NARSİSTLER KENDİLERİNİ NE KADAR SEVİYOR

NARSİSTLER KENDİLERİNİ NE KADAR SEVİYORBilinenin aksine narsistlerin bilinçdışı kendilik görüşleri o kadar da olumsuz değil...

Geleneksel anlayış narsistlerin büyüklenmeci kendilik kavramı ile maskelenmiş, olumsuz kendilik görüşüne sahip olduklarını ileri sürüyor. Ne var ki Psychological Science'da yer alan yeni bir araştırmaya göre narsistlerin kendilerine dönük algıları dışardan göründüğü gibi. South Florida Üniversitesi'nden Jennifer Bosson ve ark. ve Georgia Üniversitesi'nden Keith Campbell'in araştırması bunun doğruluğunu teyit ediyor.

Önceki çalışmalarda narsistlerin bilinçli kendilik görüşlerinin bütünüyle pozitif olmadığı ortaya konmuştu. Narsistler statü, üstünlük ve zeka gibi (başarı yönelimli, amil ) alanlarda kendilerini ortalamanın üzerinde görürlerken, iyilik, ahlak ve duygusal yakınlık gibi (ilişki yönelimli, paylaşımcı) alanlarda kendilerini hiçte pozitif görmüyorlar.

Bu düşünceden yola çıkarak, araştırmacılar narsisizm ile bu amil ve paylaşımcı alanlara ilişkin bilinçdışı kendilik görüşleri arasındaki bağlantıyı test ettiler. Geleneksel anlayışa göre narsistlerin kendilerine yönelik biliçdışı nefretleri zekadan duygusal yakınlık kurma düzeylerine kadar bütün alanları kaplamaktaydı. Oysa araştırmada, narsistlerin paylaşımcı değil de, başarı yönelimli, amil alanlardaki bilinçdışı kendilik görüşlerinin pozitif olduğu ortaya çıktı.   

Campbell, Bosson ve meslektaşları katılımcıların öz saygıyla ilgili altta yatan görüşlerini değerlendirmek için Örtük Çağrışım Testi kullandılar. Testte bilgisayar aracılığı ile kelime çağrışımlarına gösterilen reaksiyon süresinin kaydedilmesi esastı. Katılımcılar testi yaparken, öz sayılarının değerlendirildiğinden habersizdi. Test narsisizmin amillik, paylaşım ve öz saygıyla olan ilişkisini ölçmeye yönelikti.

Psychological Science'ın Mart Sayısı'nda yer alan araştırma sonuçlarına göre narsistler iç dünyalarının derinliklerinde kendilerine yönelik biteviye bir nefret geliştirmiş değiller. Aksine, narsistlerin paylaşımcı değil de, amil alanlarda, bilinçdışı kendilik görüşleri pozitif. Bu çalışma, narsistlerin hem bilinç hem de bilinç dışı düzeylerde, biraz dengesiz bir kendilik sergilediklerine dair yeni bir kanıt sağlıyor.

NARSİST NE DEMEK?

Kendine aşık kişi, egoizmin tepe noktası, aynadaki görüntüye hayran olan şahıs, kendini seven insan modeli, gördüğü her camekanda kendine bakan, aynada şurda burda kendini gereksiz seven kişi..

Çeviri: Sciencedaily - Ayda Çayır NP GRUP

KAYNAK: www.hurriyet.com.tr


Paylaş

Görüntülenme:
Yayınlanma Tarihi:20 Ekim 2008

© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.