Neandertallerin bizde bıraktığı izler

2010'da, Neandertallerin bugün yaşayan insanların atalarıyla çiftleştiği keşfedildi ve o gün bugündür bilim insanları onların DNA'sının bizi nasıl etkilediğini belirlemeye çalışıyor.

2010'da, Neandertallerin bugün yaşayan insanların atalarıyla çiftleştiği keşfedildi ve o gün bugündür bilim insanları onların DNA'sının bizi nasıl etkilediğini belirlemeye çalışıyor.

neanterİki yeni araştırma, Neandertal DNA'sının izini sürdü ve tıbbi bir önemi olabilecek bazı genleri belirledi. Elde edilen bulgular cilt ve doğurganlığın evrimiyle şeker gibi hastalıklara olan yatkınlığın ipuçlarını barındırıyor. Yani Neandertallerin genetik mirası onlar ortadan kalktıktan 30 bin yıl sonra bile varlığını sürdürüyor. Araştırmacılar Neandertallere ait DNA parçalarını 1990'lardan itibaren fosillerde bulmaya başladılar. 2010'da Neandertal genomu büyük ölçüde tekrar oluşturuldu. Bu genom yaşayan beş insanın genomlarıyla karşı laşt ı r ı lınca, Avrupal ı ve Asyalıların DNA'sıyla çok sınırlı benzerlikler bulundu. Ve Neandertallerin modern insanlarla çiftleşmiş olması gerektiği sonucuna varıldı. Modern insanlar Afrika'da evrimleştikten sonra Neandertallerin yaşadığı Asya ve Avrupa'ya göç ettiler. Araştırmacılar, iki tür arasındaki çiftleşmelerin bundan 85-37 bin yıl önce gerçekleştiğini tahmin ediyor . Cambridge ve Edinburgh üniversit elerinde arkeolog olan Sir Paul A. Mellars, Afrika'dan çıktıktan sonra modern insanların Neandertallerle yaygın olarak çiftleşme fırsatı bulduğunu, arkeolojik verilerin bunu gösterdiğini aktarıyor. "İnsanlar her köşe başında Neandertallerle karşılaşıyordu" diye şaka yapıyor Mellars. Geçenlerde , bi r Neandertalin ayak parmak kemiğinden yüksek kaliteli bir genom kesiti al ındı. Harvard Tıp Fakültesi ve Almanya'daki Max Planck Evrimsel Antropoloji Enstitüsü'nden bilim insanları bu genomu 1004 yaşayan insanın genomuyla karşılaştırdı. Ve her bireyin genomunda Neandertal DNA'sından belirli parçalar saptadılar. Araştırma ekibinin başında bulunan Harvard Tıp Fakültesi'nden David Reich, "Neandertallerin atalarına ait kişisel bir harita çıkardık" diyor. Araştırmanın sonuçları Nature dergisinde yayınlandı. Reich ve meslektaşlarının bulgularına göre yaşayan insanlarda pek fazla Neandertal DNA'sı olmasa bile Neandertallerin bazı genleri yaygınlık kazanmış. Bunun sebebiyse bir türün evriminde faydalı genlerin doğal ayıklanmayla varlığının sürmesi. Reich, "Afrikalı olmayanların çevreye uyum sağlamasında bu genler işe yarıyor" diyor. Science dergisinde yayınlanan başka bir araştırmadaysa Washington Üniversitesi'nden Benjamin Vernot ve Joshua M. Akey, farklı bir yöntemle benzer bir sonuca ulaştı. Vernot ve Akey, 379 Avrupalıyla 286 Asyalının genomlarındaki alışılmadık mutasyonlara bakmışlar. Ve bu mutasyonların yer aldığı DNA parçalarının Neandertallerden geldiği anlaşılmış. İki araştırma da, insanlardaki doğal ayıklanmada Neandertallerin cilt ve saçlarla ilgili genlerinin tercih edildiğini gösteriyor. Afrikalı olmayanlarda bugün bu genler çok yaygın. Nature dergisindeki incelemenin eş yazarlarından Harvard Tıp Fakülteli Sriram Sankararaman, Neandertal cildinin Avrupa v e Asya'daki soğuk iklime bu genler yardımıyla uyum sağladığını düşünüyor. Bugünkü insanlarda, Neandertallerin sperm üretimine ait çok az gen bulunuyor. Bu da erkek insan-Neandertal melezlerinin kısır veya kısıra yakın olduğunu akla getiriyor. Hâlâ varlığını sürdüren bazı Neandertal genleri insanların sağlığını etkiliyor olabilir. Dr. Reich ve meslektaşları, insanlarda şeker ve lupus gibi hastalıkların riskini artırdığı veya azalttığı bilinen dokuz Neandertal genini tespit ettiler. Reich'e göre, "Neandertallerden gelen genetik malzemenin geneli iyi faydalı olmaktan çok zararlı". THE NEW YORK TIMES

Paylaş

Görüntülenme:
Güncellenme Tarihi:21 Şubat 2014Yayınlanma Tarihi:09 Mart 2014