KADINLARDA ÖNCELİK ANNELİK

DHA

Konya'da yapılan araştırmada, kadın subayların, mesleklerinden önce anneliği ön planda tuttuğu ortaya çıktı.

Yrd.Doç.Dr. Hurigül Eken, 2000-2005 yılları arasında Hacattepe Üniverisitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim dalında doktora tezini Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli kadın subayların mesleki ve aile içindeki rol dağılımı konusu üzerinde hazırladı.

Hazırladığı tezi de 1.5 yıl önce ‘Rol etkileşimi bağlamında kadın subaylar’ adı altındaki kitabında yayınladı. Yrd.Doç.Dr. Huriye Eken, teziyle ilgili 6 ilde 209 muharip ve muvazzaf kadın subayla yüz yüze görüşme yaptığını anlattı. Eken, “Kadın subaylar yaptığım görüşmemde subaylara, annelik, meslek ve evlilik konularının öncelikleri olarak sıralamalarını istedim. Subaylardan yüzde 62'si anneliğe, yüzde 23.6'u evliliğe, yüzde 14.4'ü mesleklerine öncelik verdiklerini belirtti. Bu sonuca göre aile içi rolün her zaman olmasa da ön plana geçtiği ve herşeye rağmen kadının, anne olduğunun vurgusunu yapabileceğini çıkardık” dedi.

Yrd.Doç.Dr. Huriye Eken, görüşme yaptıkları kadın subaylara, neden subay olmayı tercih ettikleri yönünde de sorular sorduklarını belirtti. Yrd.Doç.Dr. Hurigül Eken, şöyle konuştu:

“Birinci sırada, subaylık mesleğini tercihte, mesleğin sağladığı sosyal imkanların etkili olduğunu gördük. Ardından mesleğin sağladığı yüksek statü ve mesleğin sivil kuruma göre önünün açık olması olarak karşımıza çıktı. Meslek tercihinde etkili olan faktör olarakta yüzde 79.9’u baba, amca, dayı gibi yakın telkinini, yüzde 8.1'i de eşin telkininin subaylık mesleğini tercihte etkili olduğunu belirtti. Mesleklerinden tatmin olup olmadığı konusunda da yüzde 56.9'unun tatmin olduğu, yüzde 34.9'unun kısmen, yüzde 8.1'inin de tatmin olmadığı karşımıza çıktı. Mesleğin tatmin eden yönü konusundaki araştırmamızda da yüzde 63.4'ünün manevi yönden, yüzde 13.2'sinin kariyer yapma imkanı olmasından, yüzde 7.7'sinin maddi ve sosyal imkan fazlalığından, yüzde 7.4'ünün mesleğin saygınlığından, yüzde 4.4’ünün araştırmaya ve üretmeye açık olmasından, yüzde 2.9’unun çalıştığ ortamdaki iyi insan ilişkilerinden tatmin olduğu anlaşılmaktadır.”
 


Paylaş

Görüntülenme:
Yayınlanma Tarihi:01 Nisan 2010

© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.