GÖBEKLENME RİSKİ ARTTIRIYOR

Kaynak: Sciencedaily Çeviri: Ayda Çayır- NP Grup

Sahlgrenska Academy'e göre, orta yaşta bel çevresi genişleyen kadınların ileri yaşta demans geliştirme olasılıkları iki kat fazla. 

Sahlgrenska Academy'den Deborah Gustafson'un bu konudaki görüşleri şöyle: "orta yaş civarı bel çevresinde görülen aşırı yağlanma, kalp krizi veya ivmeye bağlı olarak erken yaşta ölüm riskini arttırıyor. Bu kişiler yetmiş yaşına gelmeyi başarabilirlerse, bu defa da artmış demans riski ile karşı karşıya kalıyorlar."

Gothenburg'da yürütülen araştırma 1960'ların sonunda başlatıldı. Yaşları 38 ila 60 arasında değişen, 1,500 kadın kapsamlı bir incelemeye tabi tutuldu ve yaşam tarzı ve sağlıkla ilişkili sorular soruldu.

32 yıl sonraki takipte, 161 kadının ortalama 75 yaşında demans geliştirdiği görüldü. Orta yaşta kalçaya oranla bel çevresi daha geniş olan kadınların ileri yaşta demans geliştirme riskinin iki kat fazla olduğu belirlendi. Bununla birlikte, yüksek beden kitle indeksi (BKİ) arasında her hangi bir bağlantı saptanmadı.

Diğer çalışmalarda yüksek BKİ'nin de demansla ilişkili olduğu ortaya konmuştu. Bu durum çalışmaya katılan kadınlarda obezite oranlarının düşük oluşuyla açıklandı.

DEMANS NEDİR?

Kişinin entelektüel ve sosyal yeteneklerinin, günlük fonksiyonlarını etkileyecek şekilde ilerleyici bir kaybıdır. Hastalık doğası gereği ilerleyici özelliktedir.

Demanslı bir kişide; hafıza, düşünme, mantık yürütme, yer ve zaman tayini, okuduğunu anlama, konuşma, günlük basit işleri yapma gibi işlevlerde bozukluklar görülür. Entelektüel fonksiyonlardaki bu aksaklıklar zamanla hastanın günlük yaşam aktivitelerini sürdürmesini olanaksız hale getirir. Bu durum, hastanın yıkanma, yemek yeme gibi günlük tüm ihtiyaçlarının bir başkası tarafından karşılanmasını zorunlu kılar.

Normal yaşlanma sürecinde beyin fonksiyonları bir miktar geriler ancak her yaşlıda demans belirtileri bulunmaz. Bunun en iyi ayırıcı kriteri kişinin kendi işlerini yardımsız olarak yapabilmesidir. Fiziksel hastalığı olmadığı halde günlük yaşam aktiviteleri (yemek yeme, giyinme, temizlenme vb.) için bile yardım gereken hastalarda demans düşünülmelidir. Yaşlıların çoğu hafızalarının eskisi kadar iyi olmadığından yakınmaktadır. Örneğin isimleri ve yapacakları işleri hatırlamakta güçlük çekerler. Bu demans anlamına gelmez.

Demans 65 yaşının üstünde olan insanların yaklaşık %15'inde görülür. Hastalığın görülme sıklığı yaşla doğru orantılı olarak artmaktadır. 80'li yaşlarda her iki yaşlıdan birinde demans görülmektedir. Özellikle yakın hafızası zayıflar ve yapılan sohbetler, çarşıdan alması gereken şeyler gibi günlük işleri unutmaya başlar. Fakat her unutkanlık bir demans belirtisi değildir. Örneğin anneniz pişirdiği pastayı size ikram etmeyi unutursa bu unutkanlıktır. Fakat pastayı pişirdiğini unutursa ortada ciddi bir problem var demektir. Günlük hayatta olabilecek bu tarz bir-iki olay sizi endişelendirmemelidir ancak unutkanlık olaylarında artan bir eğilim varsa bir hekime başvurmak doğru olur.


Paylaş

Görüntülenme:
Yayınlanma Tarihi:04 Aralık 2009

© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.