Hayat Tercihtir: İnsan Sermayesine Yatırım

LYS Sonuçları açıklandı. Herkes içi hayırlı olsun.

"Eğitim bir insan hakkıdır ve eşitlik, kalkınma ve barış hedeflerine ulaşılması için gerekli bir araçtır".  

BM Pekin Deklarasyonu, 1995.

LYS Sonuçları açıklandı. Herkes içi hayırlı olsun.
Yeni bir süreç başladı: Şimdi gençlerimiz ve aileleri için tercih zamanı.
Tercih edebilmek için, seçmek; seçebilmek için bilgi ve tecrübe şart. Semt Pazarında sebze-meyve alırken gösterdiğimiz seçiciliği geleceğimiz için daha derinlikli yapmak zorundayız.
Pazarda aldığınız sebze ve meyve bozuk çıktığında, çöpe atabilirsiniz. Ancak 4-5 yılınızı; gecelerinizi ve gündüzlerinizi verdiğiniz yükseköğretiminizi bir kenara atamazsınız. Aldığınız eğitimi –iyi veya kötü- hep sizlerle olacak.
Eğitimin kötüsü olur mu?
Olur.
Kaliteli eğitim, çağın ruhunu anlamış; kendinizi keşfetmenizi sağlayarak sizlere kişilik kazandıran eğitimdir.
Sizleri geleceğe hazırlayacak; gelecekte karşılaşacağınız sorunları çözme yetenek ve becerisini sizlere kazandıracak bir eğitime talip olmalısınız.
Bunları vermeyen; sizleri bir araç ve meta gibi gören eğitim iyi bir eğitim değildir.
Bunu için, “Hayat Tercih” diyoruz.
Bir örnekle açıklayalım…
Felsefe bile sorgulamayla başlar. Bu sorgulamanın tabiî sonucu ise genel-geçer fikirlerle çatışması ve gerektiğinde otoriteyi de sorgulamasıdır.
Tarih boyunca sorgulayıcı ve muhalif tavırlardan rahatsız olanlar olduğu gibi, bunu bir zenginlik olarak görenler de olmuştur.
“Sorgulanmayan bir hayat yaşanmaya değmez” deyip içerisinde yaşadığı topluma dayatılan görüşleri sorgulayan Sokrates’in akıbeti malumdur.
Sokrates’i yargılayan ve ölüme mahkûm edenleri çoğu kişi hatırlamaz. Sokrates ise sorgulamanın ve erdemli bir hayat için hayatını feda etmenin baş örneği olarak felsefe derslerindeki yerini korumaktadır.
Batılı demokrasilerinin asıl gücü, muhaliflere ve farklı görüşlere tanıdığı hoşgörüden gelmektedir. Demokrasilerde devleti yönetenler kendi görüşlerinin sorgulamadan olduğu gibi benimsemesini beklemezler.
Nesnel ve insaflı farklı görüşlerin dile getirilmesine tahammül eder ve bundan yaralanmasını da bilirler. Amerikalı ünlü muhalif düşünür Prof. Dr. Noam Chomsky bunun yaşayan en iyi örneklerinden birisidir. Amerikan dış politikasına ve özelliklede işgalci ve emperyalist politikalarına en sert ve acımasız eleştirileri yapmasına rağmen özgür bir şekilde yazmaya ve akademik hayatına devam etmektedir.
İsrailli muhalif yazar David Grossman  “Krizdeki bir toplum tek bir hikâyenin içine saklanmayı öğretir kendisine ve hakikate çok dar bir pencereden bakar. Oysa hiçbir zaman tek bir hikâye yoktur.”
Gençlerimiz ve aileleri, sadece okuyacakları üniversiteyle ilgili değil; gelecekleri için önemli bir tercih yapıyorlar. Aileler bu tercihin bir sonucu olarak büyük fedakârlıklar yapacaklar. Gerekirse, mutfaktan kısıp, çocuklarının geleceğine yatırım yapacaklar.

Ailelerin çocuklarının eğitimi için yaptıkları bu yatırımı "insana ve insanlığa yatırım" olarak değerlendiriyoruz.
Zira işsizliği ve küresel sorunları çözmenin anahtarı Kaliteli Eğitimdir.

Paris'te 2009 yılında düzenlenen Dünya Yükseköğretim Konferansına katılmıştım. Bu konferansta dünyada eğitimin durumu ortaya konuşuldu ve tartışıldı. Gelecekle ilgili çok önemli kararlar alındı.

Bunlardan birisi, 21. yüzyılda eğitimin anlamı ve önemiyle ilgiliydi. Kaliteli eğitim bir ülke ve toplum için “olmak yâda olmamak” sorunu haline gelmişti.

Eğitimle ilgili sorunlarını çözemeyen ülkeler, karşı karşıya kaldıkları kronik sorunları da çözemiyorlardı.

Ülkelerin "Binyıl Kalkınma Hedefleri" ile  "Herkes için Eğitim 2015" hedefleri başta olmak üzere kalkınmalarını gerçekleştirebilmeleri; küreselleşmenin getirdiği fırsatları değerlendirme ve meydan okumaların ise üstesinden gelebilmeleri ancak ve ancak kaliteli eğitimle mümkün olabileceği net olarak ortaya konuldu.

BM tarafından Eylül 2000’de New York'ta düzenlenen Binyıl Zirvesi’nde 192 ülkenin 2015 yılına kadar ulaşmaya çalıştığı temel sekiz hedef şu şekilde belirlenmişti:

1)    Aşırı yoksulluğun ve açlığın yok edilmesi,
2)    Evrensel ilköğretimin sağlanması,
3)    Cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesi ve kadınların güçlendirilmesi,
4)    Çocuk ölüm oranının azaltılması,
5)    Anne sağlığının iyileştirilmesi,
6)    HIV/AIDS, sıtma ve diğer hastalıklarla mücadele edilmesi,
7)    Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması,
8)    Kalkınmaya yönelik küresel işbirliğinin geliştirilmesi.

Bu hedeflere ulaşmanın yolu ve anahtarı ise "kaliteli eğitim" ve temel becerilerin eğitim yolu ile kazandırılmasıdır.

Başka bir ifade ile "yoksulluğun ortadan kalkmasına, sürdürülebilir kalkınma ve uluslararası düzeyde kabul görmüş kalkınma hedeflerine ve ilerlemeye katkı sağlamak" ta kaliteli eğitimi ve eğitilmiş genç insan gücünü zaruri kılmaktır.

Bundan dolayı bir ülke ve toplum için "kapsayıcı ve çok çeşitli bir bilgi toplumu inşa etmek; araştırma, yenilik ve yaratıcılığı ilerletmek için" eğitim hayati bir öneme sahiptir.

Üsküdar Üniversitesinin ısrarla “Hayat Tercihtir” demesinin asıl sebebi budur: Sorunlarımızı çözebilmenin; insanca huzur ve barış içerisinde yaşamanın anahtarı kaliteli eğitimdir.

Bundan dolayı da, 21. yüzyılın üniversiteleri klasik anlamda eğitim-öğretim yapmakla yetinemezler.
Öğrencilerine öğrenmeyi öğreterek, sürekli tercih yapabilecekleri bir donananımı vermekle yükümlüdürler.


Paylaş

Görüntülenme:
Yayınlanma Tarihi:20 Temmuz 2016

© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.