JESTLERLE KOLAY ANLATIYORUZ!

PSİKOHAYAT DERGİSİ - Scientific American Mind

Jestlerimiz olmasaydı konuşmak için daha çok düşünmemiz gerekecekti! Nasıl mı? Profesör Michael Kaschak anlatıyor.


El kol hareketleri eşliğinde konuşmak daha mı kolay? Uzmanlar konuşmayla jestler arasında nörolojik temelli bir bağlantı olduğu görüşünde.
Florida State Üniversitesi'nden profesör Michael Kaschak'ın bu konudaki açıklaması söyle:

"Öfke nöbetine tutulmuş bir kişi duygu ve düşüncelerini söze dökmede güçlük çekebilir. Oysa kişinin sıkıca kenetlenmiş yumrukları ifşa etmek istediği mesajı doğrudan algılayacaktır."

Konuşma sırasında el kol hareketlerine yer veren kişilere sıkça rastlanır.  Esasen bu hareketler aktarımı güç olabilecek bilgilerin rahatça dile getirilmesine yarar. Jest yapmadan konuşmak daha az sezgiseldir ve daha fazla düşünce gerektirir.
El kol hareketleri yapılmadan iletilen bir bilginin,  daha karmaşık bir dizi kelimeye dönüşmesi gerekir.  Söz gelimi masada duran anahtarları işaret ederek "anahtarlar orada" demek yerine, "anahtarlar hemen arkanda, tezgahın üzerinde, kitabın yanında duruyor" şeklinde bir ifade kullanmak çok daha yorucu olmaktadır.

2007'de, Cornell Üniversitesinden psiko-biyolog Jeremy Skipper fMRG tekniğini kullanarak, jestlerin eşlik ettiği bir konuşmayı anlama sürecinde Broca beyin bölgesinin (konuşma üretimi ve lisan ve jestlerin idraki ile ilişkilendirilen korteks bölgesi) başka beyin bölgeleriyle daha az "iletişim kurduğunu" saptadı.

Jestler mevcut olduğunda, Broca bölgesi konuşma içeriğini daha rahat işlemden geçiriyor. Dolayısıyla ifade edilmekte olan şeyi anlamlandırmak için başka beyin bölgelerine başvurması pek fazla gerekmiyor.

 


Paylaş

Görüntülenme:
Yayınlanma Tarihi:19 Temmuz 2010

© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.