Narsizm nedir, Narsizm kimlerde görülür

Narsisizm, bir kişinin etrafındakilerin ihtiyaçlarını görmezden gelmesine neden olacak derecede aşırı bir kişisel katılımdır. Gerçek narsistler sıklıkla başkalarını veya duygularını göz ardı eder. Narsisizm bir spektrum olduğu için her narsistin Narsisistik Kişilik Bozukluğu (NPD) yoktur.

NARSİZM  NARSİSTİK KİŞİLİK BOZUKLUĞU NEDİR

Narsisizmin bir özellik olduğuna dikkat etmek önemlidir, ancak aynı zamanda daha büyük bir kişilik bozukluğunun bir parçası da olabilir. Narsisizm bir spektrum olduğu için her narsistin Narsisistik Kişilik Bozukluğu (NPD) yoktur. Spektrumun en üst ucundaki insanlar, NPD olarak sınıflandırılanlardır, ancak hala narsisistik özelliklere sahip diğerleri, narsisistik spektrumun alt ucuna düşebilir. Narsistler ayrıca davranışlarının diğer insanlar üzerindeki etkisini de anlamıyorlar.

Narsisizm, bir kişinin etrafındakilerin ihtiyaçlarını görmezden gelmesine neden olacak derecede aşırı bir kişisel katılımdır. Herkes ara sıra narsistik davranış gösterebilirken, gerçek narsistler sıklıkla başkalarını veya duygularını göz ardı eder. Ayrıca davranışlarının diğer insanlar üzerindeki etkisini de anlamıyorlar.

Narsisizmin bir özellik olduğuna dikkat etmek önemlidir, ancak aynı zamanda daha büyük bir kişilik bozukluğunun bir parçası da olabilir. Narsisizm bir spektrum olduğu için her narsistin Narsisistik Kişilik Bozukluğu (NPD) yoktur. Spektrumun en üst ucundaki insanlar, NPD olarak sınıflandırılanlardır, ancak hala narsisistik özelliklere sahip diğerleri, narsisistik spektrumun alt ucuna düşebilir.

Narsisizm belirtileri gösteren insanlar genellikle çok çekici ve karizmatik olabilirler. Özellikle ilişkilerde genellikle hemen olumsuz davranışlar göstermezler. Narsisizm gösteren insanlar genellikle kendilerini egolarını besleyen insanlarla çevrelemekten hoşlanırlar. Bu ilişkiler yüzeysel de olsa kendileri hakkındaki fikirlerini pekiştirmek için ilişkiler kurarlar.

Narsisistik davranışın altına düşebileceği iki farklı narsisizm türü vardır. İki türün ortak özellikleri olabilir ancak farklı çocukluk deneyimlerinden gelebilir. Bu iki tip aynı zamanda insanların ilişkilerde nasıl davranacaklarını da belirler.

NARSİSTİK KİŞİLİK BOZUKLUĞU (NPD) NEDİR?

Özçekim takıntılı, ünlülerin yönlendirdiği kültürümüzde narsisizm kelimesi, genellikle aşırı derecede kendini beğenmiş veya kendini beğenmiş görünen birini tanımlamak için çok fazla ortalıkta dolanır. Ancak psikolojik terimlerle, narsisizm kendini sevmek anlamına gelmez - en azından gerçek bir tür değil. Narsistik kişilik bozukluğu (NPD) olan kişilerin idealize edilmiş, görkemli bir imaja aşık olduklarını söylemek daha doğrudur. Ve bu şişirilmiş benlik imajına tam olarak âşıklar çünkü bu, derin güvensizlik duygularından kaçınmalarına izin veriyor. Ancak onların büyüklük yanılsamasını desteklemek çok çaba gerektirir ve işte bu noktada işlevsiz tutum ve davranışlar devreye girer.

Narsistik kişilik bozukluğu, ben-merkezci, kibirli düşünce ve davranış örüntüsünü, empati eksikliğini ve diğer insanları düşünmeyi ve aşırı hayranlık duymayı içerir. Diğerleri genellikle NPD'li insanları ukala, manipülatif, bencil, patronluk taslayan ve talepkar olarak tanımlar. Bu düşünce ve davranış biçimi, narsistin yaşamının her alanında ortaya çıkar: işten arkadaşlıklara, aileden aşk ilişkilerine kadar.

