KIZ ÇOCUKLARI SÖMÜRÜLÜYOR

A.A

Türkiye'de kayıp bin 600 çocuktan bin 100'ünü kız çocuklarının oluşturmasına Psikiyatri Derneği'nden açıklama geldi.

Türkiye Psikiyatri  Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Burhanettin Kaya, Türkiye'de kayıp bin 600  çocuktan bin 100'ünü kız çocuklarının oluşturmasının, "kız çocuklarının bu  sömürünün ağırlıklı kurbanları olduğunu gösterdiğini" bildirdi.

Merkez Yönetim Kurulu adına yaptığı açıklamada Kaya, çocuklara yönelen  şiddetin, ülke gündeminin en önemli konularından biri olduğunu belirtti.

Kaya, çocuğa yönelik şiddetin, yetiştirme yurtlarında ihmal ve istismar,  sokakta yaşamak zorunda bırakılma, kağıt mendil satarak, cam silerek dilenmeye  zorlanma, ticari ve cinsel sömürünün nesnesi olma, fabrikalarda riskli işlerde  karın tokluğuna çalıştırılma, eğitim olanaklarından yoksun bırakılma, organ  ticaretine konu olma, anne babalarının bilgisi dahilinde çocuk yaşta zorla  evlendirilme, töre gereği intihara sürüklenme, siyasi eylemci olarak  değerlendirilme, birçok ülkede asker olmaya zorlanma gibi çeşitli şekillerde  olabildiğini ifade etti.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Türkiye'deki kayıp çocuk  sayısı ile ilgili çalışma sonucuna ilişkin Kaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bin 100'ünü kız çocukların oluşturduğu bin 600'ün üzerinde kayıp  çocuğun olması özellikle kız çocuklarının bu sömürünün ağırlıklı kurbanları  olduğunu gösteriyor. Öyle ki resmi makamlar bu sayıların yalnızca ihbar edilenler  olduğunun altını özellikle çiziyor. Ayrıca 18 yaşından küçük çocuklar için  yapılan kayıp başvurusunda il bazında İstanbul birinci sırada yer alıyor. Kayıp  başvurularında son yıllarda Doğu ve Güneydoğu illerindeki artış da dikkat çekici  olarak vurgulanıyor.

Sunulan verilerde dikkat çeken noktalardan biri kayıp çocukların  yarısının Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nda yaşamını sürdüren  çocuklar olmasıdır.

Emniyet Yetkilileri 13–18 yaş arası kız çocukların çoğunlukla gönül  ilişkisi nedeniyle kaçtıklarını belirtmektedir."
        
"DÜNYADA 600 MİLYONU AŞKIN ÇOCUK YOKSULLUK İÇİNDE YAŞIYOR"
        
Kaya, UNICEF'in verilerine göre gelişmekte olan ülkelerde yaşayan  çocukların yüzde 40'ının (yaklaşık 500 milyon çocuk) günde 1 doların altında bir  gelirle yaşamını sürdürdüğünü ifade etti.

Dünyada "600 milyonu aşkın çocuğun yoksulluk içinde yaşadığını" belirten Kaya, şöyle devam etti:

"100 milyonu aşkın çocuk yoksulluk, ayrımcılık ya da kaynak yetersizliği  yüzünden temel eğitim olanaklarından yararlanamamaktadır. Bir milyar çocuk,  sağlıklı ev ortamından uzakta büyümektedir.

Birleşmiş Milletler Örgütü'nün verilerine göre, cinsel ve ticari  sömürünün nesnesi haline dönüştürülen çocukların sayısının 8,5 milyonu aştığı  belirtilmektedir. Yılda 1,2 milyonu aşkın sayıda çocuk alınıp, satılma, kaçırılma  gibi uygulamalara maruz kalmakta, seks işçiliğine zorlanmaktadır. Düşük eğitimli  ve yoksul ailelerin çocuklarının daha savunmasız durumda olduğu  belirtilmektedir.

Çoğu kız yaklaşık 2 milyon çocuğun, milyar dolarlarla ifade edilen bir  para döngüsü olan seks ticaretinde kullanıldığı belirtilmektedir. Yalnızca  Güneydoğu Asya'da, 1 milyon çocuğun bu alanda çalıştığı tahmin edilmektedir.  Artan yoksulluk ve insan değerlerde yaşanan yozlaşma insanların kendilerini  ticari cinsel sömürünün kucağına doğru atmalarına neden olmaktadır."
        
"TÜRKİYE'DE 200 BİN ÇOCUK SOKAKTA YAŞIYOR"
        
Türkiye'de de “200 bin çocuğun sokakta yaşamını sürdürmeye çalıştığını”  ifade eden Kaya, “15 milyon 70 bin ailenin 3 milyon 600 bini yoksulluk  sınırındadır. 15 yaş altındaki yüzde 27,7'si, 5,6 milyon çocuk gıda ve gıda dışı  yoksulluk içinde yaşamaktadır. Özetle, ülkemizde dört çocuktan biri yoksuldur”  açıklamasında bulundu.

Kaya, yoksul çocukların çoğunluğunun, büyük şehirlerde ve köylerde  yaşadığını; kırsalda yaşayan çocukların yüzde 40,6'sının doğdukları andan  itibaren yoksullukla karşı karşıya kaldığını vurguladı.

"Türkiye'de her beş çocuktan biri, yüzde 76,9'u tarım kesiminde olmak  üzere iş güvenliği olmaksızın çalışmaktadır. 2008 verilerine göre ülkemizde 770  bin çocuk işçi olarak çalışmakta" diyen Kaya, bu deneyimlerin çocukların ciddi  ve kalıcı ruhsal sorunlar yaşamasına, kişilik gelişimlerinin bozulmasına yol  açtığına dikkati çekti.

Kaya, ticari cinsel sömürünün, çocuğun ruhsal, duygusal yaşamı üzerinde  kalıcı, derin ve yaşam boyu sürecek izler bırakacağını vurguladı.


Paylaş

Görüntülenme:
Yayınlanma Tarihi:03 Şubat 2010