Hangi psikoloji ile satın alıyoruz?

Hangi psikoloji ile satın alıyoruz? Nöropazarlama yüksek lisans kayıtları sürüyor.

Bireyin ekonomik tercihlerinin, satın alma, beğenme ya da beğenmeme gibi davranışlarının bilişsel temellerini inceleyen nöropazarlama, tüketiciye en uygun şekilde ulaşmanın yollarını araştırıyor. Üsküdar Üniversitesi Nöropazarlama Yüksek Lisans Programı’nda yalnız teorik eğitimin değil, laboratuvar ve pratik yapma olanaklarının da bulunduğunu belirten Prof. Dr. Sinan Canan, “Bu programı tamamlayan yüksek lisans öğrencileri karar verme süreçlerinin sinir bilimsel mekanizmalarının yanı sıra modern pazarlama ve üretim optimizasyonu gibi konularda da deneyim sahibi olacaklar” dedi.

Hangi psikoloji ile satın alıyoruz? Üsküdar Üniversitesi, insan ve davranış bilimleri alanında Türkiye’nin tek tematik üniversitesi olarak nöropazarlama alanında da yüksek lisans programını devreye sokarak çok önemli bir ihtiyaca cevap veriyor.


Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Canan, nöropazarlamanın bireyin satın alma davranışları ile ilgili bazı gerçeklerin ortaya çıkartılmasını sağlaması sebebiyle özellikle son yıllarda çok gözde ve umut bağlanan bir araştırma alanı haline geldiğini belirtti.

Kararlar dürtüsel zihin bileşenleriyle alınıyor!

Geleneksel sorgulama yöntemleri ile keşfedilmesi zor olan “karar alma mekanizması”nın nöropazarlama teknikleri ile anlaşılmasının mümkün olabildiğini belirten Prof. Dr. Canan, şunları söyledi:

“Nöropazarlama ya da bir başka ilişkili alan olarak nöroekonomi, insanın ekonomik tercihlerinin, satın alma, beğenme veya beğenmeme gibi davranışlarının bilişsel temellerini ve sinirsel mekanizmalarını açıklamayla ilgilenen bir sinirbilim dalıdır. İnsanların tüketim davranışlarını ölçümlemenin birçok yolu zaten mevcuttur. Bunların büyük bir kısmı tüketicilerden çeşitli yollarla alınan beyanlara dayanır. Ancak bugün insanların birçok kararının, sözel olarak ifade edebildikleri bilinçli zihinlerinden ziyade, bilincin ulaşamadığı dürtüsel zihin bileşenleriyle alındığını biliyoruz. Bunların nasıl çalıştığını ve nasıl karar ürettiğini ise geleneksel sorgulama yöntemleri ile keşfetmek zor. Bu nedenle nöropazarlama ve sinirbilimsel ölçüm teknikleri, son yıllarda bu alanda en fazla tercih edilen araştırma teknikleri haline geldi.”

Tüketiciye ulaşmadaki en mantıklı yol

Nöropazarlamanın ürün ve hizmetlerin tüketiciye en doğru şekilde ulaştırılabilmesi için gerekli teknikleri de içeren bir çalışma şekli olduğunu da belirten Prof.Dr. Sinan Canan, “Bu da piyasadaki üretim maliyetlerinden tasarruf edilerek ürün veya hizmetlerin hedef kitleye en uygun şekilde tasarlanmasına yardımcı olarak gereksiz maliyetlerin önüne geçilmesini kolaylaştırmaktadır “ diye konuştu.
 
Suistimallerin önlenmesi için tercübeli araştırmacılar gerekli

Prof. Dr. Sinan Canan, henüz çok taze yeni keşfedilen bir alan olan nöropazarlamada içi boş ve bilimsel olmayan vaatlerle bu sektörde hizmet verme iddiasında olan kişilerin suistimallere neden olduğuna dikkat çekti. İyi bir eğitim almış nöropazarlama uzmanları ile bu durumun engellenebileceğini belirten Prof. Dr. Canan, şöyle konuştu:

“Öncelikle genç bir bilim alanı olarak nöropazarlama, daha birçok veriye ve araştırmaya ihtiyaç duyuyor; zira henüz emekleme aşamasındaki bir bilim dalı. O nedenle üniversitelerin hızla bu alana yönelmeleri temel bir gereksinim.