Narsistik kişilik bozukluğu olan kişiler, onlara sorun yaratsa bile davranışlarını değiştirmeye karşı son derece dirençlidir. Onların eğilimi suçu başkalarına atmak. Dahası, son derece hassastırlar ve kişisel saldırı olarak gördükleri en ufak eleştirilere, anlaşmazlıklara veya algılanan küçümsemelere bile kötü tepki verirler. Narsistin hayatındaki insanlar için, soğukluk ve öfkeden kaçınmak için taleplerini yerine getirmek genellikle daha kolaydır. Ancak narsistik kişilik bozukluğu hakkında daha fazla bilgi sahibi olarak, hayatınızdaki narsistleri tespit edebilir, kendinizi onların güç oyunlarından koruyabilir ve daha sağlıklı sınırlar oluşturabilirsiniz.

NARSİZM, NARSİSTİK KİŞİLİK BOZUKLUĞU BELİRTİLERİ

Narsisizm belirtileri gösteren insanlar genellikle çok çekici ve karizmatik olabilirler. Özellikle ilişkilerde genellikle hemen olumsuz davranışlar göstermezler. Narsisizm gösteren insanlar genellikle kendilerini egolarını besleyen insanlarla çevrelemekten hoşlanırlar. Bu ilişkiler yüzeysel de olsa kendileri hakkındaki fikirlerini pekiştirmek için ilişkiler kurarlar. Narsistik kişilik bozukluğunun belirti ve semptomları ve semptomların şiddeti farklılık gösterir.

NARSİZM BELİRTİLERİ NELERDİR?

- Abartılı bir öz-önem duygusuna sahip olmak

- Yalan söyler

- Manipüle eder

- Başkalarına zarar verir

- Bir hak duygusuna sahip olmak ve sürekli, aşırı hayranlık duymak

-Bunu garanti eden başarılar olmasa bile üstün olarak tanınmayı beklemek

- Başarıları ve yetenekleri abartın

- Başarı, güç, parlaklık, güzellik veya mükemmel eş hakkında fantezilerle meşgul olun

- Üstün olduklarına ve yalnızca eşit derecede özel insanlarla ilişki kurabileceklerine inanın

- Konuşmaları tekeline alın ve aşağı olarak algıladıkları insanları küçümseyin veya aşağılayın

- Özel iyilikler ve beklentilerine sorgusuz sualsiz uyum bekleyin

-  İstediklerini elde etmek için başkalarından yararlanın

- Başkalarının ihtiyaçlarını ve duygularını tanımada yetersizlik veya isteksizliğe sahip olmak

- Başkalarını kıskanın ve başkalarının onları kıskandığına inanın

- Kendini beğenmiş, kendini beğenmiş ve kendini beğenmiş biri olarak görünerek kibirli veya kibirli bir şekilde davranmak

- Her şeyin en iyisine sahip olmakta ısrar edin - örneğin, en iyi araba veya ofis

Aynı zamanda, narsistik kişilik bozukluğu olan kişiler, eleştiri olarak algıladıkları her şeyi ele almakta zorlanırlar ve şunları yapabilirler:

- Özel muamele görmediklerinde sabırsız veya öfkeli olun

- Önemli kişilerarası problemlere sahip olmak ve kolayca hafife alınmış hissetmek

- Öfke veya küçümseme ile tepki verin ve diğer kişiyi, kendilerini üstün göstermek için küçümsemeye çalışın

- Duyguları ve davranışları düzenlemekte zorluk çekme

- Stresle başa çıkma ve değişime uyum sağlama konusunda büyük sorunlar yaşayın

- Mükemmellikten uzak kaldıkları için depresif ve karamsar hissedin

- Güvensizlik, utanç, kırılganlık ve aşağılanma gibi gizli duygulara sahip olmak

NARSİSİZM TÜRLERİ

Narsisistik davranışın altına düşebileceği iki farklı narsisizm türü vardır. İki türün ortak özellikleri olabilir ancak farklı çocukluk deneyimlerinden gelebilir. Bu iki tip aynı zamanda insanların ilişkilerde nasıl davranacaklarını da belirler.

GÖRKEMLİ ÖZ-ÖNEM DUYGUSU

Büyüklenme, narsisizmin tanımlayıcı özelliğidir. Kibir veya kibirden daha fazlası, büyüklenme gerçekçi olmayan bir üstünlük duygusudur. Narsistler benzersiz veya “özel” olduklarına ve yalnızca diğer özel insanlar tarafından anlaşılabileceğine inanırlar. Dahası, ortalama veya sıradan herhangi bir şey için fazla iyiler. Sadece diğer yüksek statülü insanlar, yerler ve şeylerle ilişki kurmak ve ilişkilendirilmek isterler.

Narsistler ayrıca herkesten daha iyi olduklarına inanırlar ve bunu kazanmak için hiçbir şey yapmasalar bile böyle tanınmayı beklerler. Başarıları ve yetenekleri hakkında genellikle abartırlar veya düpedüz yalan söylerler. Ve iş veya ilişkiler hakkında konuştuklarında, tek duyacağınız ne kadar katkıda bulundukları, ne kadar harika oldukları ve hayatlarındaki insanların onlara sahip olduğu için ne kadar şanslı olduğudur. Onlar tartışmasız yıldız ve diğer herkes en iyi ihtimalle biraz oyuncu.

