İnternette Oyun Oynama Bağımlılığı

İnternet oyun bağımlılığı kontrolsüz, dürtüsel ve zarar verici boyutlarda davranışlara sebep olacak şekilde zarar veriyor. Oyun bağımlılığı, Anksiyete, İnternette neler olduğuyla ilgili takıntılı düşünceler, İnternet ile ilgili rüyalar veya fantaziler ve daha birçok soruna yol açıyor.

İnternet kullanımının giderek yaygınlaşması bircok anlamda gelişmişliğe ve insanlığa katkı sağlarken
diğer yandan bazı kişilerde ekran başında uzun sure kalmanın sebep olduğu bazı fiziksel ve sosyal
problemler bildirilmiştir. Ayrıca internetin giderek kontrolsuz, durtusel ve zarar verici boyutlarda davranışlara sebep olacak şekilde kullanıldığı da fark edilmiştir.

Tum dunyada ve ulkemizde hızla artan internet kullanımı, internet kullanımıyla ilgili bu problemleri de beraberinde getirmiştir ve ozellikle son yıllarda uzmanlar bu konuya odaklanmışlardır. Bazı kişiler sağlık durumu ve sosyal yaşamı olumsuz etkilenmesine rağmen, internet kullanımını yinelemeye yonelik engellenemeyen bir istek duyar ve buna devam eder. Bu klinik giderek daha yaygın olmaya başladıysa da kişiler bu belirtilerle yardım arayışına cok nadir girmektedir. Coğu vakada, ancak depresyon, iki uclu duygu durum bozukluğu, kaygı belirtileri veya obsesif-kompulsif eğilimler nedeni ile uzmanlara başvurular olduğunda profesyonellerce daha ileri ve ozel incelemelerde internetin kotuye kullanıldığına dair işaretler keşfedilir.

Bu bağlamda klinik goruşmenin, internet bağımlılığını teşhis etmekte ayrı bir oneme sahip olduğunu soyleyebiliriz. İnternet bağımlılığının mevcut tanımlarının oğrenilmesi, internetin kompulsif kullanımının taranması, bir bozukluk olarak internet bağımlılığının ayırt edilmesi icin onemlidir. İnternet bağımlılığının teşhisi oldukca karmaşıktır. Diğer kimyasal bağımlılıklar ve kotuye kullanımların aksine; internet, toplumumuzda teknolojik bir ilerleme aracı olarak ceşitli yararlar sunar ve doğrudan bağımlılık yapıcı olarak eleştirilecek bir cihaz değildir.

Karşılaştırmak gerekirse, alkol veya uyuşturucu maddeler, kişisel ve profesyonel yaşamımızın ayrılmaz veya gerekli birer parcası olarak nitelendirilmez ve bu maddeler herhangi bir sağlık yararı sunmaz. İnternetin bu kadar cok yararlı kullanım alanlarının olması nedeniyle kullanıcılar icin bağımlılık belirtileri kolayca maskelenebilir veya gerekcelendirilebilir. İnternet kullanımıyla ilişkili bozukluklara dair farkındalık gelişmesi ile bu konuya olan ilgi artmakta ve calışmalar yapılmaktaysa da, konuyla ilgili ortak bir tanım yoktur. Literaturde; internet bağımlılığı, kompulsif internet kullanımı, patolojik internet kullanımı, problematik internet kullanımı, internetomnia, oyun bağımlılığı, internet oyunu oynama bozukluğu gibi ifadelerden soz edilmiştir.

İnternet bağımlılığı araştırmacılar tarafından ceşitli kategorilerde ele alınmıştır. Bazı araştırmacılar alkol ve madde kullanım bozuklukları gibi bağımlılık bozuklukları icinde değerlendirilmesini onerirken,
bazıları da durtu-kontrol bozuklukları veya obsesif kompulsif bozukluk olarak değerlendirilmesini
onermiştir. Son yıllarda ise, bu bozukluğun hem davranışsal, hem de bağımlılık bozukluklarını
barındıran yeni bir tanı kategorisinde olması gerektiği duşuncesi on plana cıkmıştır. Kleptomani, piromani, patolojik kumar oynama bozukluğu, kompulsif alışveriş ve kompulsif cinsel davranışlar ile internet bağımlılığının da “davranışsal bağımlılık” olarak değerlendirilmesi onerilmiştir.

