Gündüz Artmış uykuluk nedir?

Gündüz artmış uykululuk; gündüz hissedilen uyku ihtiyacı, yorgunluk ve uykululuk, gece yeterli süre uyunsa bile gündüz uyanıklık halinin yetersizliği, uykunun olması ve istenmeyen zamanlarda bile uykuya dalma, fiziksel ve duygusal yorgunluk ve motivasyon kaybı gibi semptomlarla kendini gösterebilir.

Uyku-uyanıklık hastalıklarının temel semptomudur. Uykunun yeterli süre ya da kalitede olmaması durumunda bunun karşılanması için ortaya çıkan fizyolojik bir gereksinimdir. Genel popülasyonda görülme sıklığı %15 lere kadar çıkabilmektedir.
 
Gündüz artmış uykululuk, yetersiz uyku uyuma, narkolepsi gibi artmış uyku yükü yapan hastalıklar ve uykuda bölünmeye yol açan hastalıklara bağlı olabilir. En sık gündüz artmış uykululuk yapan nedenler; uyku deprivasyonu, narkolepsi, uyku apne sendromu, huzursuz bacaklar  sendromu, uykuda periodik bacak hareket bozukluğu ve sirkadyen ritm bozukluklarıdır. Uyku deprivasyonuna örnek olarak gece geç saatlere kadar ders çalışma,gece geç saatlere kadar süren bir etkinliğe katılmak veya eşinizin yüksek sesle horlaması gibi evde uykuya geçmeyi geciktirecek durumlar sayılabilir.
 
Gündüz artmış uykululuk ılımlıdan ağır dereceye kadar olabilir. Ilımlı uykululuk dinlenme ya da çok az dikkat gerektiren durumlarda ortaya çıkan uykululuk durumudur. Televizyon seyrederken, uzanıp kitap okurken, yolcu olarak seyahat ederken ortaya çıkabilen uykudur. Her gün ortaya çıkmayabilir. Sosyal ve mesleksel olarak minimal etkilenme olur.

Sağlıklı insanlarda da saptanabilir. Orta derecede uykululuk, çok ılımlı fiziksel aktivite ya da orta derecede dikkat gerektiren durumlarda ortaya çıkan uykululuk durumudur. Araba kullanırken, sinemada, tiyatroda ya da konser dinlerken ortaya çıkan uykudur. Orta derecede sosyal ya da mesleksel etkilenmeye neden olur.  Şiddetli uykululuk; yemek yerken, birisiyle konuşurken, araba kullanırken, yürürken uykuya dalmadır. Sosyal ve mesleksel aktivitelerde belirgin etkilenme olur. Patolojik düzeyde uykuluk vardır. Hasta endüstriyel ve motorlu araç kazalarına karşı uyarılmalıdır.

Gündüz artmış uykululuğun olumsuz sosyoekonomik sonuçları azımsanamayacak kadar çoktur. Bunlar; Uykulu çalışanlarda ortaya çıkan iş verimi kaybı, uykululuğun neden olduğu motorlu araç kazaları, öğrencilerdeki okul başarısında azalma ve sosyal yaşamda aksamalar şeklinde sıralanabilir.

 


Paylaş

Görüntülenme:
Güncellenme Tarihi:21 Şubat 2017Yayınlanma Tarihi:21 Mart 2017