Büyüklük sanrılarını destekleyen bir fantezi dünyasında yaşıyor

Gerçek, kendilerine ilişkin görkemli görüşlerini desteklemediğinden, narsistler çarpıtma, kendini aldatma ve büyülü düşünceyle desteklenen bir fantezi dünyasında yaşarlar. Sınırsız başarı, güç, parlaklık, çekicilik ve kendilerini özel ve kontrol altında hissettiren ideal aşk gibi kendilerini yücelten fanteziler kurarlar. Bu fanteziler onları içsel boşluk ve utanç duygularından korur, bu nedenle onlarla çelişen gerçekler ve görüşler görmezden gelinir veya rasyonelleştirilir. Fantezi balonunu patlatmakla tehdit eden her şey aşırı savunmacı ve hatta öfkeyle karşılanır, bu yüzden narsistin etrafındakiler gerçeği inkar etmelerinin etrafından dolaşmayı öğrenirler.

SÜREKLİ ÖVGÜ VE HAYRANLIK İSTER

Bir narsistin üstünlük duygusu, onu şişirmek için sürekli bir alkış ve tanıma akışı olmadan yavaş yavaş havasını kaybeden bir balon gibidir. Ara sıra iltifat yeterli değil. Narsistler egoları için sürekli yiyeceğe ihtiyaç duyarlar, bu nedenle kendilerini, olumlamaya yönelik saplantılı arzularını karşılamaya istekli insanlarla çevrelerler. Bu ilişkiler çok tek taraflıdır. Her şey hayranın narsist için neler yapabileceğiyle ilgili, asla tersi değil. Ve eğer hayranın dikkatinde ve övgüsünde bir kesinti veya azalma olursa, narsist bunu bir ihanet olarak görür.

HAK DUYGUSU

Narsistler kendilerini özel gördükleri için kendilerine uygun muamele görmeyi beklerler. Gerçekten ne isterlerse almaları gerektiğine inanırlar. Ayrıca çevrelerindeki insanların her istek ve heveslerine otomatik olarak uymalarını beklerler. Bu onların tek değeridir. Onların her ihtiyacını tahmin edip karşılamazsanız, işe yaramazsınız. Ve onların iradesine karşı gelme ya da “bencilce” karşılığında bir şey isteme cesaretiniz varsa, kendinizi saldırganlığa, öfkeye ya da soğuk omuza hazırlayın.

SUÇLULUK VEYA UTANÇ DUYMADAN BAŞKALARINI SÖMÜRMEK

Narsistler asla başkalarının duygularıyla özdeşleşme, kendilerini başkalarının yerine koyma yeteneğini geliştirmezler. Başka bir deyişle, empatiden yoksundurlar. Birçok yönden, yaşamlarındaki insanları nesneler olarak görürler - orada onların ihtiyaçlarına hizmet etmek için. Sonuç olarak, kendi amaçlarına ulaşmak için başkalarından yararlanmayı iki kez düşünmezler. Bazen bu kişilerarası istismar kötü niyetlidir, ancak çoğu zaman basitçe habersizdir. Narsistler, davranışlarının başkalarını nasıl etkilediğini düşünmezler. Ve eğer işaret ederseniz, yine de gerçekten anlamayacaklar. Anladıkları tek şey kendi ihtiyaçlarıdır.

BAŞKALARINI SIK SIK KÜÇÜK DÜŞÜRÜR, KORKUTUR, ZORBALIK YAPAR VEYA KÜÇÜMSER

Narsistler, kendilerinde olmayan bir şeye sahip gibi görünen biriyle, özellikle de kendine güvenen ve popüler olan biriyle karşılaştıklarında kendilerini tehdit altında hissederler. Ayrıca kendilerine boyun eğmeyen veya onlara herhangi bir şekilde meydan okuyan insanlar tarafından tehdit ediliyorlar. Savunma mekanizmaları küçümsemedir. Tehdidi etkisiz hale getirmenin ve kendi sarkan egolarını desteklemenin tek yolu, o insanları yere indirmektir. Bunu, diğer kişinin onlar için ne kadar az şey ifade ettiğini göstermek istercesine tepeden bakan veya küçümseyen bir şekilde yapabilirler. Veya diğer kişiyi tekrar hizaya sokmak için hakaret, lakap, zorbalık ve tehditlerle saldırıya geçebilirler.

BİR NARSİSTLE NASIL BAŞA ÇIKILIR?