İnternet bağımlılığı ilk olarak “cok ceşitli boyutlarda olabilen durtu kontrolu ve davranışları iceren bir patoloji, bir bozukluk, bir teknoloji aşırı kullanımı” olarak tanımlanmıştır. Goldberg internet bağımlılığı icin tanı kriterleri uzerine calışmış, aynı on iki aylık donem icinde herhangi bir zamanda ortaya cıkan belirtilerin ucu veya daha fazlasıyla kendisini gosteren, klinik olarak belirgin bozulmaya ya da sıkıntıya yol acan uygunsuz internet kullanımının olmasının internet bağımlılığını gosterdiğinden bahsetmiş ve tanı kriterleri belirlemiştir. İnternet bağımlılığı araştırmalarında onde gelen isimlerden olan Young, internet bağımlılığına en yakın bozukluğun DSM-4’te durtu kontrol bozuklukları başlığı altında yer alan “patolojik kumar oynama” olduğu kanaati ile patolojik kumar oynama tanı olcutlerini temel alarak internet bağımlılığı tanı kriterleri tanımlamıştır. Young, kriterlerinde yalnızca zorunlu olmayan bilgisayar/internet kullanımı dikkate almış, mesleki ya da akademik bilgisayar ya da internet kullanımı gibi kullanımları değerlendirmeye dahil etmemiştir. Son 6 ay suresince kriterlerden 5 ya da daha fazlası karşılanıyorsa ve bunun sebebi olabilecek hipomanik ya da manik atak varlığı dışlanmışsa

İNTERNET OYUN BAĞIMLILIĞI BELİRTİLERİ

- Doyuma ulaşmak için belirgin olarak artmış internet kullanım süresine ihtiyaç duyulması.
- Aynı sürelerde internet kullanımı devam ederken elde edilen etkinin belirgin olarak azalması.
-  Klasik Yoksunluk Sendromu
- Şiddetli ve uzun süreli olan internet kullanımının kesilmesi ya da azaltılması.
- Psikomotor ajitasyon
- Anksiyete
- İnternette neler olduğuyla ilgili takıntılı düşünceler
- İnternet ile ilgili rüyalar veya fantaziler
- Parmakların istemli ya da istemsiz yazma tuşlama/yazma hareketleri yapması
- 2. kriterdeki belirtiler sosyal, mesleki veya başka bir önemli işlevsellik alanında sıkıntıya veya bozulmaya neden olur.
- Yoksunluk belirtilerini hafifletmek veya önlemek için internet veya benzeri bir çevrimiçi hizmetin kullanılması
- İnternete genellikle amaçlanandan daha sık veya daha uzun süre bağlanılır
- İnternet kullanımını bırakmak veya kontrol altına almak için sürekli bir istek veya başarısız çabalar vardır
-İnternet kullanımı ile ilgili faaliyetlere çok uzun süreler ayrılır (internet kitapları almak, yeni web tarayıcıları ve programları denemek, internet tedarikçilerini araştırmak, indirilen dosyaları düzenlemek vb.)
- İnternet kullanımı nedeniyle önemli sosyal, mesleki veya dinlenme faaliyetleri bırakılır veya azaltılır
- İnternet kullanımının neden olduğu veya şiddetlendirdiği, kalıcı veya tekrarlayan fiziksel, sosyal, mesleki veya psikolojik bir soruna sahip olunmasının farkındalığına rağmen İnternet kullanımı sürdürülür (uykusuzluk, evlilik problemleri, sabah erken randevulara geç kalma, mesleki görevlerin ihmal edilmesi veya yakınlarında terk edilme duyguları vb.).

Dikkat çekme

Belirli bir eylem, kişinin yaşamında ya da düşüncelerinde en önemli şey haline geldiğinde ortaya çıkar. Düşüncelere (zihinsel meşguliyet ya da bilişsel çarpıtma), duygulara şiddetli istek ve davranışa (sosyalleşmiş davranış bozuklukları) hâkim olur. (Örneğin, internet kullanıcıları, internette olmasalar bile bağlanacakları zamanı düşünürler).

