İletişim eğitiminde marka ve kalite Üsküdar Üniversitesinde buluşuyor

Sahip olduğu olanaklar sayesinde öğrencilerine akademik donanımın yanı sıra kendi eğitim alanlarında uygulama fırsatı sunan Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi, alanında uzman ve deneyimli akademisyen kadrosuyla donanımlı iletişimciler yetiştiriyor.

ÜÜTV, ÜÜ Radyo, ÜHA (Üsküdar Haber Ajansı) ve Haber Üsküdar Gazetesi gibi uygulama mecralarıyla teori ve pratiğin mükemmel bir senteziyle öğrencilerini geleceğe hazırlıyor.

PROF. DR. NAZİFE GÜNGÖR: “HEDEFLERİMİZİ DEĞİL İDEALLERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRMEYE BAŞLADIK.”

İletişim eğitiminde marka ve kalite Üsküdar Üniversitesinde buluşuyorİletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazife Güngör, bu yıl ilk mezunlarını veren Fakültenin kısa süre içerisinde Türkiye’nin önde gelen İletişim Fakülteleri içerisindeki yerini aldığını belirtti.

Güngör şunları söyledi: “Bugün geldiğimiz nokta, dört yıl öncesinde hedeflediğimiz noktanın çok daha ötesinde. Biz hedeflerimizi değil, ideallerimizi gerçekleştirmeye başladık. Düşünün ki bir fakültede öğrenciler henüz birinci sınıfta televizyon stüdyosuna giriyor ve program yapmaya başlıyorlar. İkinci sınıfa geldiklerinde ise hikâyelerini filme dönüştürmeyi başarıyorlar.”

KARDEŞLERİNİ DE GETİRİYORLAR

İletişim eğitiminde marka ve kalite Üsküdar Üniversitesinde buluşuyor 2Dekan Güngör, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesinin kalitede kararlı ve ısrarlı olduğu vurgusunu yaparak sözlerini şöyle sürdürdü:  “Eğer öğrencileriniz ailelerindeki diğer öğrenci adaylarını da alıp fakültelerine getirmeye başlamışlarsa, kaliteyi yakalamışsınız demektir. Öğrencilerimiz kardeşlerini de alıp kendi fakültelerine getiriyorlar. Hatta ileri yaştaki öğrencilerimiz çocuklarının geleceğini bize emanet ediyorlar. Bunlar bizim için çok önemli bir gösterge. Demek ki doğru yoldayız. Ayrıca biz son üç yıldır başka üniversitelere yatay geçiş öğrencisi vermiyoruz,  ama her yıl çok sayıda yatay geçiş öğrencisi başvurusu alıyoruz. Bu da kalitenin ve memnuniyetin önemli bir göstergesidir.”

İLETİŞİM EĞİTİMİNDE BÜTÜNSELLİK ÖNEMLİDİR

Prof. Dr. Güngör, İletişim Fakültesindeki eğitime temel oluşturan anlayışı ise şöyle anlattı: “Biz, iletişim eğitiminde bütünselliği savunuyoruz. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesinde lisans düzeyindeki eğitim altı bölüm halinde sürdürülmektedir. Ama bu bölümler arasında çok yakın bir işbirliği ve paylaşım var. İletişim eğitiminde temelin sağlam atılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle birinci sınıfta bütün öğrencilerimize temel sosyal bilim dersleri veriliyor. İkinci sınıfta bir yandan bölüm alan dersleri verilmeye başlanıyor, diğer yandan da bölümler arası ortak iletişim alan dersleri programda yer alıyor. Üçüncü ve dördüncü sınıflarda ise bölüm uygulama dersleri ağırlıklı verilmeye başlanıyor. Üçüncü ve dördüncü sınıflarda derslerin yüzde sekseni aynı zamanda seçmeli derslerden oluşuyor, öğrencilerimiz eğer isterlerse kendi bölümlerinin dışındaki bölümlerden de ilgilerine göre ders seçimi yapabiliyorlar.“

PROF. DR. NAZİFE GÜNGÖR: “LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE DE İLKLERİN ÜNİVERSİTEYİZ”

