KIZLAR DAHA ÇEKİNGEN

A.A

Üniversite öğrencileriyle yapılan araştırmada, internet ortamında kurulan sanal arkadaşlıklar araştırıldı.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi  Doç. Dr. Üstün Özen'in, danışmanlığını yaptığı Meryem Burçin Korukçu tarafından  yapılan "Gençlerin İnternet Sohbet Ortamlarında Kurdukları Arkadaşlıklar: Sanal  Arkadaşlık Fenomeni Üzerine Bir Araştırma" konulu yüksek lisans tezinde ilginç  sonuçlar elde edildi.

Yapılan çalışmayı Doç. Dr. Özen, Atatürk, Erzincan,  Atılım, ODTÜ, TOBB ve Gazi üniversitelerinde önlisans, lisans ve lisansüstü  düzeyde öğrenim gören 397 erkek ve 320 kız öğrenciyle yapılan anket çalışmasının  bu konuda Türkiye;de yapılan az sayıda bilimsel çalışmalardan biri olduğuna  dikkatİ çekti.

Doç.Dr. Özen, "bu çalışmayla günümüzde yaşamın bir parçası olan  internetteki sanal sohbet ortamlarına katılımın, sanal sohbet ortamlarını  kullanmayı etkileyen faktörlerin, bu ortamların olumlu ve olumsuz etkilerinin ve  kurulan arkadaşlıkların incelenmesi ve analiz edilmesini amaçladık" dedi.

SANAL ARKADAŞLIK

Çalışmaya katılan öğrencilerin yüzde 64'ünün hiçbir sanal arkadaşlık  sitesine üyeliğinin olmadığını belirten Özen, öğrencilerin yüzde 15'inin bir,  yüzde 17'sinin birkaç, yüzde 4'ünün ise çok sayıda sanal arkadaşlık sitelerine  üyeliği bulunduğunu söyledi.

Sanal ortamda tanışıp gerçek arkadaşlık kuranların oranını yüzde 30  olarak belirlediklerini ifade eden Özen, şunları söyledi:

“Bu yüzde 30'luk kısmın yüzde 11'inin 1, yüzde 15'inin birkaç, yüzde  4'ünün de çok sayıda gerçek arkadaşlık kurduğu görüldü. Ayrıca ankete katılan erkeklerin yüzde 11'inin 1, yüzde 20'sinin birkaç  ve yüzde 7'sinin de çok sayıda sanal arkadaşlığı gerçek arkadaşlığa dönüştüğü,  kız öğrencilerin ise yüzde 11'inin 1, yüzde 8'inin birkaç ve yaklaşık yüzde  1'inin de çok sayıda sanal arkadaşlığı gerçek arkadaşlığa dönüştürdüğü  anlaşılmıştır.”

Öğrencilerin yüzde 62'sinin İngilizce sohbet odalarına hiç girmediğini de  saptadıklarını kaydeden Özen, şöyle devam etti:

"Ankete katılan öğrencilerin yüzde 11'inin aynı ilgi alanlarını paylaşan  arkadaşlar bulmak için sanal sohbet ortamlarını kullandıklarını saptadık. Ayrıca  öğrencilerden yüzde 40'ı, karşı cinsten arkadaşlıklar kurmak için sanal sohbet  ortamlarını kullandığını ifade etti. Bu oranın yüzde 17,4'ü nadiren, yüzde  11,2'si ara sıra, yüzde 6'sı sıklıkla ve yüzde 6,3'ü de çok sık bir şekilde bu  amaçla sanal sohbet ortamlarını kullandığını belirtti."


Paylaş

Görüntülenme:
Yayınlanma Tarihi:07 Kasım 2009

© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.