Duygudurum değişikliği

Bu durum, belirli bir etkinlik ile uğraşma sonucu kişinin belirttiği öznel deneyimlerdir ve bir baş etme stratejisi olarak görülebilir. (Örneğin, internete bağımlı kişilerde, internete bağlandıklarında bir “canlanma” görülmektedir).

Tolerans

İstenen etkiyi yaşamak için, özel eylemin miktarının arttırılması ya da bu aktivite için harcanan zamanın giderek arttırılması süreci. (Örneğin, bir internet kullanıcısının başlangıçta daha az sürede elde ettiği duygu-durumunu elde edebilmesi için internette kaldığı süreyi arttırması).

Yoksunluk

Bunlar belirli bir eylem devam etmediğinde ya da aniden kesildiğinde ortaya çıkan, hoş olmayan duygular ya da fiziksel etkilerdir. (Örneğin, bir internet kullanıcısının internete girmesi engellendiğinde titreme, huzursuzluk, sinirlilik yaşaması).

Çatışma

Bağımlı kişiler ile çevresindekiler arasındaki kişilerarası çatışmalar, iş, sosyal yaşam ve hobilerde yaşanan değişiklik, çatışmalar ya da kişinin kendi içsel çatışmaları

Nüks

Belli bir aktivitenin daha önceki örüntüleriyle tekrar oluşması eğilimidir ve yıllar süren kaçınma ya da kontrolden sonra tekrar bağımlılığın en uç düzeyine dönülmesidir.

OYUN BAĞIMLISI MIYIM?

Beard ve Wolf 2001, internet bağımlılığı tanı kriterleri olarak 8 madde onermişlerdir. İnternet bağımlılığı tanısı koyabilmek icin kişinin, gunluk işlevselliğinde herhangi bir bozulma olmaksızın bu kriterlerden ilk beş kriterin hepsinin karşılanması gerektiği belirtmişlerdir. Ayrıca, internet bağımlılığının tanısında son uc kriterden en az birinin karşılanması gerekmektedir. Bu son 3 kriter, patolojik internet kullanıcısının başa cıkma becerisini ve işlevsellik becerisini (orn. depresif, endişeli, sorunlardan kacma) ve ayrıca başkalarıyla etkileşimini (orn. onemli ilişki, iş, başkalarına durust olmama) icerir. Bu tanı kriterlerini ampirik olarak test eden diğer calışmalar, internet bağımlılığını teşhis etmede 3 ya da 4 kriterin karşılanmasının 5 ya da daha fazla kriterin karşılanması
kadar guclu olduğunu gosterdiler ve 5 kriterin kesme puanının aşırı derecede katı olabileceğini one surduler

Davis ise, internet bağımlılığını genelleşmiş (yaygın) ve ozelleşmiş (ozgul) tip internet bağımlılığı olmak uzere ikiye ayırmıştır. Yaygın internet bağımlılığında amac doğrudan internet kullanımı ve internette vakit gecirmektir. Gercek hayattaki sosyal destek eksikliği, sosyal izolasyon ve yalnızlık gibi nedenlerle internetin sosyal ve iletişimsel yonunun aşırı kullanılmasıdır. Ozgul internet bağımlılığında ise amac, belirli bir hedefe ulaşabilmek icin internet kullanımı ve internette vakit gecirmektir. Pornografi, cinsellik, oyun ve kumar oynama gibi ozelleşmiş alanlar icin internetin problemli kullanımı soz konusudur. İnternetin yokluğunda da devam ettiği ve daha once oluşan bir patoloji sonucu olduğu duşunulmektedir

Saphira ve arkadaşları bir durtu kontrol bozukluğu olarak gruplandırdıkları “problemli internet kullanımı” ile ilgili belli tanı kriterleri onermişlerdir. Bu kriterlere gore; internet kullanımının kontrol altına alınma cabalarında başarısızlıklar, planlanandan uzun sureli kullanımların olması kriterlerinden biri ile bu aşırı kullanımının iş, sosyal ve mesleki işlevsellikte bozulmaya yol acması ve başka turlu acıklanamaması ile “problemli internet kullanımı” tanısı konulabilir.

