İnternet gelişimini yavaşlatıyor!

Aileler çocuklarınızın internet kullanımına dikkat edin! Kötü sonuçlar doğurabilir.Aileler çocuklarınızın internet kullanımına dikkat edin! Kötü sonuçlar doğurabilir. Uzm. Psk. Aynur Sayım anlatıyor. 852Zamanının büyük kısmını internette geçiren çocuk, aile ve çevre ile sağlıklı iletişim kuramaz. Dolayısıyla dil gelişimi, sosyal gelişimi, zihin fonksiyonları, kısacası tüm alanlarda gelişimi yavaşlar ve psikolojik sorunlar yaşayabilir. Çocukların psikososyal gelişimlerinin, pek çok etkenden etkilendiğini söyleyebiliriz. Teknolojinin gelişmesi, yaygın olarak bilgisayar, internet, MSN kullanımının yaygınlaşması, doğru kullanımda çocuğun psikososyal gelişimini olumlu etkilerken, yanlış ve yoğun kullanımının pek çok sakıncalarını saymak mümkündür. Bilgisayar oyunları, internet kullanımı; çocuğun araştırma yapması, kendi potansiyelini keşfetmesi ve zenginleştirmesi, sorun çözümü, hedefe ulaşmak için farklı yollar deneyimleme gibi tecrübeler edinmesine neden olması açısından zenginleştirici olabilmektedir. MSN'de yazışması ise sosyal ilişki kurma, sürdürme açısından faydalı olabileceği gibi, eğer çocuğun, diğer kişilerle tek kurduğu iletişim yolu bu ise, yani sadece sanal ortamda bunu yapabiliyorsa, bu durumda sosyal ilişki zorluğu var ya da böyle bir tehlike söz konusu demektir. SADECE SANAL İLETİŞİM TEHLİKELİ Pek çok sosyal fobi vakalarında çocukların iletişim için bu yolu tercih ettiklerini görüyoruz. Çocuk, toplum içinde, grup içinde rahat davranamadığı, kendini sakladığı için, iletişim becerileri kısıtlı olduğu için, chatleşiyor, yazışıyor, kendisine sanal bir dünya kuruyor ve bu bağımlılık haline geldiğinde sadece yeme, tuvalet ihtiyaçlarını giderip bilgisayarın başından kalkmayan vakalar var. Bu şekilde kendilerini sanal dünyada var ediyorlar, var olduklarını hissediyorlar. Davranım bozukluğu, dikkat eksikliği-hiperaktivite bozukluğu, bipolarite gibi durumlarda da, çocuk dürtülerini kontrolde zorlanıyor ve bağımlılık potansiyeli yüksek olabiliyor. Bu çocuklarda internet, bilgisayar, chat bağımlılığına daha fazla rastlayabiliyoruz. ZİHİN FONKSİYONLARI YAVAŞLAYABİLİR Zamanının büyük kısmını bilgisayar başında geçiren çocuk, sosyalleşemez, aile ve çevre ile yeterli ve sağlıklı bir iletişim kuramaz, dolayısıyla dil gelişimi, sosyal gelişimi, motor gelişimi, kısacası tüm alanlarda gelişimi yavaşlar veya gerileme gösterir. Ayrıca sanal bağımlılığa giden bu yolda çocuğun zihinsel fonksiyonları da yavaşlayabilir. Öğrenmesi yavaşlar, yaşam kalitesi düşer, birtakım psikiyatrik, psikolojik sorunlar da eklenebilir. Yani birtakım psikiyatrik sorunlar internet bağımlılığına neden olabileceği gibi, sanal iletişime ayrılan fazla zaman da psikiyatrik, psikolojik sorunlara yol açabilmektedir. Böyle bir durumda psikiyatrik ve psikolojik desteğin mutlaka alınması gerekli. Çocuk dürtülerini kontrol etmeyi öğrenmeli, sağlıklı bir sosyal gelişim için, yeterli sosyal ilişkiler yaşamaya da zamanı olmalı, sosyal beceri çalışmaları da, diğer çalışmalara paralel götürülmelidir. ANNE-BABA ÇOCUĞA ÖRNEK OLUYOR Modellik de önemli bir konu burada. Eğer anne, baba ve diğer aile bireylerinin bilgisayara ve chat'e ilgisi fazla ise çocukların kişilik gelişimlerinde anne-babayı taklit ederek, modelleyerek öğrendiklerini göz önüne aldığımızda, çocuğun bir internet bağımlısı olmasının nedeni kolaylıkla açıklanabilir. Ailede disiplin zayıf ise, böyle bir modellik varsa, çocuğun duygusal ihmali varsa, evde çocuk bilgisayar başında zaman geçirirken, aile rahat nefes alıyorsa, bu çocuklar, daha fazla risk altındadır. PSİKOHAYAT DERGİSİ

Paylaş

Görüntülenme:
Yayınlanma Tarihi:08 Eylül 2011