HALK BU YIL EKONOMİDEN UMUTLU

A.A

Türkiye'de vatandaşların yüzde 16'sı bu yıl ülkedeki ekonomik durumun çok daha iyi  olacağına inanıyor.


Halkın yüzde 30'u ekonomik durumun “daha kötü olacağını”, yüzde 35'i  “aynı kalacağını” düşünüyor, yüzde 19'unun ise fikri yok.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Yaşam Memnuniyeti Araştırması kapsamında  bireylerin, Türkiye'nin ekonomik durumuna ilişkin 2010 yılı ve 5 yıl sonrasına  yönelik beklentilerini de inceledi. Araştırma, 2009 yılı Ekim ayında 3 bin 561  örnek hanede, 7 bin 546 kişiyle yüz yüze görüşülerek gerçekleştirildi.

Araştırma sonuçlarına göre, vatandaşların yüzde 15,6'sı Türkiye'nin  ekonomik durumunun 2010 yılında “daha iyi”, yüzde 30,1'i “daha kötü”, yüzde  35,1'i ise “aynı” olacağı beklentisini dile getirdi. Halkın yüzde 19,2'si ise  fikir beyan etmedi.

Kır-kent ayrımı açısından bakıldığında, fikri olmayanların oranı kentte  yüzde 14,7, kırda ise yüzde 29,6 oldu. Konuya “kötümser” yaklaşanların oranı,  kırda yüzde 25,8, kentte ise yüzde 31,9 olarak belirlendi.

Ülkenin ekonomik durumunun 2010'da daha iyi olacağını düşünenlerin oranı  pek farklılık göstermedi, kentte yüzde 15,7, kırda yüzde 15,3 oldu.

Kenttekilerin yüzde 37,7'si, kırdakilerin de yüzde 24,8'i ekonomik  durumun aynı kalacağı yönünde görüş bildirdi.
        
5 YIL SONRASI İÇİN BEKLENTİ DAHA OLUMLU
        
Araştırma kapsamında, vatandaşlara, 5 yıl sonrası için ülkedeki ekonomik  duruma yönelik beklentileri de soruldu.

Buna göre, ekonomik durumun iyi yönde değişeceğine inananların oranı  yüzde 27,6'yı buldu. Halkın yüzde 24,1'i “kötü yönde” değişebileceğini, yüzde  29,3'ü “değişim göstermeyeceğini” belirtti, yüzde 19'u ise fikrinin olmadığını  söyledi.
 


Paylaş

Görüntülenme:
Yayınlanma Tarihi:28 Nisan 2010

© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.