Tao ve arkadaşlarının 2010 yılında onerdiği internet bağımlılığı tanı kriterleri klinik belirtiler, tolerans, yoksunluk, duygudurum değişiklikleri, işlevselik değerlendirmesi, hipomani/mani tanılarının dışlanması gibi unsurları icermesi acısından onceki calışmalarla benzer gibi gorunse de “sure kriteri”
acısından diğerlerinden ayrılmaktadır.

Sure kriteri gereğince gunluk en az 6 saatlik iş/akademik amaclar dışı internet kullanımı en az 3 ay surduğunde internet bağımlılığı icin bir kriter oluşturur. Van Rooij ve arkadaşları, bir davranışa bağımlılık ile davranışın iceriğine bağımlılık kavramlarının birbirini karşılamadığını ve sadece internet bağımlılığı ifadesinin bazı ozellikli davranışsal bağımlılıkların değerlendirilmesinde eksik kalacağını belirtilmişlerdir

1. İnternet oyunlarıyla aşırı uğraşı (birey bir önceki oyun eylemini düşünür ya da bir sonraki oyunu oynamayı beklemektedir; internet oyunu oynama günlük yaşamdaki en baskın eylem haline gelmiştir).

Not: Bu bozukluk kumar oynama bozukluğu altında yer alan internette kumar oynamadan farklıdır.

2. İnternetten uzaklaştırıldığında çekilme belirtileri ortaya çıkar (bu bulgular tipik olarak irritabilite, kaygı veya üzüntü ile tanımlanabilir, fakat farmakolojik çekilme belirtilerine ait fiziksel bulgu gözlenmez).
3. Tolerans gelişimi-internet oyunlarına katılmak için gerekli olan sürenin gitgide arttırılması ihtiyacı.
4. İnternet oyunlarına katılımı kontrol altına alabilmek için yapılan başarısız girişimler.
5. İnternet oyunları nedeniyle, internet oyunları haricinde önceden ilgi duyulan hobi ve eğlenceli aktivitelere ilgi kaybı.
6. Psikososyal problemlere yol açtığını bilmesine rağmen internet oyunlarının aşırı kullanımına devam edilmesi.
7. İnternet oyunları için harcadığı süre ile ilgili olarak aile üyeleri, terapist ya da diğer kişileri kandırmıştır.
8. İnternet oyunlarını olumsuz duygu ve duygulanımdan kaçmak ya da rahatlamak için kullanmaktadır (örneğin çaresizlik
hissi, suçluluk, kaygı).
9. Önemli bir ilişki, iş veya eğitim ya da kariyer olanağını internet oyunlarına katılabilmek için tehlikeye atmış ya da kaybetmiştir.

OYUN BAĞIMLILIĞI KİMLERDE GÖRÜLÜR?

İnternet bağımlılığı ve İOOB her yaş ve cinsiyette gorulebilse de en cok gorulduğu grup genc erkeklerdir. Her iki durum erkeklerde sık bulunmuş olsa da, ozellikle internet bağımlığını kadınlarda daha sık bulan calışmalar da vardır. Erkekler daha cok bilgisayarda oyun oynamaya, kadınlar ise daha cok akıllı telefon kullanımına ve sosyal medya kullanımına yatkındır.

Kişinin oyun oynamak icin haftalık ekran başında gecirdiği surenin fazla olması İOOB gelişimi acısından risk oluşturmaktadır. İnternet bağımlılığı ve İOOB tanı kriterlerinde sure kriteri gundeme son zamanlarda gelmiştir. Ayrıca yapılan calışmalarda zayıf akademik başarı, yuksek aile geliri, oyun topluluklarına uye olma, oyun icin para harcama, haftalık oyun oynama suresi ve sosyal aktivitelere katılımın olmaması ile İOOB arasında anlamlı duzeyde ilişki bulunmuştur