Dekan Güngör, İletişim Fakültesi lisans programlarının uzantısı niteliğindeki lisansüstü programlar hakkında da şunları söyledi: “Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesinde mevcut lisans programlarının uzantısı olmak üzere çeşitli lisansüstü programlar da bulunmaktadır. Lisansüstü eğitim açısından Üsküdar Üniversitesi ilklerin üniversitesidir. Nöropazarlama programı Türkiye’de ilk ve tek olarak bizde açılmıştır ve marka haline gelmiş bulunuyor. Nöropazarlama alanında Türkiye’de donanımlı laboratuvar ortamına ve alanda uzman akademisyenlere sahip olan tek üniversiteyiz.  Yeni Medya ve Gazetecilik Yüksek Lisans Programı da aynı şekilde yalnızca bizde açıldı ve güçlü akademik kadrosuyla eğitime hazır. Medya ve Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Programı güçlü akademik kadrosuyla kalitede iddialı biçimde öğrenci yetiştirmeye devam ediyor. Bu programlarımızın doktoralarını açmak için de planlamalar yapıyoruz. Biz, öğrencilerimizi hem sektöre hem de ilgilerine göre akademik hayata olabilecek en donanımlı biçimde yetiştirmekte kararlıyız.”

MESLEKİ ETİK DEĞERLERE UYGUN HABERCİLİK

Yeni Medya ve Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süleyman İrvan, öğrencilerin mesleki donanımlarını arttıran çalışmalar hakkında şunları söyledi:

"Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü olarak kurduğumuz haber atölyesinde öğrencileri daha 1. sınıftan itibaren uygulamaya yönlendiriyor, atölye kapsamında ve uygulama derslerinde yaptıkları haberleri editöryal süreçlerden geçirerek Fakültenin uygulama gazetesi olan Haber Üsküdar'da yayımlıyoruz. Gazetecilik mesleğini bilinçli olarak seçen ve bu meslek dalında kendisini yetişmeyi hedefleyen öğrencilerimizi, mesleki etik değerlere uygun habercilik yapmaları için teşvik ediyoruz. Önümüzdeki eğitim yılından itibaren çevrim içi (online) gazetemizi de faaliyete geçireceğiz. Temel misyonumuz, toplumsal sorunlara duyarlı, evrensel insan haklarına saygılı, etik bilince sahip, mesleki açıdan donanımlı, Türkçeyi iyi kullanan gazeteci ve yeni medya uzmanları yetiştirmektir."

ÖĞRENCİLERİMİZİN ÇALIŞMA HAYATINA HAZIR HALE GELMELERİ İÇİN ÇABALIYORUZ

Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü Başkanı Doç. Dr. Barış Bulunmaz, güçlü teorik altyapıya dikkat çekti. Doç. Dr. Barış Bulunmaz şunları söyledi: "İletişim Fakültesi olarak tüm bölümlerimizde ilk dört yarıyılda akademik ve bilimsel bir anlayışın oluşturulabilmesi için, iletişim bilimlerine ilave olarak sosyal bilimler alanına geniş bir perspektiften bakabilmeyi sağlayacak temel bir program uyguluyoruz. Güçlü bir teorik altyapının sağlanması ve öğrencilerin kavramsal olarak alana hâkim olabilmeleri adına siyaset biliminden hukuk bilgisine, psikolojiden felsefeye, iktisattan sosyolojiye uzanan bir yelpaze içerisinde, öğrencilerimizin daha donanımlı olmalarını ve çalışma hayatına hazır hale gelmelerini istiyoruz. İletişim ve medya sektörünün her geçen gün daha cazip hale geldiğinin bilinci içerisinde ve rekabet şartlarının zorlaşması nedeniyle, öğrencilerimizin sağlam bir teorik bilgiye sahip olarak, uygulama alanında çok daha başarılı olmalarını arzu ediyoruz."

PROJE KÜLTÜRÜ VE GİRİŞİMCİLİK RUHUNA SAHİP GENÇLER YETİŞTİRİYORUZ

Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Dinçer Atlı, Fakültenin girişimcilik ruhunu ön plana çıkaran bir yapıya sahip olduğunu söyledi. Yrd. Doç. Dr. Dinçer Atlı şunları kaydetti:

"Proje, belirli bir amaç çerçevesinde, belirlenmiş bir süre içerisinde değişim oluşturmayı hedefleyen, uygulanması sonucu çeşitli ürünlerin elde edildiği stratejik bir çalışmadır. Proje süreci, proje fikrinin ortaya çıkışıyla başlar, fikrin geliştirilmesi, faaliyetlere dökülmesi, yürütülmesi, tamamlanması, değerlendirilmesi ve yeni proje fikirleri ile sürdürülebilir hale gelmesi süreçlerini içerir. Üsküdar Üniversitesinde proje kültürü bakış açısı ile girişimcilik ruhuna sahip gençler yetiştirilmektedir. Son yıllarda iş dünyasında giderek yükselen proje yönetimi ve girişimcilik çalışmaları yenilikçi, işe yarar fikirlere sahip olan genç girişimciler ile hem kişisel faydaya dönüşmekte hem de ekonomiye önemli katkılar sağlamaktadır."

