KADINLAR ÇILDIRDI

Aysel ALP/ANKARA

Ülke genelinde 100 vatandaştan 23'ü ise bel bölgesi sıkıntısı yaşıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu, 'Türkiye Sağlık Araştırması 2008'  sonuçlarını açıkladı.

15 yaş ve üzeri kişilerde görülen rahatsızlıklara bakıldığında; en büyük sıkıntı bel bölgesinde oldu. Türkiye genelinde 100 kişiden 23'ünde bel bölgesi problemi teşhis edildi. Bunlar arasında bel ağrısı, bel fıtığı ve diğer bel defektleri yer aldı. Kentte 100 kadından 25'i; 100 erkekten 21'i bel bölgesi rahatsızlığı geçirdi. Kırda oranlar daha da yükseldi. 100 kadından 33'ü; 100 erkekten 21'inde bel rahatsızlığı görüldü.

Türkiye genelinde 15 yaş üstü vatandaşta en fazla görülen ikinci hastalık ise romatizma oldu. Bunu ülser, migren, hipertansiyon, kireçlenme, boyun bölgesi rahatsızlıkları ile kansızlık izledi.

Kadınlar çıldırdı!

TÜİK'in araştırmasına göre Türkiye genelinde her 100 kişiden 3.1'inde kronik depresyon görüldü. 100 kadından 4.6'sı kronik depresyon hastası iken; erkeklerde bu oran yüzde 1.5'te kaldı. Kentli kadında kronik depresyon hastası oranı yüzde 5'e yükseldi. Kentli erkeklerde ise yüzde 1.7'ye. Kırsaldaki kadınlarda oran 3.7 olurken; erkeklerde yüzde 1.2'de kaldı.

15 yaş üstü vatandaşlar arasında diğer ruhsal sağlık problemleri görülme oranı ise 100 kişide 2.5 oldu. Yine hem kentte hem de kırsalda ruhsal sağlık probleminin kadınlarda erkeklere oranla daha yüksek olması dikkat çekti.

100 kişiden 1.3'ünde ise kronik kaygı sıkıntısı görüldü. Burada da oran kadınlarda erkeklere oranla daha fazla oldu.

Şekerimiz yükseldi!

Türkiye genelinde 100 kişiden 6'sında şeker hastalığı tespit edildi. Hastalığın kırsalda, daha yaygın olduğu görüldü. Buna göre kırsalda yaşayan 100 kişiden 6.4'ünde şeker görülde. Kadınlarda oran yüzde 7.7; erkeklerde 4.9 oldu. Kentli kadınlarda şeker hastalığı oranı 7.3; erkeklerde 4.4 oldu.

Kanser kırda yaygın!

15 yaş üstü vatandaşlar arasında kansere yakalanma oranı yüzde 1'in altında kaldı. 100 kişiden 0.8'i kanser olurken; kadın ve erkeklerde oran değişmedi. Kentte yaşayanlar içinde kadınların oranı erkeklerden 1 puan daha yüksek oldu. Kırda kanser görülme oranı ise kente göre daha yüksek gerçekleşti. Kırsalda yaşayan her 100 kişiden 0.9 kişide kanser görüldü. Kırda yaşayan 100 erkekten 1.2'si kansere yakalanırken; kadınlarda görülme oranı 0.6'da kaldı.

Kadınlar gerçekten hasta!

Hastalıkların cinsiyete göre dağılımına bakıldığında; kadınların erkeklere oranla daha hasta oldukları görüldü. Sadece kalp krizi ile kaza sonucu sakatlıklar alanında erkeklerin oranı kadınlardan yüksek oldu.

Erkekler kriz geçiriyor!

Türkiye genelinde 100 kişiden 1.8'i kalp krizi geçirdi. Erkeklerde bu oran 2.1 olurken; kadınlarda 1.5'ta kaldı. Kalp krizinin de kırsalda yaygın olması dikkat çekti. Kırsalda yaşayan 100 erkekten 2.8'i kalp krizi geçirirken, kentli erkeklerde oran 1.9 oldu. Kırsaldaki kadınlarda kalp krizi oranı yüzde 2.2 iken; kentli kadında 1.2'de kaldı.

Çocukların ruh sağlığına dikkat!

7-14 yaş grubu çocuklar üzerinde yapılan araştırmaya göre, son 6 ay içinde kentte yaşayan 100 çocuktan 4.4'ünde ruh sağlığı sorunu tespit edildi. Bu sorunun erkek çocuklarda daha fazla görülmesi dikkat çekti. Kentte yaşayan 100 erkek çocuktan 5'inde ruh sağlığı sorunu görülerken; kızlarda oran 3.7 oldu. Bu alanda kırsaldan gelen veriler ise sağlıklı olmadı.
 
Bebeklerde enfeksiyon

Yapılan araştırma 0-6 aylık bebeklerde en fazla görülen hastalık üst solunum yolu enfeksiyonları oldu. 100 bebekten 39.4'ünde üst solunum yolu enfeksiyonu; 25.6'sında ise ishal görüldü. Bunu yüzde 11.3 ile kansızlık, yüzde 9.1 ile ağız ve diş sağlığı sorunları izledi.

Kentli bebeklere dikkat!

Bebeklerde ev kazası görülme oranının yüksekliği dikkat çekti. 100 bebekten 5.8'i ev kazası geçirdi. Ev kazalarının kentte yaygın olduğu görüldü. Kentte yaşayan 100 bebekten 6.6'sı ev kazası geçirde; kırsalda bu oran 4.4'te kaldı.


Paylaş

Görüntülenme:
Yayınlanma Tarihi:14 Mart 2009

© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.