çocukluktan gençliğe geçiş şeklinde yaşanabilir. Henüz arkadaşların çok önem kazanmamış ailenin hayatın merkezinde olduğu bir dönemdir. Bu yaşlarda otorite genç insan için ihtiyaçlarını ya da arzularını elde etmede kaynak sağlayan ve egosunu korumada iyi bir liman olma işlevini sürdürmektedir. Bu nedenlerle otorite ile çatışmak yerine ihtiyaçlarını ya da isteklerini elde etmek adına otorite ile çatışmak yerine uyumlu davranmak gibi bir eğilim gösterebilmektedir.

"Gençlik Yılları" olarak adlandırdığımız bölümde ise genç son derece hızlı bir değişim gösteriri.Bu dönemin en büyük özelliği gencin en sert çatışmalarını bu dönemde yaşıyor olmasıdır.Sert çatışmaların nedeni ise çok çeşitli olabilmektedir.Çünkü hem kendisinin hem de çevrenin ( Özellikle okul,aile ve arkadaşlar ) gençten beklentileri ve dünyaya bakışları değişmiştir.Bu değişimin nedeni de değişen ilgi,ihtiyaç ve istekleridir.Örneğin; daha düne kadar mız mız,ukela ve beceriksiz oyun arkadaşları cinsel olarak ilgilerini çekmeye başlamıştır.Arkadaşlar ile bir muhabbet ve oyun alanı olan okul sürekli ders başarısı ile anılan ve kaygı uyandıran soğuk bir bina haline gelmiştir. En çok güvendiğiniz insanlar olan anne ve babanız size güvensizlik mesajları içeren nutuklar atmaya başlamıştır ve siz de sürekli şekilde kendinizi tanıma ve tanıdıkça da tanıtma çabası vermektesinizdir.

Bir şeyleri ne kadar iyi bildiğini gösterebilme çabası içindeki, büyüme ve kendini ispatlama adına limitlerini zorlayan durumda olan ve bu arada acımasız bir rekabet ortamındaki genç insan çatışmaları çözmek için kazanmak hırsı ile davranabilir ve bu süreçte otoritenin düzenlemelerini kendisini ve yolunu tıkayan bir engel olarak görebilir. Özerkliğini ve saygınlığını kazanma adına da otorite ile kuvvetli bir çatışma içine girebilir. Bir başka önemli nokta da bu savaşı verirken kazanma hırsına dayalı olarak kaybedeceği bir şey yokmuş gibi bir anlayışla mücadele etmesidir.

"Son Gençlik Yılları" ise kişilik gelişiminin yapılanmasını büyük ölçüde tamamlandığı ve gençlikten yetişkinliğe geçildiği bir dönemdir. Dönem içerisinde kişilik gelişiminin üç ana unsuru olan cinsel kimlik, toplumsal kimlik ve mesleki kimlik oluşumunu tamamlar ya da çok büyük yol kat eder. Bir önceki dönemdeki çatışmalarının çözümündeki verime göre de otorite ile ilişkileri şekillenmiş olur. Eğer çatışmalar çözümlenmemiş ise otoriteye başkaldırı devam edebilir. Sosyal ve siyasi olaylara kolayca karışabilir. Bunlardan başka kişilik sorunlu gelişir ve genel geçer toplum normları ile uyuşmazlığa bağlı sorunlar yaşayabilir. Bu da çeşitli psikiyatrik sorunları da beraberinde getirebilir.

Beklendik olan tablo yani çatışmaların çözümlenerek gelmesi durumunda ise otorite ile kendi ölçüsünde ve tarzında bir uyuşma sağlanır. Yaşamını devam ettirebilmek ya da elde ettikleri korumak ve geliştirmek kaygısı ile otorite ile sert sürtüşmelere girmez ve uzlaşmaya dayalı bir yol izleyebilir. Böyle olduğunda otorite gerçek anlamı olan bilen ve düzenleyen bir olgu haline gelir.

Kısacası; gençlik otorite ile tanışır, onunla ilgili kafası karışır, çatışır ve barışır.Paylaş

Görüntülenme:
Yayınlanma Tarihi:01 Ocak 2000

© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.