Narsistler çok çekici ve çekici olabilirler. Bizi içine çeken fantastik, pohpohlayıcı bir benlik imajı yaratmakta çok başarılılar. Görünürdeki özgüvenleri ve yüce hayalleri bizi cezbediyor ve özsaygımız ne kadar sarsılırsa, cazibesi o kadar baştan çıkarıcı oluyor. Daha önemli, daha canlı hissetme özlemimizi gidereceklerini düşünerek onların ağına takılmak çok kolay. Ama bu sadece bir fantezi ve bunda maliyetli bir şey.

İhtiyaçlarınız karşılanmayacak (hatta tanınmayacak). Narsistlerin ortak aramadığını hatırlamak önemlidir; itaatkar hayranlar arıyorlar. Narsist için tek değeriniz, onlara doyumsuz egolarını desteklemek için ne kadar harika olduklarını söyleyebilecek biri olmaktır. Arzularınız ve duygularınız sayılmaz.

Narsistin başkalarına nasıl davrandığına bakın. Narsist yalan söyler, manipüle eder, başkalarına zarar verir ve saygısızlık ederse, sonunda size de aynı şekilde davranacaktır. Farklı olduğunuz ve kurtulacağınız fantezisine kapılmayın.

Hayatınızdaki narsisti, olmasını istediğiniz kişi olarak değil, gerçekte olduğu kişi olarak görmek önemlidir. Kötü davranışlar için mazeret üretmeyi veya size verdiği zararı en aza indirmeyi bırakın. İnkar, onu ortadan kaldırmaz. Gerçek şu ki, narsistler değişime karşı çok dirençlidir, bu yüzden kendinize sormanız gereken asıl soru, böyle sonsuza kadar yaşayıp yaşayamayacağınızdır.

Kendi hayallerinize odaklanın. Narsistin kuruntularında kendinizi kaybetmek yerine, kendiniz için istediğiniz şeylere odaklanın. Hayatında neyi değiştirmek istiyorsun? Hangi hediyeleri geliştirmek istersiniz? Daha tatmin edici bir gerçeklik yaratmak için hangi fantezilerden vazgeçmeniz gerekiyor?

Sağlıklı sınırlar belirleyin

Sağlıklı ilişkiler karşılıklı saygı ve özene dayanır. Ancak narsistler, ilişkilerinde gerçek bir karşılıklılık yeteneğine sahip değildir. Sadece istekli olmadıkları için değil; gerçekten beceremiyorlar. Seni görmüyorlar. Seni duymuyorlar. Sizi kendi ihtiyaçları dışında var olan biri olarak tanımıyorlar. Bu nedenle, narsistler düzenli olarak başkalarının sınırlarını ihlal eder. Dahası, bunu mutlak bir yetki duygusuyla yapıyorlar.

Narsistler, sormadan, postalarınızı ve kişisel yazışmalarınızı gözetlemeden, konuşmaları dinlemeden, davetsiz içeri dalmadan, fikirlerinizi çalmadan ve size istenmeyen fikir ve tavsiyelerde bulunmadan eşyalarınızı ödünç almayı veya ödünç almayı düşünmezler. Hatta size ne düşüneceğinizi ve hissedeceğinizi bile söyleyebilirler. Bu ihlalleri oldukları gibi tanımak önemlidir, böylece ihtiyaçlarınıza saygı duyulan daha sağlıklı sınırlar oluşturmaya başlayabilirsiniz.

Bir plan yapmak. Başkalarının sınırlarınızı ihlal etmesine izin verme konusunda uzun süredir devam eden bir kalıbınız varsa, kontrolü geri almak kolay değildir. Hedeflerinizi ve olası engelleri dikkatlice göz önünde bulundurarak kendinizi başarıya hazırlayın. Ulaşmayı umduğunuz en önemli değişiklikler nelerdir? Geçmişte narsistle denediğiniz ve işe yarayan herhangi bir şey var mı? Olmayan bir şey mi? Aranızdaki güç dengesi nedir ve bu planınızı nasıl etkiler? Yeni sınırlarınızı nasıl uygulayacaksınız? Bu soruları yanıtlamak, seçeneklerinizi değerlendirmenize ve gerçekçi bir plan geliştirmenize yardımcı olacaktır.

Nazik bir yaklaşım düşünün. Narsistle ilişkinizi korumak sizin için önemliyse, yumuşak davranmanız gerekecek. Kırıcı veya işlevsiz davranışlarına dikkat çekerek, kendi mükemmellik imajına zarar veriyorsunuz. Mesajınızı mümkün olduğunca sakin, saygılı ve nazik bir şekilde iletmeye çalışın. Motivasyonları ve niyetleri yerine davranışlarının sizi nasıl hissettirdiğine odaklanın. Öfke ve savunma ile yanıt verirlerse, sakin kalmaya çalışın. Gerekirse uzaklaşın ve konuşmayı daha sonra tekrar gözden geçirin.