OYUN BAĞIMLILIĞI TEDAVİSİ

İnternet Bağımlılığının ve İnternette Oyun Oynama Bozukluğunun Tedavisi;  kullanımının tamamen kesilmesi olmamalıdır. Bunun yerine; problemli uygulamaların, kullanımların onlendiği kontrollu ve dengeli bir internet kullanımı hedeflenmelidir. İnternetin bağımlılık paterninde kullanımına ilk dikkati ceken calışmacılardan Young’ın kanıta dayalı bir calışma ile desteklenmemiş tedavi stratejisi onerileri şu şekilde sıralanmıştır;

Hastanın internet kullanım şekli araştırılarak yeni uygulamalar ile bu patern değiştirilir. ii. Gercek
aktivite ve olaylar ile internet kullanımının azaltılması hedeflenir. iii. Hedefler ortak belirlenir. iv. Tek bir kullanım şekli ya da aplikasyondan uzak kalınması hedeflenir. v. Hatırlatma kartları aracılığı ile hastaya internet kullanımının avantaj-dezavantaj calışması hatırlatılır. vi. Kişisel bir envanter oluşturularak internet kullanımı ile gecirilen zaman nedeni ile ertelenen, gercekleştirilmeyen planlar calışılır. vii. Bir destek grubuna katılım sağlanır. viii. Gereğinde aile terapisi alınması sağlanır.

