KULAK ÇINLAMASINA DİKKAT

NP GRUP

Gerçekte dışarıdan gelen bir sesli uyaran olmadan hastanın ses algılamasına kulak çınlaması (tinnitus) denir. Bu ses değişik tonlarda ve özelliklerde olabilir, bazen makine çalışma sesi gibi, bazen rüzgar, zil ya da  su şırıldaması gibi. Dünya nüfüsunun %17 si farklı derecelerde tinnitustan yakınırlar. Tinnitus iki türlü olabilir: Objektif ve subjektif.

Objektif Tinnitus: Bu daha nadir görülen tinnitus biçimidir. Vasküler anomaliler, tekrarlayan kas kasılmaları ya da iç kulaktaki hasar bu çınlşamanın sebebidir. Tinnitus yaşayan kişi boyundaki büyük atardamarlardaki nabızla ritmik kan akışını duyuyor olabilir. Hipertansiyon da yine bu tür tinnitusa yol açar.

Subjektif Tinnitus: Bu türde tinnitusun sebebi beyin ile kulak arasındadır. Fısıltı, çıtırtı, çağlama, şırıltı gibi sesler genellikle bu tür tinnitusta görülür. Bazen sağırlık ya da hiperakuzi adı verilen seslere aşırı hassasiyet ya da denge sorunları da eşlik edebilir. Sebep bazen kulakta kirlenme gibi son derece basittir, bazen de iyi huylu ya da kötü huylu tümörler kadar ciddi... En sık rastlanan sebepler orta kulak iltihapları, gürültülü ortamlarda bulunma, kolesterol ve diğer yağların yüksek olması, depresyon ve kaygıdır. Yine aspirin ya da bazı antibiyotikler gibi sık kullanılan ilaçlar da yan etki olarak tinnitusa sebep olurlar.

Bazı yiyeceklerin tinnitusu artırdığı bilinir, kırmızı şarap, peknir, çikolata, soya, avokado ve sitirk asit ihtiva eden meyveler bunlar arasındadır. Yine tatlandırıcı olarak kullanıln aspartam da tinnitusa yol açabilir.

Kansızlık, kafa travması, böbrk yetmezliği, kene ısırması sonucu gelişen Lyme hastalığı, işitme sinirine ait tümörler, Meniere hastalığı, orta kulakta kemik dokunun büyümesi ve ses iletimini engellemesi ile karakterize otoskleroz da tinnitusun sebepleri arasındadır.

Tinnitusun bir hastalık olmayıp genellikle başka bir hastalığın belirtisidir. Tinnitus yakınması olan kişilerde genellikle şu incelemeler yapılarak olduğu unutulmadan teşhis konulmaya çalışılmalıdır. Ancak tinnitusun gerçek sebebi çoğunlukla tesbit edilemediği için tedavide hedef tinnitusun azaltılması olmaktadır. Kulak çınlamasının nedeni araştırılırken en sık uygulanan tetkikler şunlardır.

-Orta kulak ve iç kulak ölçümleri
-Kan basıncı, kan şekeri, kolesterol, tiroid fonksiyonlarının ölçülmesi 
-Bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans gibi radyolojik tetkikler

Yapılan tetkikler sonucunda eğer tinnitusa sebep olabilecek bir hastalık bulunursa, o hastalığın tedavisi yapılmaya çalışılır. Ancak mevcut hastalığın başarılı tedavisi bile tinnitusu ortadan kaldırmayabilir. Sebebi belli olsun olmasın tinnitusu azaltmak için en sık başvurulan yöntem ilaç tedavisidir. Bu amaçla; iç kulağa giden kan akımını arttırıcı ilaçlar kıllanılır. Tinnitus eğer hastanın günlük yaşamını etkileyecek kadar şiddetliyse, tinnitus masker denilen ve işitme cihazına benzer cihazlar faydalı olabilmektedir. Tinnitus nedeniyle uykuya dalmakta zorlanan hastalar için pratik bir yöntem olarak, yatmadan önce 15-20 dk süre ile walkman dinlemek olabilir. Bu önlem tinnitusu geçici olarak kaldırabilir.

NPİSTANBUL HASTANESİ'NDE TEDAVİ

NPİSTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesi'nin uzman ekibinin konuyla ilgili yaptığı çalışmalar ve tedavi yöntemleri hastalığı kısa sürede çözüme kavuşturuyor.

Tinnitus tedavisinde TMU:

İlaç tedavilerin ve diğer önlemlerin yetersiz kaldığı durumlarda transkranyal manyetik uyarım tedavisi önerilebilir. Bu tedavi ile kafatası dışında bir manyetik alan oluşturularak beynin elektriksel aktivitesine müdahale edilmektedir. Anestezi gerektirmeyen, ağrı vermeyen, işlem sırasında ilaç alımına gerek duymayan bir yöntemdir. Tedaviye direnç gösteren depresyon olgularında kullanılan bu yöntemin dirençli tinnitus olgularında işe yarayabildiğini gösteren araştırmalar mevcuttur. Bu araştırmalardan bazılarının karar cümleleri ve yazar adları aşağıda verilmiştir:

" "...this study demonstrates… that it is feasible to use maintenance rTMS to manage chronic tinnitus. Maintenance rTMS might impede cortical expansion of the tinnitus frequency into adjacent cortical areas…" (Mennemeier et al., 2008)

" "An evaluation after 3 months revealed a remarkable benefit from the use of combined prefrontal and temporal rTMS treatment. These results support recent data that suggest that auditory and nonauditory brain areas are involved in tinnitus pathophysiology." (Kleinjung et al., 2008)

" "Prolonged low frequency (1 Hz) stimulation was effective in 62.5% of patients; the effect appeared 48 h after treatment and lasted for approximately 5 days." (Londero et. al., 2006)

" "The tinnitus score was significantly improved after 5 days of active rTMS, an effect not seen after placebo stimulation." (Kleinjung et.al., 2006)

" "Following active rTMS there was a moderate improvement of tinnitus perception. Treatment effects lasted up to six months in some patients." (Langguth et. al., 2006)

Şu an önerilen protokol sol primer işitme korteksi üzerine düşük frekanslı tekrarlayan transkaranyal manyetik uyarım tedavisi uygulamasıdır. Günde çift seans ve en az 10 seans uygulama sonunda durum hasta ile birlikte tekrar değerlendirilmektedir.


Paylaş

Görüntülenme:
Yayınlanma Tarihi:22 Mart 2009

© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.