Tutmaya istekli olmadığınız sürece bir sınır koymayın. Narsiste yeni sınırlara isyan etmesi ve sınırlarınızı test etmesi için güvenebilirsiniz, bu yüzden hazırlıklı olun. Belirtilen sonuçları takip edin. Geri adım atarsanız, ciddiye alınmanıza gerek olmadığı mesajını gönderiyorsunuz.

İlişkideki diğer değişikliklere hazırlıklı olun. Narsist, hayatınızın kontrolünü ele geçirme girişimlerinizden dolayı tehdit altında ve üzgün hissedecektir. Çekimleri çağırmaya alışkınlar. Telafi etmek için, ilişkinin diğer yönlerinde taleplerini hızlandırabilir, sizi cezalandırmak için kendilerini uzaklaştırabilir veya yeni sınırlardan vazgeçmeniz için sizi manipüle etmeye veya cezbetmeye çalışabilirler. Dik durmak senin elinde.

OLAYLARI KİŞİSEL ALGILAMAYIN

Kendilerini aşağılık ve utanç duygularından korumak için narsistler, eksikliklerini, zalimliklerini ve hatalarını daima inkar etmelidir. Çoğu zaman, bunu kendi hatalarını başkalarına yansıtarak yapacaklardır. Sizin hatanız olmayan bir şey için suçlanmak veya sahip olmadığınız olumsuz özelliklerle karakterize edilmek çok üzücü. Ama ne kadar zor olursa olsun, bunu kişisel algılamamaya çalışın. Bu gerçekten seninle ilgili değil.

Narsistin kim olduğunuzun versiyonuna inanmayın. Narsistler gerçekte yaşamazlar ve buna diğer insanlarla ilgili görüşleri de dahildir. Onların utanç ve suçlama oyununun özgüveninizi sarsmasına izin vermeyin. Hak edilmemiş sorumluluğu, suçlamayı veya eleştiriyi kabul etmeyin. Bu olumsuzluk, narsistin tutması gereken şeydir.

BİR NARSİSTLE TARTIŞMAYIN

Saldırıya uğradığında, doğal içgüdü kendini savunmak ve narsistin yanıldığını kanıtlamaktır. Ancak ne kadar mantıklı olursanız olun veya argümanınız ne kadar sağlam olursa olsun, sizi duymaları pek olası değildir. Ve konuyu tartışmak durumu çok tatsız bir şekilde tırmandırabilir. Nefesini boşa harcama. Narsiste, değerlendirmesine katılmadığınızı söyleyin, sonra devam edin.

Kendini bil. Narsistin hakaretlerine ve projeksiyonlarına karşı en iyi savunma güçlü bir benlik duygusudur. Kendi güçlü ve zayıf yönlerinizi bildiğinizde, size yöneltilen haksız eleştirileri reddetmek daha kolaydır. Onaylanma ihtiyacını bir kenara bırakın. Narsistin fikrinden ve kendiniz pahasına onları memnun etme veya yatıştırma arzusundan ayrılmak önemlidir. Narsist durumu farklı görse bile, kendinizle ilgili gerçeği bilmekte sorun yaşamamalısınız.

BAŞKA YERDE DESTEK VE AMAÇ ARAYIN

Bir narsistle ilişki içinde kalacaksanız, neler bekleyebileceğiniz ve bekleyemeyeceğiniz konusunda kendinize karşı dürüst olun. Narsist, size gerçekten değer veren birine dönüşmeyecek, bu nedenle duygusal destek ve kişisel tatmin için başka yerlere bakmanız gerekecek.

Sağlıklı ilişkilerin nasıl göründüğünü ve nasıl hissettirdiğini öğrenin. Narsist bir aileden geliyorsanız, sağlıklı bir al-ver ilişkisinin ne olduğu konusunda çok iyi bir fikre sahip olmayabilirsiniz. Narsisistik işlev bozukluğu modeli size rahat gelebilir. Kendinize, tanıdık olduğu kadar, kendinizi de kötü hissettirdiğini hatırlatın. Karşılıklı bir ilişkide, saygı duyulduğunu, dinlendiğini ve kendiniz olmakta özgür hissedeceksiniz.

