KÖTÜ NİYETLE KULLANILABİLİR

DR. BAŞAR BİLGİÇ

Örneğin hasta uygunsuz harcamalar yapıp servetini bir günde bile tüketebilir ya da bir takım kötü niyetli insanlar tarafından suistimal edilebilir. Özellikle bugünlerde aritmetik işlem yapsa da  birçok hasta YTL-TL çevriminde zorlanmaktadır ve yanlışlar yapmaktadır.  Alzheimer hastaları ve yakınları bir yandan hastalıkla uğraşırken diğer yandan kendilierini ciddi mali sorunlarla uğraşırken bulabilirler.

Görüldüğü gibi hem hastaların mali konularda yanlış yapabilmesi hem de hastaların suistimal edilebilme potansiyeli ciddi sorunlar yaratmaktadır.

Böyle durumlarda ne yapılabilir?

Birçok hasta özellikle erken evrede mali özgürlüğünü yitirmek istemez ve vasi tayinine direnç gösterir. Fakat yukarıda da anlatıldığı gibi ciddi sorunlar her an ortaya çıkabilir. Erken evrede özellikle planlama, aritmetik gibi işlevlerin korunduğu saptanırsa (bunlar ayrıntılı nöropsikolojik değerlendirmelerle ortaya konur) hastanın sıkıca kontrol edilmek şartıyla mali işlerini yapmasına göz yumulabilir.

Fakat;

Eğer ciddi bir mal varlığı var ve de miras sorunlu olacaksa
Aile içinde mali sorunlar varsa
Mirascılar arasında sorunlar varsa
Hastanın kimsesi yoksa
beklenmeden vasi tayini yapılmalıdır
Vasi tayini
Vasi tayini sulh hukuk mahkemesine başvurularak yapılmaktadır ve mahkemenin atayacağı bir vasi tüm mali işlerden sorumlu olmakta ve mahkemeye yaptıklarını açıklaması gerekmektedir. Vasi,mahkeme izni olmadan ciddi mali değişiklikler yapamaz.  Yani bir anlamda adalet sistemi kişiye sigorta yapmaktadır.
İleride doğabilecek sorunları ortadan kaldırma amacıyla tüm hastaların ailelerine " vasi tayini " yaptırmaları önerilmelidir.


Paylaş

Görüntülenme:
Yayınlanma Tarihi:20 Ocak 2009

© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.