Mobbing kişiye değil devlete

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, son yıllarda Türkiye’de de sık sık açılan işyerinde psikolojik taciz (mobbing) davalarında kamu görevlileri yönünden önemli bir karar verdi.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, son yıllarda Türkiye’de de sık sık açılan işyerinde psikolojik taciz (mobbing) davalarında kamu görevlileri yönünden önemli bir karar verdi.

mobbingDaire, mobbing mağduru olduğunu iddia eden devlet memurunun, bu davayı kişiye değil idare mahkemelerinde devlete karşı açmasını istedi. Gazi Üniversitesi’nde araştırma görevlisi Tahir Çalgüner’in mobbing davasında, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, davayı husumetten reddetti. Karar Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nde temyiz edildi. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi de 28 Ocak’ta bu kararı oybirliği ile onadı. Mobbing davası böylece, idare mahkemesine taşındı.

KARAR NE ANLAMA GELİYOR

Yargıtay bu kararıyla mobbing mağduru devlet memuruna, dava için devleti adres gösterdi ve davaların idare mahkemesinde açılmasını istedi. Bu karar ışığında, devleti devlete şikayet eden memur, eğer tazminatı kazanırsa, devlet devletten parayı alacak ve onu da mağdura verecek. İdare mahkemelerinde dava açacak mobbing mağduru olduğunu iddia eden memur, kanun gereği artık tanık da dinletemeyecek.

İŞÇİYE FARKLI MEMURA FARKLI

Yargıtay daireleri arasında mobbing davaları konusunda işçiler ve memurlar yönünden davanın açılacağı mahkeme konusunda görüş farklılıkları da bulunuyor. İşçiler mobbing davasını adli yargıda açabiliyorlar. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin, bu konuda içtihatları var. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin de mobbingi “kişisel suç” olarak gören ve davaların adli yargıda açılması yönünde kararları bulunuyor.

MOBBİNG MÜCADELE DERNEĞİ TEPKİLİ

Mobbing Mücadele Derneği ise Yargıtay’ın, kamu görevlilerinin mobbing davasını idare mahkemelerinde açılması gerektiği kararına tepki gösterdi. Dernek, “Bu yorum kabul edilemez. Toplumsal ve güncel sorunu çözmekten uzak” değerlendirmesi yaptı. Açıklama satırbaşları ile şöyle: “Mobbing yapmak kamu görevlisinin yetki ve görevleri kapsamında değildir. Mobbing kamu hukuku ile ilgili değildir. Dolayısıyla mobbing, kamu görevlilerinin hizmet ilişkisi kapsamındaki eylem ve işlemleri sayılamaz .Kamu adına eylem ve işlem yapan kamu ajanları, yaptıkları zorbalığa çok kolayca hukuksal kılıf bulabilmektedirler. Bu mobbingin en çirkin, en ahlaksız şekli olup, mağdurların ispatta ve kendilerini ifade ederken en çok zorlandıkları konuların başında gelmektedir.

HİZMET DEĞİL KİŞİSEL KUSUR

Mobbing, yapılmadığı zaman değil yapıldığı zaman kişi ya da devlet bundan zarar görmektedir. Oysa ‘Kamu Hizmeti’ yapılmadığı zaman kişi ya da devlet bundan zarar görmektedir. Mobbing kamu görevlisinin, kamu hizmetinden kaynaklı, hizmet kusuru değil, kişisel kusurudur. Mobbing, hizmet kusurundan kolayca ayırt edilebilen, hizmet kusurunun kısmi bir parçası dahi olmayan, kişisel bir kusurdur. Mobbing, kamu görevlisinin verdiği hizmetin ayrılmaz bir parçası da değildir. Çünkü mobbing kamu görevlisi tarafından hizmet verilen kişilere değil, iş ilişkisi içinde oldukları kişilere karşı işlenen suçlardandır. OYA ARMUTÇU - ANKARA

Paylaş

Görüntülenme:
Güncellenme Tarihi:26 Şubat 2013Yayınlanma Tarihi:01 Mart 2013