Size kim olduğunuzu dürüstçe yansıtan insanlarla zaman geçirin. Bakış açısını korumak ve narsistin çarpıtmalarına kapılmaktan kaçınmak için, sizi gerçekte olduğunuz gibi tanıyan insanlarla zaman geçirmek ve düşüncelerinizi ve duygularınızı doğrulamak önemlidir. Gerekirse, narsistin yörüngesinin dışında yeni arkadaşlıklar kurun. Bazı narsistler, onları daha iyi kontrol edebilmek için insanları hayatlarında tecrit eder. Durumunuz buysa, eski arkadaşlıkları yeniden kurmak veya yeni ilişkiler geliştirmek için zaman ayırmanız gerekecek.

İş, gönüllülük ve hobilerde anlam ve amaç arayın. Kendinizi iyi hissetmenizi sağlamak için narsistlere bakmak yerine, yeteneklerinizi kullanan ve katkıda bulunmanıza izin veren anlamlı faaliyetler gerçekleştirin.

NARSİST BİR İLİŞKİ NASIL BIRAKILIR

Kötü niyetli bir ilişkiyi bitirmek asla kolay değildir. Birini bir narsistle bitirmek, çok çekici ve karizmatik olabildikleri için özellikle zor olabilir - en azından ilişkinin başlangıcında veya ayrılmakla tehdit ederseniz. Narsistin manipülatif davranışıyla yönünü şaşırmak, onların onayını alma ihtiyacına kapılmak, hatta “gazlı” hissetmek ve kendi kararınızdan şüphe etmek kolaydır. Bağımlıysanız, sadık olma arzunuz, güvenliğinizi ve benlik duygunuzu koruma ihtiyacınızı bile gölgede bırakabilir. Ancak hiç kimsenin bir ilişkide zorbalığa, tehdit edilmeye veya sözlü ve duygusal olarak istismara uğramayı hak etmediğini hatırlamak önemlidir. Narsistten, suçluluktan ve kendini suçlamadan kaçmanın ve iyileşme sürecine başlamanın yolları vardır.

Narsistik kişilik bozukluğu hakkında kendinizi eğitin. Ne kadar çok anlarsanız, bir narsistin sizi ilişkide tutmak için kullanabileceği teknikleri o kadar iyi tanıyabilirsiniz. Ayrılmakla tehdit ettiğinizde, bir narsist genellikle onlarla ilgilenmenize neden olan pohpohlama ve hayranlığı (“aşk bombalaması”) yeniden canlandıracaktır. Veya davranışlarını değiştirme konusunda hiçbir niyetleri olmayan büyük sözler vereceklerdir.

NARSİSİZM NE ZAMAN SORUN OLUR?

Uzmanlar, bu özelliklerin ilişkilerinizi incitmeye ve benlik duygunuzu bozmaya başladığını söyleyebilir. Aşırı narsisizm, narsisistik kişilik bozukluğu adı verilen bir akıl hastalığına dönüşebilir. Hayatınız, onaylanma ihtiyacınızın etrafında döner. Başkalarının duygularını anlamıyorsunuz veya umursamıyorsunuz. Özel olduğunuza ikna oldunuz ve bunu kabul etmek için başkalarına ihtiyacınız var.

AYNA AYNA SÖYLE BANA BENDEN GÜZELİ VAR MI?

Narsisizm kelimesi, kendisini kendi yansımasından uzaklaştıramayan efsanevi bir Yunan gencinden gelir. Narcissus güzeldi. Narsistlerin ise güzel olduklarına inanmak için güzel olmaları gerekmez. Gerçek olmasa bile üstün olduklarına ikna olurlar.

SONSUZ AÇLIKLA ÖVGÜ İSTER

Övgü. Bir narsistin senden istediği şey bu. Her zaman. İştahları sınırsızdır. Ve sadece bir yöne gider, bu yüzden karşılığında herhangi bir şey beklemeyin. Ve bu sürekli iltifat ve hayranlık akışı bir anlığına bile durursa, çok hızlı bir şekilde düşmanca veya saldırgan hale gelebilirler.

UMURLARINDA DEĞİL

Gerçekten, yapmazlar. Diğer insanların duyguları bir narsistin radarında değildir. Genellikle hiçbir zaman empati geliştirmezler. Sizi istediklerini elde etmek için bir araç ya da önlerinde bir engel olarak görürler.

KÜÇÜMSERLER VE KORKUTURLAR

Bir narsistin şişmiş benlik imajı, genellikle ölçülemedikleri korkusunu maskeler. Birisi egosunu deldiğinde veya ona hakaret ettiğinde, narsistler patlayabilir. Küçümserler, küçümserler ve korkuturlar. Birçok çalışma, narsisizmi daha yüksek düzeyde saldırganlık ve şiddetle ilişkilendirmiştir.

