Lobotomi Nedir? Lobotomi Ne İçin Uygulanır?

Lobotomi İlk kez 1930'larda, Portekizli nörolog ve cerrah António Egas Moniz tarafından icat edildi ve psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılmaya başlandı.

Lobotomi Nedir? Lobotomi Ne İçin Uygulanır?

Lobotomi Nedir?

Lobotomi, psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan tıbbi bir prosedürdür. Prosedür, beyin cerrahisi olarak da adlandırılabilir ve genellikle şiddetli psikiyatrik semptomları olan hastalarda düşünülürdü. Lobotomi, beyin cerrahı tarafından beyindeki belirli bölgelerin lezyonları oluşturmak için kullanılan bir dizi cerrahi prosedürdür.

İlk kez 1930'larda, Portekizli nörolog ve cerrah António Egas Moniz tarafından icat edildi ve psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılmaya başlandı. Lobotomi, özellikle şizofreni gibi psikiyatrik bozukluklarla ilişkilendirilmiş duygudurum ve davranış sorunlarını tedavi etmek için düşünüldü.

Geleneksel lobotomi prosedürü, beyin üzerinde lezyonlar oluşturmak için cerrahi aletlerin kullanılmasını içeriyordu. Bu lezyonlar, beyin bölgesi olan prefrontal kortekste (ön beyin) yer alırdı. Prefrontal korteks, duyguların düzenlenmesi, düşünme süreçlerinin kontrolü ve davranışın uygun bir şekilde düzenlenmesi gibi işlevlerden sorumludur. Ancak, bu prosedürün etkinliği ve güvenliği hakkında endişeler ve ahlaki tartışmalar ortaya çıktı.

Lobotomi, zamanla daha az kullanılmaya başladı ve modern psikiyatri pratiği tarafından neredeyse terkedildi. Bunun nedeni, daha güvenli ve etkili psikotropik ilaçların geliştirilmesi ve psikiyatrik bozuklukların farmakoterapi, psikoterapi ve diğer daha az invaziv tedavi yöntemleriyle tedavi edilmesine yönelik artan ilgidir. Ayrıca, lobotominin yan etkileri ve olumsuz sonuçları konusundaki endişeler de bu prosedürün popülerliğini azaltmıştır.

Lobotomi nedir ne işe yarar?

Lobotomi, psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan bir tıbbi prosedürdür. Prosedür, beyin cerrahisi olarak da adlandırılabilir ve genellikle ağır psikiyatrik semptomları olan hastalarda düşünülürdü. Lobotomi, özellikle 1930'larda ve 1940'larda yaygın olarak kullanılmıştır, ancak sonraki yıllarda yerini daha az invaziv tedavi yöntemlerine bırakmıştır.

Lobotomi, şiddetli psikiyatrik semptomları olan hastaların davranışlarını sakinleştirmeyi ve düzeltmeyi amaçlamıştır. Prosedür sırasında, beyin cerrahı, beynin prefrontal korteks adı verilen bölgesinde lezyonlar oluştururdu. Prefrontal korteks, duygusal düzenleme, düşünme süreçlerinin kontrolü ve uygun davranışın düzenlenmesi gibi önemli işlevlerden sorumludur.

Lobotomi, genellikle iki ana yöntemle gerçekleştirilirdi:

- Prefrontal Lobotomi: Prefrontal lobun belirli bölgelerinin lezyonlarını oluşturmak için yapılan cerrahi bir işlemdir. Bu prosedür, şiddetli duygudurum bozuklukları, şizofreni ve diğer psikiyatrik hastalıkların semptomlarını hafifletmek amacıyla uygulanmıştır.

- Transorbital Lobotomi: Göz küresi arkasından yapılan bir lobotomi türüdür. Bu prosedür, daha invaziv olan prefrontal lobotomiden daha az invazivdir ve beynin prefrontal korteksine erişmek için gözlerin arkasından yapılan bir delme işlemi içerir.

Ancak, lobotomi prosedürünün etkinliği ve güvenliği hakkında ciddi endişeler ve ahlaki tartışmalar ortaya çıktı. Prosedürün, ciddi yan etkileri ve kişinin bilişsel, duygusal ve davranışsal işlevlerinde kalıcı değişiklikler yapma potansiyeli olduğu gözlemlendi. Ayrıca, modern tıbbın farmakolojik ve psikoterapötik tedavilerdeki ilerlemeleri, lobotominin kullanımını azaltmış ve neredeyse terkedilmesine neden olmuştur.

LOBOTOMİ UYGULANAN HASTALIKLAR nelerdir?

Lobotomi, tarih boyunca çeşitli psikiyatrik ve zihinsel sağlık sorunları olan hastalarda kullanılmıştır. Ancak, lobotominin kullanılması ve etkinliği hakkında ciddi endişeler ve ahlaki tartışmalar ortaya çıktığı için modern tıpta neredeyse terkedilmiştir. İlk olarak 1930'larda ve 1940'larda yaygın olarak kullanılmış olsa da, lobotominin yerini daha az invaziv ve daha etkili tedavi yöntemleri almıştır.

Lobotominin uygulandığı bazı psikiyatrik ve zihinsel sağlık sorunları şunları içerebilir:

- Şizofreni: Şiddetli şizofreni semptomları olan bazı hastalarda lobotomi düşünülmüştür. Ancak, lobotominin şizofreni semptomlarını hafifletmede etkili olup olmadığı ve riskleri hakkında ciddi tartışmalar bulunmaktadır.

- Duygudurum Bozuklukları: Lobotomi, ağır depresyon, manik depresyon (bipolar bozukluk) ve diğer duygudurum bozukluklarının semptomlarını sakinleştirmek veya düzeltmek için kullanılmıştır.

- Anksiyete Bozuklukları: Aşırı anksiyete semptomları olan bazı hastalarda lobotomi düşünülmüştür.
Obsesif-Kompulsif Bozukluk (OKB): Ağır OKB semptomları olan bazı hastalarda lobotomi düşünülmüştür.

- Psikiyatrik Hastalıkların Tedavisi: Lobotomi, genel olarak şiddetli psikiyatrik semptomları olan hastalarda düşünülmüştür. Ancak, bu hastalıkların lobotomi ile tedavi edilebilir olduğuna dair kanıtlar sınırlıdır ve prosedürün etkinliği ve güvenliği hakkında ciddi endişeler vardır.

Günümüzde, lobotomi genellikle modern psikiyatri pratiği tarafından kullanılmaz ve yerine farmakoterapi (ilaç tedavisi), psikoterapi ve diğer daha az invaziv tedavi yöntemleri tercih edilir. Bu tedaviler, psikiyatrik bozuklukların semptomlarını yönetmede daha etkili ve daha az risklidir.


Paylaş

Görüntülenme:
Güncellenme Tarihi:07 Mayıs 2024Yayınlanma Tarihi:06 Mayıs 2024

© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.