BAĞIMLILIK EL KİTABI'NDAN ALINTIDIR / Özgecan Tuna, Aslı Enez Darçın

Kaynaklar
1. U.S. Census Bureau, Computer and Internet Use in the United
States, 2003&2016. Washington, DC: US Department of
Commerce, Economics and Statistics Administration, U.S.
Census Bureau, 2005&2018. https://www.census.gov/library/
publications/2018/acs/acs-39.html erişim tarihi: 01.10.2020.
2. Internet Users Statistics and 2020 World Population Stats
https://www.internetworldstats.com/stats.htm erişim tarihi:
29.09.2020.
3. Koksal E, Ardıyok Ş. Reviewing Regulatory Policy for
Broadband in Turkey: The Failure of Service-based
Competition and the Prospect of Facility-based Competition
Competition and Regulation in Network Industries
2015;16(4):354–378.
4. Hane halkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması,
2020. //www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.
do?id=33679 Sayı: 33679 erişim tarihi: 18.09.2020.
5. Ogel K. İnternet Bağımlılığı, İnternetin Psikolojisini Anlamak
ve Bağımlılıkla Başa Cıkmak. İstanbul: Turkiye İş Bankası
Kultur Yayınları, 2014.
6. Martha Shaw, Donald W. Black. Internet Addiction Definition,
Assessment, Epidemiology and Clinical Management
2008;22(5):353-365.
7. Shapira NA, Goldsmith TD, Keck PE et al. Psychiatric features
of individuals with problematic internet use. J Affect Disord
2000;57:267–272.
8. Goldberg I. Internet addiction disorder 1996 [online].
Available from URL: URL: //www.cog.brown.edu/
brochure/people/duchon/humor/internet.addiction.html
9. Young KS. Internet addiction: the emergence of a new clinical
disorder. CyberPsychology Behav 1998;1:237–244.
10. Young K, Pıstner M, O‘Mara J et al. Cyber Disorders:
The Mental Health Concern for the New Millennium.
Cyberpsychology Behav 2000;3:475-9.
11. Griffiths M. Internet addiction: fact or fiction?. The
Psychologist 1999;12:246–51.
12. Beard KW, Wolf EM. Modification in the proposed diagnostic
criteria for Internet addiction. CyberPsychology Behav
2001;4:377–383.
13 Dowling NA, Quirk KL. Screening for Internet dependence:
do the proposed diagnostic criteria differentiate normal from
dependent internet use? CyberPsychology Behav 2009;12:21–
27.
14. Davis RA. A cognitive-behavioral model of pathological
Internet use (PIU). Computers in Human Behavior
2001;17:187-195.
15. Shapira NA, Lessig MC, Goldsmith TD et al. Problematic
internet use: proposed classification and diagnostic
criteria. Depress Anxiety 2003;17(4):207-216.
16. Tao R, Huang X, Wang J et al. Proposed Diagnostic criteria for
Internet addiction. Addiction 2010;105:556-564.
17. van Rooij AJ, Schoenmakers TM, van de Eijnden RJ et al.
Compulsive Internet use: the role of online gaming and other
internet applications. J Adolesc Health. 2010;47(1):51-57.
18. Diagnostic and Statiscal Manual of Mental Disorders. 4th ed.
Washington, DC: American Psychiatric Association; 2000.
19. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth
Edition (DSM-V), Washington DC: American Psychiatric
Association, 2013;Section 3.
20. WHO | Gaming disorder. WHO [Internet] World Health
Organization, 2018 erişim tarihi: 2019 Mart 18; Available
from: https://www.who.int/features/qa/gaming-disorder/
en/
21 Griffiths MD, Kuss DJ, Lopez-Fernandez O et al. Problematic
gaming exists and is an example of disordered gaming. J Behav
Addict 2017;6(3):296-301.
22. Widyanto L, McMurren M. The psychometric properties of the
internet addiction test. CyberPsychology Behav 2004;7:445–
453.
23. Moreno MA, Arseniev-Koehler A, Selkie E. Development and
testing of a 3-item screening tool for problematic Internet use.
J Pediatr 2016;176:167–72.e1.
24. Ko CHH, Yen JYY, Chen CCC et al. Proposed Diagnostic
criteria of Internet addiction for adolescents. The Journal of
Nervous and Mental Disease 2005;193:728–733.
25. Arıcak OT, Dinc M, Yay M ve ark. İnternet Oyun Oynama
Bozukluğu Olceği Kısa Formu’nun (İOOBO9-KF) Turkceye
uyarlanması: Gecerlik ve guvenirlik calışması. Addicta: The
Turkish Journal on Addictions 2019;6(1):1-22.
26. Young KS. Psychology of Computer Use: XL. Addictive Use of
the Internet: A Case That Breaks the Stereotype. Psychol Rep
1996;79:899–902.
27. Pontes HM, Szabo A, Griffiths MD. The impact of Internetbased
specific activities on the perceptions of Internet
addiction, quality of life, and excessive usage: A cross-sectional
study. Addict Behav Reports 2015;1:19–25.
28. Feng W, Ramo DE, Chan SR et al. Internet gaming disorder:
Trends in prevalence 1998-2016. Addict Behav 2017;75:17–24.
29. Mihara S, Higuchi S. Cross-sectional and longitudinal
epidemiological studies of Internet gaming disorder: A
systematic review of the literature. Psychiatry Clin Neurosci
2017;71:425–44.
30. Heo J, Oh J, Subramanian SV et al. Addictive internet use
among Korean adolescents: a national survey. PLoS One
2014;9(2):e87819.
BÖLÜM 4.2
