İNANÇ ÖMRÜ UZATIYOR

HealthDay News - ÇEVİRİ: Ayda Çayır / NP GRUP 

İNANÇ ÖMRÜ UZATIYORAmerikan Psikiyatri birliğinin 1 Aralık 2008 tarihli on-line dergisine göre  sağlam dini inancı olanlar daha uzun ömürlü oluyorlar.

Araştırmalara göre, inancınız ne olursa olsun, haftada bir dini ibadete katılmanın ölüm riskini %20 oranında azalttığı saptandı. 

New York, Yeshiva Üniversitesi'nden çalışmanın öncü yazarı Eliezer Schnall, dinin her zaman gündemde olan bir konu olduğunu ve insanların ekonomik durgunluk ve terör olaylarından dolayı korku duyduklarını belirterek, "İstikrar arayışı içerisindeki bu kişilerin dine yöneldiklerini görüyoruz. Bu yönelişin sağlık açısından da getirisi var. Destek görme veya bir topluluğun parçası olma hissi veya ibadetlere iştirak etme insanları daha az depresif kılıyor olabilir. Araştırmacılar buna benzer pek çok faktörü açıklayan verileri kontrol etmeye çalıştılar ama henüz bu durumu tam olarak izah edemiyorlar." dedi.

Çalışmada Women's Health Initiative observational çalışmasından katılımcıların da yer aldığı araştırmada 95,000 kadın yer aldı.

Çalışma başlangıcında kadınların 50-79 yaş aralığı olduğu çalışmada, her katılımcıya sağlık öyküsü, sağlık davranışları, psikososyal faktörler, demografik ve dini soruların yer aldığı kapsamlı bir anket dolduruldu. Her sene katılımcılar hakkında tıbbi bilgi edinildi. Ortalama takip süresi ise 7.7 sene idi.

Veriler için düzeltme yapılmadan önce, düzenli dini ibadete katılanlarla katılmayanlar arasında ölüm riski açısından anlamlı bir farklılık yoktu. Schnall, bunun pek çok sebebi olabileceğini belirtirken, Başlıca sebebi şöyle açıkladı. "Her hafta dini ayine katılanlar fiziksel olarak da daha iyi durumda olabilirler. Sağlıkları daha yerinde olduğu için katılımlarını aksatmıyor olabilirler."

Araştırmacılar fiziksel sağlık, yaş, etnisite, gelir, eğitim, sosyal destek, yaşamsal tatmin ve önemli yaşam olaylarını açıklayıcı veriler için düzeltme yaptıklarında, dini ibadetlere haftalık katılımın ölüm riskindeki %20'lik azalmadan sorumlu olduğu sonucuna vardılar. Haftada bir kereden daha az katılım ise ölüm riskindeki %15'lik azalmadan sorumluydu.

Duke Üniversitesi, Center for Spirituality'nin yöneticisi Dr. Harold G. Koenig çalışmayı şöyle değerlendirdi:

"Oldukça iyi kontrollü kanıtlara yer verilen çalışmada dini katılım düşük mortaliteyle ilişkilendirilmiş. Bu durum sadece sosyal faktör, davranış faktörleri ve ayinlere gidebilecek kadar sağlıklı olmayla açıklanmıyor. Tüm bu faktörler iyi kontrol edildiği halde, izah getirilemeyen bir durum söz konusu. Bu, doğa üstü etkiler anlamına gelmiyor. Sadece hangi mekanizma aracılığıyla dinin bu etkiyi yarattığı şimdilik soru işareti."

Bununla birlikte, çalışmada dini ibadetlere devam etmenin kardiyovasküler hastalıktan ölüm riskini veya kalp hastalığı sonlanımlarını düzeltmediği saptandı.

Çalışma sonuçları Psychology and Health dergisinde yayınlandı.


Paylaş

Görüntülenme:
Yayınlanma Tarihi:06 Aralık 2008

© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.