ÖĞRENCİLER SİNEMA DİLİNİ VE TELEVİZYONUN TEMEL PRENSİPLERİNİ ÖĞRENİYORLAR

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Can Diker, hem televizyon hem de sinema alanında yapılan uygulamaları anlattı. Yrd. Doç. Dr. Can Diker şunları söyledi:

"Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünde öğrencilere uygulamalı olarak öncelikle kamera eğitimi veriyoruz. Kamera ile kadrajlamayı öğrenen ve gün geçtikçe daha iyi bir kadraj hakimiyetine sahip olan öğrenciler, ardından çektikleri görüntüleri kurgulamaya ve uygulamalı olarak sinema dilini öğrenmeye başlıyorlar. Kurgu programları ile çeşitli geçiş efektleri ve renk düzeltme tekniklerini öğrenen öğrenciler, çekecekleri filmde ışığın önemini kavrıyorlar. Aydınlatma ve Görüntü Teknikleri dersinde ise ışığın yayılımı, renk teorisi ve ışık ve rengin psikolojik etkileri öğrencilere gösterilerek, dramatik bir film yapımı için her bir rengin ve ışık yönünün anlamı anlatılıyor. Televizyon ile sinema aydınlatması arasındaki fark ise üçüncü sınıfta daha belirginleşiyor ve öğrenciler televizyon ortamındaki ideal ışık düzeninin neden gerekli olduğunu ve nasıl tasarlanması gerektiğini öğreniyorlar. Bir yandan da görüntü yönetmenliği, kısa film yapımı gibi seçmeli derslerle kendilerini geliştiriyorlar. Son sınıfta ise bitirme projesi olarak öğrencilerin belgesel, kurmaca, canlandırma ve deneysel tarzda uygulama filmi çekmesi isteniyor. Böylelikle öğrenciler, dört yılda giderek artan bir ivme ile sinema ve televizyonun temel prensiplerini kavrıyorlar."

İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNE HAKİM GAZETECİLER YETİŞİYOR

Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Birsen Çetin, bölüm öğrencilerinin atölye çalışmalarıyla yeni iletişim teknolojilerini uygulama şansı yakaladığını belirtti. Yrd. Doç. Dr. Birsen Çetin şunları söyledi: "Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümünde okuyan öğrencilerimiz, aldıkları uygulamalı dersler ve atölye çalışmaları sayesinde, henüz iş hayatına atılmadan kendi alanlarında yetkinlik kazanmaktadır. Ülkemizde ve dünyada haberin farklı medya mecralarında yer alma süreç ve biçimlerini tarihsel bağlamda öğrenen öğrenciler, gelişen iletişim teknolojilerini de takip ederek haber yazma konusunda uzmanlaşmaktadır."

FOTOĞRAFÇILIĞIN TEORİ VE PRATİĞİNİ BİR ARADA VERİYORUZ

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Başar Hatırnaz, fotoğrafçılık dersleriyle sinemanın dilinin temellerinin atıldığının altını çizdi. Yrd. Doç. Dr. Başar Hatırnaz şöyle konuştu:

"İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bütün bölümlerde zorunlu ve temel derslerden biri olan Fotoğrafçılık dersinde, öğrencilerimize teori ve uygulamayı bir arada veriyoruz. İletişim alanının en önemli araçlarından biri olan fotoğraf sayesinde öğrencilerimiz, sinemanın temelini oluşturan durağan görüntüyü anlamak ve tasarlamak gibi konularda bilgilenmekte ve deneyim kazanmaktadır. Ayrıca, uygulamalı fotoğraf eğitimlerimiz sayesinde ışık, kompozisyon, yaratıcılık, kadraj, anlam ve mesaj oluşturmak gibi önemli konularda öğrencilerimizi profesyonel hayata hazırlıyoruz."

