MUTLU EVLİLİLİĞİN SIRLARI

REUTERS

ABD’li Anneli Rufus, evlilik üzerinde yapýlan araþtýrmalarý derleyerek mutlu evliliðin bilimsel sýrlarýný açýkladý.


Araþtýrmalardan birine göre çocukluk fotoðraflarýnda gülümseyen kiþilerde ileri yaþlarda boþanma oraný yüzde 10. Ciddi tavýr takýnarak poz veren kiþilerde yüzde 31. Baþka bir araþtýrmaya göre ise boþanmalarda meslek de etkili.

Masörler boþanýyor

Örneðin masörler arasýnda boþanma oraný yüzde 38 diþçilerde yüzde 8. Yazar, araþtýrma sonuçlarýný derleyerek boþanacak kiþilerde görülen 15 iþareti de derledi. 15 uyarýdan birinde testosteron seviyesi yüksek erkeklerin boþanma olasýlýðý yüzde 43 daha fazla. Ýngiltere’de yapýlan bir araþtýrmaya göre ise modern evliliklerde boþanma 12 yýldan sonra yaþanýyor. Bu süre 7 yýl olarak biliniyordu.
 


Paylaş

Görüntülenme:
Yayınlanma Tarihi:21 Temmuz 2010

© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.