Üsküdar Üniversitesi de deneyimli kadrosuyla birçok alanda olduğu gibi bu alanda da öncülük yapıyor. Ayrıca maalesef birçok yeni bilgi alanında olduğu gibi bu alanın da maddi olarak piyasada sömürülmeye çalışıldığına, insanlara altı boş ve bilimsel olmayan vaatlerle nöropazarlama hizmeti verme iddiasında çeşitli kişi ve kurumlara da denk gelebiliyoruz. Bu gibi suistimallerin önüne geçilmesinde de yine üniversiteler bünyesinde bu alanda yetkin ve bilgili gerçek araştırıcılar yetiştirilmesinin büyük önemi var. Hızla gelişen ülkemizde birçok yeni üretim alanının açılması, nöropazarlama gibi alanlarda uzmanlığı olan insanlara olan ihtiyacı da her geçen gün artırıyor. Bu sektörde bilgi ve tecrübe sahibi araştırmacılar, ileriki süreçlerde Türkiye’deki araştırma sektörüne de yön verici olacaklar. Bu nedenle, bu tip interdisipliner programlar oldukça önemli.”
 
Teorinin yanında uygulama imkânı da sağlanıyor
 
Üsküdar Üniversitesinin insan ve davranış bilimleri alanında Türkiye’nin ilk tematik üniversitesi olarak nöropazarlama alanında da yüksek lisans programını devreye sokarak çok önemli bir ihtiyaca cevap verdiğini belirten Prof. Dr. Sinan Canan, “Bu programdan mezun olan yüksek lisans öğrencileri karar verme süreçlerinin sinir bilimsel mekanizmalarının yanı sıra, modern pazarlama ve üretim optimizasyonu gibi konularda da tecrübe sahibi olacaklar. Hangi alanda çalışıyor olursa olsun, özellikle ticari alanlarda çalışan tüm araştırıcıların çok yarar sağlayacağı bir ders programımız ve içeriğimiz var. Diğer yandan eğitim boyunca yapılacak araştırma ve projelerle de sadece teorik bilgiyle değil, uygulamalar yaparak pratik ve laboratuvar deneyimleriyle de donanacak olan öğrencilerimiz, çalışma alanlarında fark yaratacak bir eğitim tecrübesine sahip olacaklar.” diye konuştu.

Multidisipliner olarak alt çalışma gruplarına ayrıldı
 
Amacı nörobilim eğitimi ve öğretimi alanında yeni bilgi ve yaklaşımları izleyebilen, nörobilimin temel alanlarında yeterli bilgiye ve nörobilim bakış açısının gerektirdiği araştırmacı özelliklere sahip, güncel sorunlara nörobilim bakış açısıyla yaklaşabilen bireyler yetiştirmek olan program; multidisipliner olarak alt çalışma gruplarına ayrıldı. Bu gruplar...

1) Hesaplamalı Nörobilim (Computational Neuroscience)
2) Gelişimsel Nörobilim (Developmental Neuroscience)
3) Sistemler Nörobilim (Systems Neuroscience)
4) Kognitif Nörobilim (Cognitive Neuroscience)
5) Klinik Nörobilim (Clinical Neuroscience)


Nörobilim Yüksek Lisans Programı ilgili olarak; akademik kadro, başvuru ve ücretler, dersler ve içerikler, yayınlar, tezler ve etkinlikler hakkında geniş bilgiye programın web sayfasından ulaşabilirsiniz.

BİLGİ İÇİN:

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)


Paylaş

Görüntülenme:
Güncellenme Tarihi:11 Mart 2017Yayınlanma Tarihi:19 Ocak 2017

© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.