KADINI BİLİMDEN SOĞUTUYOR

RADİKAL

Yapılan bir araştırma, klişelerin erkeklerin yararına olduğu sonucunu verdi.

Kadın ve erkeklerin katılımıyla 34 ülkede yapılan araştırmada, ifade edilmesi istenmeyen ya da farkında olunmayan düşüncelerin (örtük klişeler) kız çocuklarını bilim ve matematik alanlarında eğitim görmekten vazgeçirebildiği belirlendi.

Bu klişelerin daha yerleşmiş olduğu ülkelerde erkek çocuklarının 4. sınıfta fen ve matematik derslerinde kızlara göre daha iyi sonuçlar elde ettiği ortaya çıktı.

Araştırmaya imza atanlardan Brian Nosek, araştırmanın yapıldığı ülkelerde halkın bilime ilişkin kavramları kadınlardan çok erkeklerle ilişkilendirmesinin genel bir eğilim olduğuna tanık olduklarını söyledi.

Araştırmaya göre "erkek çocuğu", "baba", "kız çocuğu" ve "anne" gibi kelimeler ile "fizik", "biyoloji", "kimya" "tarih", "sanat" ve "edebiyat"a ilişkin terimler arasında bağ kurmaları istendiğinde, katılımcılar bilim ya da fenle ilgili terimleri daha hızlı bir şekilde erkeklerle ilişkilendirdi. Özellikle hem kadın, hem de erkek katılımcıların büyük oranda bilimi erkeklerle ilişkilendirmesi araştırmacıları şaşırttı.

Virginia Üniversitesi profesörlerinden Nosek, kültürün, inançlara ve davranışlara biçim vermekte önemli bir güç olduğunu, farkında olunmayan ön yargı, tutum ve inançlar ile bilimsel alanlardaki başarının cinsiyetler arasında uçurumu karşılıklı olarak pekiştirdiğini belirtti. Bilim adamı, insanların erkeklerin daha çok bilimsel alanlarda çalıştığını gördükçe, erkeklerin bilime daha yatkın olduğuna ilişkin ön yargı geliştirdiğini vurguladı. Araştırma Amerikan Bilimler Akademisinin PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) dergisinde yayımlandı.


Paylaş

Görüntülenme:
Yayınlanma Tarihi:24 Haziran 2009

© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.