MİNERALLER SENDROMDA ETKİLİ

ANKA

Maden suyu ve mineralli suların metabolik sendromun önlenmesinde etkili olduğu bildirildi.


Maden suyu ve sodası olarak da adlandırılan mineralli suların diyabet, kalp krizi, inme, tansiyon gibi hastalıklara kaynaklık ettiği belirtilen metabolik sendromun önlenmesinde etkili olduğu bildirildi.
Bazı minerallerin metabolik sendrom oluşumunu önlediği üzerine kanıtlar bulunduğunu aktaran Prof.Dr. Zeki Karagülle, “Tam bu noktada doğal mineralli suların birçok minerali belirli düzeylerde içeriyor olması avantajı devreye giriyor. Mineralli sulardaki özellikle kalsiyum, magnezyum sodyum ve klor gibi makro mineraller mineralli suyun içilmesiyle yüksek oranlarda vücuda alınabiliyor. Deneysel bir çalışmada, zengin mineralli bir doğal maden suyunun içilmesinin, içeriğindeki mineraller nedeniyle, vücutta metabolik sendromun oluşmasını önlediği yönünde bulgular ortaya kondu” dedi.
Uluslararası Hidroklimatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Zeki Karagülle Haziran ayında Paris’te gerçekleştirilen Derneğin 37. Kongresinde sunulan bilimsel bir çalışmanın sonuçlarını değerlendirdi. Prof. Karagülle “Kongrede mineralli suların inme, kalp enfarktüsü ve diyabet gibi hastalıklar için büyük risk oluşturan metabolik sendromun önüne geçilmesinde önemli bir etki yaptığını gösteren önemli bulgular gündeme geldi” dedi.

YANLIŞ BESLENME VE METABOLİK SENDROM İLİŞKİSİ


Karagülle metabolik sendromu şu sözleriyle açıkladı:

“Metabolik sendrom, bir dizi metabolizma sorunuyla birlikte ortaya çıkan insülin direncinde artma, tip 2 diyabet, hipertansiyon, dislipidemi ve karın içi organlarda yağlanma gibi hastalıklarla ortaya çıkıyor. Bu sağlıksız tablo tüm dünya ülkelerinde bir salgın hızında yayılarak insan sağlığını tehdit ediyor. Bu hastalığın birçok sebebi olmakla birlikte en önemli sebebini, yanlış beslenme oluşturuyor”.
Metabolik sendrom olarak nitelenen bu hastalığın nedenlerinin tam olarak açıklanabilmiş olmasa da bir dizi genetik, metabolik ve çevresel faktörün kompleks etkileri sonucunda ortaya çıktığının düşünüldüğünü belirten Prof. Karagülle “Bu sağlıksız tablo ne yazık ki tüm dünya ülkelerinde bir salgın hızında artan sayıda kişiyi etkilemekte ve insan sağlığını tehdit etmektedir” dedi.

Bazı minerallerin metabolik sendrom oluşumunu önlediği üzerine kanıtlar bulunduğunu aktaran Karagülle, bu konuda şu bilgileri verdi:

“Tam bu noktada doğal mineralli suların birçok minerali belirli düzeylerde içeriyor olması avantajı devreye giriyor. Mineralli sulardaki özellikle kalsiyum, magnezyum sodyum ve klor gibi makro mineraller mineralli suyun içilmesiyle yüksek oranlarda vücuda alınabiliyor. Kongrede sunulan bu deneysel çalışmada, zengin mineralli bir doğal maden suyunun içilmesinin, içeriğindeki mineraller nedeniyle, vücutta metabolik sendromun oluşmasını önlediği yönünde bulgular ortaya kondu.”

DENEY HAYVANLARI ÜZERİNDE OLUMLU ETKİ


Prof. Dr. Karagülle’nin verdiği bilgiye göre, Portekizli araştırmacılar, yüksek mineralli ve sodyumdan zengin bir doğal mineralli suyun früktozla beslenen deney hayvanları üzerindeki olası yararlı etkilerini araştırdılar. Yedişer fareden oluşan 3 deney hayvan grubu oluşturuldu. 1. gruptakiler (kontrol grubu) düz su (şebeke suyu), 2. gruptakiler (früktoz grubu) yüzde 10 früktozlu düz su, ve 3. gruptakiler (deney grubu) yüzde 10 früktozlu mineralli su içtiler ve 8 hafta süreyle izlendiler.

Bu süreçte her hafta vücut ağırlıkları, besin ve sıvı alımları ve ayrıca her hafta kan basınçları ve nabız sayıları ölçüldü. Çalışmanın sonunda kan şekeri, insülin, kan yağları ve CRP (C-Reaktif Protein) düzeyleri alınan kan örneklerinde ölçüldü.8 hafta sonunda yüzde 10 früktozlu düz su ve mineralli su içirilen gruptaki farelerin kilolarında sadece düz su içirilen gruba göre anlamlı bir artış bulundu. Bu bulgu beklendiği gibi früktozlu beslenmenin kilo almaya neden olması şeklinde yorumlandı. Ancak, früktozlu mineralli su grubunda diğer gruplara göre daha fazla su içilmesi gözlendi. Yine bu grupta diğerlerine oranla alınan besin miktarında ise bir azalma eğilimi görüldü. Yüzde 10 früktoz ilaveli mineralli su içen deney hayvanları deney süresince daha fazla sıvı içmeye, daha az besin almaya eğilim gösterdiler. Bu bulgular da mineralli su içmenin sağlıklı beslenme alışkanlığını desteklediği şeklinde değerlendirildi.

TANSİYON ÜZERİNDE DE ETKİLİ


Früktozlu düz su ve mineralli su içen metabolik sendroma eğilimli gruplarda, sadece düz su içeren gruba göre sistolik ve diastolik kan basıncında (tansiyon) anlamlı yükselme bulunduğu bilgisini aktaran Prof. Karagülle, aynı şekilde bu gruplarda nabız sayısının da yükseldiği söyledi.

Prof.Karagülle, sonuç olarak, araştırıcıların ödül aldıkları çalışmalarında yüksek mineralli ve sodyumlu (tuzlu) doğal mineralli su tüketiminin günümüzün sık görülen bir yanlış beslenme alışkanlığının (örneğin burada olduğu gibi früktozdan zengin beslenmenin) bir sonucu olarak gelişen metabolik sendromun ortaya çıkmasını önlediğini deneysel olarak gösterdiklerini vurgulayarak “Şimdi zengin mineralli su içilmesinin metabolik sendromu önleyici benzer etkilerinin ve sağlıklı beslenmeyi destekleyici ve sağlığa yararlı etkilerinin insanlarda araştırılması gündemdedir” dedi.


Paylaş

Görüntülenme:
Yayınlanma Tarihi:19 Ağustos 2010

© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.