HEDEF, VİZYON SAHİBİ VE ÖZGÜVENLİ REKLAMCILAR YETİŞTİRMEK

Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Şaha Özpınar, öğrencilerin ilk sınıftan itibaren reklamcı gibi düşünmeye başladığını vurguladı. Yrd. Doç. Dr. Şaha Özpınar, şunları söyledi:

"Antik çağdan bugüne, reklamcılık iş dünyası için kritik bir amaca hizmet ediyor; içeriği ne olursa olsun üretilenin tüketimle buluşma noktasında satıcıların, alıcıların ilgisi için en etkili şekilde rekabet etmelerini sağlıyor. Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü'nde öğrencilerimizin müşteri ve izleyen olma durumundan reklam veren ya da reklamcı olma durumuna geçişlerini henüz birinci sınıfta sağlıyoruz. Bilime ve teorik altyapıya büyük önem veren bölümümüz, bunun yanında öğrencilerine sektörle buluşmalar, atölye çalışmaları, çalıştaylar, yarışmalar, geniş bir katılımla gerçekleşen ‘Marka Kampı’ vb. faaliyetler ile geniş uygulama imkânları sunuyor. Yerleşkemize geldiğinizde, dersler dışında ve tatil günlerinde beyin fırtınaları, projeler ve kulüp faaliyetleri için üniversitede zaman geçiren çok sayıda bölüm öğrencisini görürsünüz. Hedefimiz, ülkesinde ve dünyada olup bitenlere ilgi duyan, etik, özgüvenli insanlar; reklam kampanyalarının bütün aşamalarını gerçekleştirebilen, hedef kitlelerin ilişki kurabileceği ve heyecanla takip edecekleri markalar yaratabilecek ve yönetebilecek, yeniliklere ayak uydurabilen, vizyon sahibi mezunlar yetiştirmek."

TEORİK DONANIM UYGULAMAYLA ETE KEMİĞE BÜRÜNÜYOR

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. İsmail Arda Odabaşı, fakültede teori ile pratiğin senkronize şekilde ilerlediğine vurgu yaptı. İsmail Arda Odabaşı şunları söyledi:

"Radyo Televizyon Sinema Bölümü, teori ile pratiğin el ele yürütülmesi gereken bir bölüm. Bir uçağın ancak iki kanatla uçabilmesi gibi, bölümümüz de teorik bilgi ile uygulamanın senkronizasyonuna dayalı. Bölümün adında ifadesini bulan sacayağı, yani radyo, televizyon ve sinema, günlük hayatımız içinde belirgin yere sahip, güçlü toplumsal, kültürel, ekonomik ve siyasi boyutları bulunan alanlar. Bu alanlarda gerçek anlamda eser veya ürün verebilmek, içerik üretebilmek için araç-gereç kullanım bilgisi doğal olarak yetmez. İnsanı diğer canlılardan ayırt eden özelliği nasıl tasarlayabilme yeteneği ise, bu alanlarda da tarihsel ve teorik bilgiyle donanmak şarttır. O nedenle bölümümüzde öğrencilerimize iletişim bilimlerinin bütün dalları yanında psikolojiden sosyolojiye, tarihten siyaset bilimine, edebiyattan felsefeye teorik donanım kazandırmaya, bu donanımı uygulama yoluyla ete kemiğe büründürmeye çalışıyoruz."

ANLAMI GÖRSEL İLETİŞİM NİTELİĞİ OLAN ÇIKTILARA DÖNÜŞTÜREBİLEN ÖĞRENCİLER YETİŞTİRİYORUZ

Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Devrim Baran anlam yaratabilen öğrenciler yetiştirmeyi amaç edindiklerine dikkat çekti. Yrd. Doç. Dr. Devrim Baran şunları söyledi:

"İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, anlam yaratabilen ve bu yaratıyı görsel iletişim niteliği olan çıktılara dönüştürebilen öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda öğrencilerimize kavramları ve olguları anlayabilecekleri teorik dersleri destekleyen yoğun uygulama alanları oluşturulmuştur. Üç ana başlık altında toplanabilecek uygulama alanları şöyle sıralanabilir: Masaüstü Yayıncılık ve Reklam Grafiği, Web Uygulamaları ve Teknolojileri, ve Hareketli Grafik ve Üç Boyutluluk. 80 metrekarelik bir alanda kurulan Mac laboratuvarımız kırk bilgisayarı ve teknik donanımı ile bölüm öğrencilerimizin en modern eğitimi almaları için kurulmuştur. Bu laboratuvar öğrencilerimize ders saatleri dışında da uygulama yapma imkânı sunmaktadır."

ÜHA

 


Paylaş

Görüntülenme:
Güncellenme Tarihi:25 Temmuz 2017Yayınlanma Tarihi:24 Temmuz 2017