BİR NARSİSTLE ROMANTİZM

İlk başta kırmızı bayrakları göremeyebilirsiniz. Narsistler genellikle çekici ve popülerdir. Ancak zamanla soğuk, manipülatif ve acımasız hale gelebilirler. Ve genellikle sadakatsizdirler, her zaman daha etkileyici veya daha iyi görünen bir eş arayışındadırlar.

BEĞEN BEĞENİ ÇEKER Mİ?

Narsistlerin egolarını besleyen veya duyarsızlıklarına katlanan ortakları tercih edeceğini düşünürdünüz. Ama genellikle durum böyle değil. Narsistler tüm kişilik tipleriyle ilişki kurarlar. Yine de, başka bir narsistle ilişkiye girme olasılıkları biraz daha yüksek.

İŞ ARKADAŞLARI OLARAK NARSİSTLER

İyi bir ilk izlenim bırakırlar ve iş görüşmelerinde başarılı olurlar. Ama berbat işe alımlar olabilirler. Narsistler kendi becerilerini abartır ve sizinkini düşürürler. Etkilemek için ne gerekiyorsa yapacaklar. Özel sohbetlere dalacaklar, istenmeyen tavsiyeler verecekler ve utanmadan fikirleri çalacaklar. Kendileri narsist olanlar dışında, yönettikleri çalışanlar tarafından da daha kötü olarak derecelendirilirler.

HER ŞEY KÖTÜ DEĞİL

Bir doz narsisizm iyi bir şey olabilir. Benlik saygınızı geliştirebilir ve size neşe verebilir. Depresif, yalnız veya cesareti kırılmış olma olasılığınız daha düşüktür. "Normal narsistler" genellikle mükemmel konuşmacılar ve vizyonerlerdir. Bu yüzden kurumsal dünyada daha büyük maaşlar kazanma eğiliminde olabilirler.

GÖRKEMLİ NARSİSİZM

Bu davranışa sahip kişilere, büyük olasılıkla, çocukluklarında diğerlerinden üstün veya üstünmüşler gibi davranıldı. Bu beklentiler, yetişkin olduklarında onları takip edebilir. Övünme ve elitist olma eğilimindedirler. Büyüklenmeci narsisizmi olanlar saldırgan, baskındır ve önemlerini abartırlar. Kendilerine çok güveniyorlar ve hassas değiller.

SAVUNMASIZ NARSİSİZM

Bu davranış genellikle çocuklukta ihmal veya istismarın sonucudur. Bu davranışa sahip insanlar çok daha hassastır. Narsistik davranış, onları yetersizlik duygularına karşı korumaya yardımcı olur. Başkalarından aşağı ve üstün hissetmek arasında gidip gelseler de, başkaları onlara özelmiş gibi davranmadığında kırgın veya endişeli hissederler. Narsisizm hala incelenmekte ve araştırılmaktadır, çünkü birçok narsist ve NPD'li kişi tedavi aramamaktadır. Bununla birlikte, narsistik davranışa sahip kişilerin fark edebileceğiniz bazı ortak özellikleri vardır.

YETKİ DUYUSU

Narsisizmli kişilerin ortak bir işareti, diğerlerinden üstün oldukları ve özel muameleyi hak ettikleri inancıdır. Başkalarının isteklerine itaat etmesi gerektiğine ve kuralların onlar için geçerli olmadığına inanırlar.

MANİPÜLATİF DAVRANIŞ

Narsisizmin diğer bir ortak özelliği, manipülatif veya kontrol edici davranıştır. Bir narsist ilk başta sizi memnun etmeye ve etkilemeye çalışacaktır, ancak sonunda kendi ihtiyaçları her zaman önce gelecektir. Diğer insanlarla ilişki kurarken, narsistler kontrolü sürdürmek için insanları belirli bir mesafede tutmaya çalışacaklardır. Hatta kendileri için bir şeyler elde etmek için başkalarını sömürebilirler.

HAYRANLIK İHTİYACI

Bir narsistin en yaygın belirtilerinden biri, sürekli bir övgü veya hayranlık duyma ihtiyacıdır. Bu davranışa sahip insanlar, başkalarından onaylanma hissetmeye ihtiyaç duyar ve genellikle başarılarını tanınmak için böbürlenir veya abartır. Ayrıca egolarını artırmak için takdir edilmeyi severler.

MANİPÜLATİF DAVRANIŞ

Narsisizmin diğer bir ortak özelliği, manipülatif veya kontrol edici davranıştır. Bir narsist ilk başta sizi memnun etmeye ve etkilemeye çalışacaktır, ancak sonunda kendi ihtiyaçları her zaman önce gelecektir. Diğer insanlarla ilişki kurarken, narsistler kontrolü sürdürmek için insanları belirli bir mesafede tutmaya çalışacaklardır. Hatta kendileri için bir şeyler elde etmek için başkalarını sömürebilirler.

