İsimler karakter oluşumunu etkiliyor

Seçilen isimler kişinin karakter yapısı üzerinde etkili. Gerek aile gerekse çevre ismin anlamı paralelinde kişiye davranırsa o anlam kişiyle özdeşleşir hale geliyor.

Seçilen isimler kişinin karakter yapısı üzerinde etkili. Gerek aile gerekse çevre ismin anlamı paralelinde kişiye davranırsa o anlam kişiyle özdeşleşir hale geliyor.

Kişi, isminin ifade ettiği anlamı rol model olarak alabiliyor. Prof. Dr. Nevzat Tarhan isim seçimi konusunda çok çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Tarhan aileleri de uyardı. Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan isimlerin karakterler üzerindeki etkilerini Samanyolu Haber Televizyonu’nda değerlendirdi. İsimlerin kişilik gelişimi ve kişilik yapısında etkisi olduğunu ancak bunu herkes için söylemenin doğru olmadığını ifade eden Prof. Dr. Nevzat Tarhan ismin, kişide tanımlama yapmasına ve zihinsel kurgu oluşturmasına neden olduğunu söyledi. Zamanla kişinin ismiyle özdeşleşir davranışlarda bulunabileceğine dikkat çeken Tarhan, kişilerin ismine uygun davranmak konusunda kendini şartlandırabileceğine, kişiyi isminin ifade ettiği anlamı ya da kişiyi rol almaya ittiğine vurgu yaptı. Anne ve babaların çocuklarını severken güzel sözlerle sevmesi gerektiğine de dikkat çeken Tarhan aksi halde zihinde yapılan kodlamalarla kişilerin o role büründüklerini kaydetti. Vural, savaş, volkan, alev gibi isimlerin kişilerde anlamlarına ilişkin etki yaptığının da altını çizen Tarhan, aile ve çevredekilerin kişilere isimlerinin anlamına paralel davranışlarda bulunması halinde o kişilerde saldırganlık, agresiflik, heyecanlılık…vs. tepkiler gelişebileceğini söyledi. Güzel isimlerin kişilerde güzel rolleri getireceğini belirten Tarhan isim verilirken iyi düşünülmesi gerektiğini kaydetti. Tarhan isimlere ilişkin örnek de verdi. “Heyecan isimli bir hastamız vardı. Bayılma ve krizler görülüyordu kendisinde. Çünkü ismini duyunca heyecan isminin kendisinde cinleri çağrıştırdığını söylüyordu. Bu çağrışımla bir korkuya kapılıyordu. Cinin toplumdaki anlamı nedeniyle tedirgin oluyordu. Daha sonra aile bu kişinin ismini değiştirdi. Mesela Muhammed ismi Osmanlı zamanında, yakın dönemde çok kullanılmadı. Çünkü o isme uygun, yakışır davranamazsa kişi saygısızlık etmiş olur düşüncesiyle Mehmet ismini kullanmışlar hep. Çünkü kişi taşıdığı isme uygun davranamazsa o ismi karşı tepki de geliştirebiliyor.” Aileler çocuklarına isim verirken karakter oluşumu üzerindeki etkisini göz önünde bulundurarak isim vermeleri gerektiğini vurgulayan Tarhan, çocuğun 10-20 yıl sonra toplumda kendini nasıl hissedeceğini ailenin öngörmesi gerektiğini söyledi. Tarhan ailelerin çocuklarına toplumsal kabul görmüş isimlerin vermeleri gerektiğini, çocuğun kişilik bölünmesine sebep olacak isimlerden uzak durulması gerektiğini hatırlattı. Bugün Almanya’da Hitler isminin çocuklara verilmediğinin de altını çizen Prof. Dr. Nevzat Tarhan, bulundukları zamanın kahramanı olarak görülen ancak bugün kuru bir kahramanlıktan öte gidemeyen, zulüm ve gözyaşına neden olmuş Cengiz gibi isimlerin de çocuklara verilmemesi gerektiğini de dile getirdi. Tarhan aileler çocuklarının acımasız, merhametsiz zulüm sever biri olmalarını istemiyorsa bu gibi isimlerden uzak durması gerektiğini söyledi. Program için… Şaban Özdemir (NPGRUP)  

Paylaş

Görüntülenme:
Yayınlanma Tarihi:04 Ekim 2012

© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.