Modern insanlar Asya'ya nasıl geldi?

Modern insan Güney Asya’ya yaklaşık 50.000-60.000 yıl önce Güney Afrika’dan gelmiş.

Modern insan Güney Asya’ya yaklaşık 50.000-60.000 yıl önce Güney Afrika’dan gelmiş.

insanlarİngiliz ve Portekiz bilim insanları, bazı uzmanların Homo sapiens’in çok daha önceleri Güney Asya’ya geldikleriyle ilgili tahminleri destekleyen kesin kanıtların bulunmadığını söylüyor (PNAS). Son araştırmaya göre modern insan Asya’ya ulaştıktan sonra Güney ve Güneydoğu Asya sahillerini takip ederek doğuya doğru ilerlemiş ve 45.000-50.000 yıl önce Avustralya’ya ulaşmış. Genel kabul gören “Out-of-Africa” teorisine göre insanlar Afrika’dan dünyaya yayıldı. Örneğin Homo erectus yaklaşık olarak 1,9 milyon yıl önce ilk göç dalgasıyla Asya ve Avrupa’ya ulaştı. Tahminlere göre bu insan türünden Avrupa’da Neandertal, Afrika’da ise Homo sapiens gelişti. Homo sapiens ikinci göç dalgasında Afrika kıtasını yeniden terk ederek, dünyaya yayıldı. Yerel insan türlerinin soyları (mesela Avrupa’da Neandertal) kısa bir zaman içerisinde tükendi. Bazı araştırmacılar birkaç yıl önce modern insanın Asya’ya çok daha önceleri yani bundan 75.000 yıl önce, Sumatra’daki Toba yanardağının püskürmesinden önce ulaştığına dayanan hipotezi ortaya attı. Bu etkinlik son iki milyon yıl içindeki en kuvvetli yanardağı püskürmesiydi. Bu hipotezin temeli her şeyden önce Güney Hindistan’da bulunan ve ilk önceleri Homo sapiens’e mal edilen taş aletlere uzanıyordu. Paul Mellars ve ekibi bu konuyu açıklığa kavuşturabilmek için genetik ve arkeolojik buluntuları yeniden değerlendirdikten sonra Homo sapiens’in kimi bilim insanlarınca tahmin edildiği gibi daha erken bir tarihte Güney Asya’ya yerleşmedikleri sonucuna vardı. Günümüzdeki insanlarda görülen belli başlı genetik özellikler, yanardağın püskürmesinden sonra, Doğu Afrika’da gelişmiş. Eğer Homo sapiens Güney Asya’ya doğru daha erken yol aldıysa, bu göç günümüzde halen varlığını koruyan genetik özellikler olmadan yaşanmıştır. Ve bu nedenle de bu ilk göçerlerin soyları tükenmiş olmalı ki bu da Homo sapiens’ın Güney Asya’ya daha erken bir tarihte ulaştığına dayanan tahminini imkânsız kılıyor diyor bilim insanları. Gelişkin taş aletler, sembollerle bezeli objeler ve ince gravürlü yumurta kabukları da Asya’daki yanardağ püskürmesinden en az 25.000 yıl sonrasına ait. Benzer aletler Güney-Orta ve Doğu Afrika’dan da bilinmektedir ve bunlar Homo sapiens’ın kıtayı terk ettikleri tarihe ait. Buradan anlaşıldığı üzere Homo sapiens alet kültürünü de yanında götürmüş. BİLİM TEKNOLOJİ EKİ

Paylaş

Görüntülenme:
Güncellenme Tarihi:28 Haziran 2013Yayınlanma Tarihi:07 Temmuz 2013