Giyilebilir bilgisayarlar

“Giyilebilir bilgisayarlar”ın taşınabilir bilgisayarlardan en önemli farkı, günlük yaşam ile bütünleşik olmaları, kullanıcılarıyla etkileşim içinde bulunmaları. İşte giyilebilir bilgisayarlar.

“Giyilebilir bilgisayarlar”ın taşınabilir bilgisayarlardan en önemli farkı, günlük yaşam ile bütünleşik olmaları, kullanıcılarıyla etkileşim içinde bulunmaları. İşte giyilebilir bilgisayarlar.

giyilebilirbilgisayarlarSon yıllarda elektronik ve tekstil alanlarında yürütülen Ar-Ge çalışmalarında en çok ilgi çeken başlıklar arasında yer alan “giyilebilir bilgisayarlar” elektronik çağında bir sıçrama yaratacak nitelikte görülüyor. “Giyilebilir bilgisayarlar”, bir kumaş ya da esnek bir polimerin içine mikroişlemciler, Işık Yayan Diyotlar (LEDler), coğrafi yer belirleme (GPS) bileşenleri, çeşitli algılayıcılar ve erişim sistemleri gömülerek üretilen, kuru ortamda elektrik iletkenliği olan yeni türde akıllı sistemler olarak araştırmacıların, endüstrinin ve tasarımcıların üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığı giysi sistemleridir. “Giyilebilir bilgisayarlar”ın taşınabilir bilgisayarlardan en önemli farkı, günlük yaşam ile bütünleşik olmaları, kullanıcılarıyla etkileşim içinde bulunmalarıdır. Bu anlamda, insanın duyu, hareket, iletişim, eyleme geçme, çevre koşullarına ayak uydurma gibi yaşamsal faaliyetlerine destek verecek niteliklere sahip olacak akıllı teknolojiler olarak algılanır. Kan basıncı, kalp ve nabız, kanda şeker seviyesi, beyin fonksiyonları gibi sağlık değişkenlerinin uzaktan gözlenmesi, herhangi bir tehlikenin sezilmesi ve yardım isteme gibi güvenlik uygulamaları, ağ üzerinden iletişim ya da kişisel iletişim gibi amaçlar için veri alma ve gönderme becerilerinin giysi sistemine kazandırılması örnekler arasında yer almaktadır.

MY HEART PROJESİ

“Giyilebilir bilgisayarlar”la ilgili en önemli çalışmalardan birisi Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı (6.ÇP) kapsamında desteklenen “ Kalbim-MyHeart Projesi” dir. “MyHeart Projesi”, Avrupa nüfusunun %20’sinden fazlasını etkileyen, dünya genelinde en büyük öldürücülerden biri olarak kabul edilen kronik kalp-damar hastalıklarının önlenmesini, oluşan hastalıkların izlenmesini, yaşam kalitesinin artırılmasını ve sağlık harcamalarının azaltılmasını amaçlamaktadır. MyHeart Projesi’ne 10 Avrupa ülkesinden araştırma enstitüleri, üniversiteler, küçük ve orta büyüklükte endüstriyel işletmeler, tıbbi kurumlar olmak üzere toplam 33 organizasyon katılmıştır. AB 6. ÇP tarafından 16 milyon Avro maddi destek sağlanan projede yaklaşık 35 milyon Avro harcanmış, proje 2009’da tamamlanmıştır. Proje çalışmaları beş ana başlıkta yürütülmüştür. Hedef kitleleri sağlıklı kişiler, genetik yatkınlığı olan risk altındaki kişiler, kronik kalp-damar hastalığı ve diyabeti olan kişiler, kalp krizi geçiren kişiler olarak belirlenen MyHeart Projesi’nin sona ermesinden sonra kullanıma sunulan bazı “giyilebilir bilgisayar”lar şöyledir: Kardiyo Aktif: Hareketsizliğin azaltılması, düzenli egzersizin eğlendirici ve sağlığı iyileştirici özelliklerinin artırılması. Kardiyo Uyku: Uyku kalitesinin en önemli iki bileşeni olarak kabul edilen solunum hızı, kalp atış hızı ve kan basıncının izlenmesi. Kardiyo Relaks: Stresin azaltılması. Kardiyo Denge: Aşırı kilonun azaltılması, hipoglisemik şokun önlenmesi. Kardiyo Güvenlik: Erken teşhis ile kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümlerin en aza indirilmesi. MyHeart Projesi kapsamında “giyilebilir bilgisayar”ların başarı ile geliştirilip üretilebilir hale gelmesinin arkasında projenin görece büyük bütçesinin yanı sıra çok disiplinli bir çalışma yapılması yatmaktadır. MyHeart Projesi donanım, yazılım, elektronik, malzeme ve tekstil mühendisleri ile endüstriyel ürün tasarımcıları, tabipler, sağlık kuruluşları, elektronik ve tekstil sektörlerinden yatırımcıların ortaklaşa olarak çalıştığı bir proje olması bakımından iyi bir örnektir. Kısaca özetlediğimiz giyilebilir bilgisayar araştırmalarının tümü kuşkusuz zaman alan, zor ve pahalı çalışmalardır. Ancak sosyoekonomik, sağlık ve teknoloji alanlarında büyük bir sıçrama yaratma olasılıkları da çok yüksektir. Kaynaklar: CUMHURİYET BİLİM TEKNOLOJİ EKİ

Paylaş

Görüntülenme:
Güncellenme Tarihi:21 Haziran 2013Yayınlanma Tarihi:25 Haziran 2013