EMPATİ EKSİKLİĞİ

Empati eksikliği, narsisizmin başka bir işaretidir. Bu, narsistin diğer insanların ihtiyaçları, istekleri veya duygularıyla empati kurmak istemediği veya empati kuramadığı anlamına gelir. Bu aynı zamanda kendi davranışlarının sorumluluğunu almalarını da zorlaştırır.

KİBİR

Narsistik davranışa sahip kişiler kendilerini zaten diğerlerinden üstün görürler, bu nedenle hak ettiklerini düşündükleri muameleyi görmediklerinde kaba veya taciz edici olabilirler. Kendilerini üstün tutarken, aşağı gördükleri kişilere karşı kaba konuşabilir veya kaba davranabilirler.

Narsisizmle Başa Çıkmak

Yüksek düzeyde narsisizm veya NPD olanlar, davranışlarını doğru tedavi ile nasıl tanıyacaklarını öğrenebilirler. Bu, yaşamlarını ve çevrelerindeki kişilerin yaşamlarını iyileştirmeye yardımcı olabilir. Tarihsel olarak, narsistler kendilerine dair sahip oldukları benlik imajına uymadığı için yardım aramazlar. Profesyonel yardım aramalarına yardımcı olması için sevdikleri birinin cesaretlendirmesine ihtiyaçları olabilir.

BİRİNİN NARSİST OLDUĞUNU MU DÜŞÜNÜYORSUNUZ?

Sadece onlara sor! Size tam olarak kim olduklarını söylemeye şaşırtıcı bir şekilde isteklidirler. Kendilerinde yanlış bir şey olduğunu düşündüklerinden değil. Kendin narsist olmadığın için enayi olduğunu bile söyleyebilirler. Davranışları veya hayatlarını nasıl yaşadıkları için kesinlikle özür dilemeyecekler.

EŞİNİZ VEYA SEVGİLİNİZ NARSİST İSE

Hayat güzelken sizi büyük hayallerle uyutabilirler. Ama fantezi ortaya çıktığında, onların tüm sorunlarının kökü haline gelebilirsiniz. Her iki bozuk resmi de satın almayın. Aşağıdaki durumlarda yardımcı olur:

-Yalan söylediklerinde veya başkalarını incittiğinde onlar için bahaneler üretmeyin.

- Aynısını sana yapacaklarını anla.

- Kendi hayallerinize ve hedeflerinize odaklanın.

NARSİSTLE NASIL BAŞA ÇIKILIR?

- Sınırları belirle. Sınırınızın nerede olduğuna karar verin. Sizi cezalandırmaya, cezbetmeye veya zorbalık etmeye çalışsalar bile buna bağlı kalın.

- Nazikçe eleştirin. Kendi imajlarını tehdit ederseniz sinirlenebilirler. Niyetlerinden ziyade davranışlarının sizi nasıl hissettirdiğine odaklanın.

- Öfkelenirlerse uzaklaşın. Sakin olduklarında tekrar deneyin. Tartışmayın. Muhtemelen sizi duymayacaklar ve amaçlarınıza saldırabilirler.

NARSİZM TEDAVİSİ

Narsistler profesyonel yardım almaya hevesli değillerdir. Sonuçta, savunmacılık onların ayırt edici özelliklerinden biridir. Ve kanıtlanmış bir tedavi yok. Bazı uzmanlar, konuşma terapisinin narsistlerin davranışlarının başkalarını nasıl etkilediğini daha iyi anlamalarına yardımcı olabileceğini söylüyor. Bazı terapistler, borderline kişilik bozukluğu gibi benzer özelliklere sahip durumlar için daha etkili tedavileri deneyebilir.

Bir narsistle ilişki içinde olduğunuzu fark ederseniz, ilişkideki dinamiğinizi değiştirebilir ve partnerinize sizi ve ilişkinizi nasıl gördüğünü değiştirmesi için meydan okuyabilirsiniz. Partnerinizin ve sizin görünüşünüzü değiştirmek ve narsistik davranışın bazı etkilerini hafifletmeye yardımcı olmak mümkündür.

Kendinizde narsisizmi tanırsanız, benlik saygınızı öz-şefkatle değiştirmeye başlayabilirsiniz. Bu, kendinizi başkalarıyla karşılaştırmak yerine kendinize nezaketle davranmak anlamına gelir. Kendinizi başkalarına karşı değerlendirmeye çalışmayı bırakabilirsiniz, bu da övgü ve tanınma ihtiyacınızı azaltabilir.


Paylaş

Görüntülenme:
Güncellenme Tarihi:06 Eylül 2021Yayınlanma Tarihi:12 Nisan 2012