İNTERNET BAĞIMLILIĞI ve İNTERNETTE OYUN OYNAMA BOZUKLUĞU 305
31. Fam JY. Prevalence of internet gaming disorder in adolescents:
A meta-analysis across three decades. Scand J Psychol
2018;59(5):524-531.
32. Aricak OT. Problematic Online Betting Among Turkish
Adolescents. J Gambl Stud 2019;35,31–45.
33. Young KS. Internet Addiction: Symptoms, Evaluation, And
Treatment. Innovations in Clinical Practice [serial on the
Internet]. 1999;17 Available from: //treatmentcenters.
com/downloads/ internet-addiction.pdf
34. Cooper A, Putnam DE, Planchon LA et al. Online sexual
compulsivity: getting tangled in the net. Sexual Addiction &
Compulsivity 1999;6(2):79–104.
35. Winkler A, Dorsing B. Treatment of internet addiction
disorder: a first meta-analysis [Diploma thesis] Marburg:
University of Marburg; 2011.
36. Rho MJ, Lee H, Lee TH et al. Risk Factors for Internet
Gaming Disorder: Psychological Factors and Internet Gaming
Characteristics. Int J Environ Res Public Health 2017;15(1):40.
37. Ko C-H, Liu G-C, Hsiao S et al. Brain activities associated
with gaming urge of online gaming addiction. Journal of
Psychiatric Research 2009;43(7):739–47.
38. Grant JE, Brewer JA, Potenza MN. The neurobiology of
substance and behavioral addictions. CNS Spectrums
2006;11(12):924–30.
39. Beard KW. Internet addiction: a review of current
assessment techniques and potential assessment
questions. CyberPsychology & Behavior 2005 Feb;8(1):7–14.
40. Ebeling-Witte S, Frank ML, Lester D. Shyness, Internet use,
and personality. Cyberpsychol Behav 2007;10(5):713-716.
41. Leung L. Stressful life events, motives for Internet use, and
social support among digital kids. Cyberpsychol Behav 2007
Apr;10(2):204-14.
42. Leme´nager T, Gwodz A, Richter A, et al. Self-concept deficits
in massively multiplayer online role-playing games addiction.
Eur Addict Res 2013;19(5):227–34.
43. Douglas AC, Mills JE, Niang M et al. Internet addiction: Metasynthesis
of qualitative research for the decade 1996–2006.
Comput Human Behav 2008;24:3027–44.
44. Enez Darcin A, Kose S, Noyan CO et al. Smartphone
addiction and its relationship with social anxiety and
loneliness, Behaviour & Information Technology 2016;35:520-
525,
45. Young KS. Internet addiction: the consequences of a new
clinical phenomena. In: Doyle K (ed) American behavioral
scientist: psychology and the new media. Sage, Thousand
Oaks, 2004; pp. 1–14.
46. Xu J, Shen L, Yan C et al. Personal characteristics related to
the risk of adolescent internet addiction: a survey in Shanghai,
China. BMC 2012;12:1106.
47. Romano M, Osborne LA, Truzoli R et al. Differential
psychological impact of Internet exposure on Internet addicts.
PLoS One 2013;8(2):8–11.
48. Andreassen CS, Billieux J, Griffiths MD et al. The relationship
between addictive use of social media and video games
and symptoms of psychiatric disorders: a large-scale crosssectional
study. Psychol Addict Behav 2016;30(2):252–62.
49. Ho RC, Zhang MW, Tsang TY et al. The association between
internet addiction and psychiatric co-morbidity: a metaanalysis.
BMC Psychiatry 2014;14:183.
50. Fradelos E , Kourakos M, Velentza O et al. Internet addiction
in children and adolescents: etiology, signs of recognition
and implications in mental health nursing practice.. Medico
Research Chronicles 2016;3:264-272.
51. King DL, Delfabbro PH, Griffiths MD et al. Assessing clinical
trials of Internet addiction treatment: A systematic review
and CONSORT evaluation. Clinical Psychology Review
2011;31(7):1110-1116.
52. Young K. Internet addiction: diagnosis and treatment
considerations. Journal of Contemporary Psychotherapy
2009;39(4):241-246.
53. Lee EJ.A case study of Internet Game Addiction. Journal of
Addictions Nursing 2011;22(4):208-213.
54. Kim J-U. The effect of a R/T group counseling program
on the Internet addiction level and self-esteem of Internet
addiction university students. International Journal of Reality
Therapy 2008;27(2):4–12.
55. Przepiorka AM et al. Clinical approaches to treatment of
Internet addiction. Pharmacological Reports 2014;66(2):187-
191.
56. Dell’Osso B, Hadley S, Allen A et al. Escitalopram in the
treatment of impulsive-compulsive Internet usage disorder:
an open-label trial followed by a double-blind discontinuation
phase. Journal of Clinical Psychiatry 2008;69(3):452–6.
57. Han DH, Hwang JW, Renshaw PF. Bupropion sustained
release treatment decreases craving for video games
and cue-induced brain activity in patients with Internet
video game addiction. Experimental and Clinical
Psychopharmacology 2010;18(4):297–304.
58. Han DH, Lee YS, Na C et al. The effect of methylphenidate
on Internet video game play in children with attentiondeficit/
hyperactivity disorder. Comprehensive Psychiatry
2009;50(3):251-6.

 

 


Paylaş

Görüntülenme:
Yayınlanma Tarihi:02 Mart 2022

© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.