Nörobilim Yüksek Lisans’ta uygulama şansı

Nörobilimi salt teorik bir bilim dalı olarak görmeyen Üsküdar Üniversitesi Nörobilim Yüksek Lisans Programı, öğrencilerin eğitimleri sırasında bilimsel çalışmalara aktif katılmasını özendiriyor.

Program kazanılan teorik bilginin mümkün olduğunca üretimde kullanılmasını sağlamayı ve bilimsel üretim yapabilecek bilim insanları yetiştirmeyi hedefliyor.

Üsküdar Üniversitesi'nin zengin laboratuvar altyapısı ve araştırma portföyü, öğrencilerin katılımcı bir şekilde öğrenimlerini tamamlamalarına imkân veriyor. Nörobilim Yüksek Lisans programı öğrencileri, ilgilendikleri konulara uygun laboratuvar çalışmalarına öğretim üyeleri gözetiminde katılarak uygulamalı eğitim alma olanağına sahip oluyor.

Kognitif nöroblilime merak duyan öğrenciler, elektroensefalografi ve fonksiyonel mr çalışmalarına, moleküler nörobilime ilgi duyan öğrencilerimiz de moleküer biyoloji laboratuvarlarındaki çalışmalara katılabiliyor.

ARAŞTIRMASIZ OLMAZ

Üsküdar Üniversitesi Nörobilim Yüksek Lisans Programı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Barış Metin, nörobilim sinir sisteminin araştırmaya dayalı bir bilim dalı olduğunun altını çizerek eğitimdeki uygulama olanaklarına değindi.

Doç. Dr. Barış Metin, geleneksel olarak biyolojinin bir dalı olarak değerlendirilen nörobilimin günümüzde tıp, biyoloji, kimya, matematik, mühendislik, fizik ve psikoloji bilimlerinin bir arada çalıştıkları interdisipliner bir yapı kazandığını belirterek “Merkezi sinir sistemi (beyin, beyincik, omurilik soğanı, omurilik), periferik sinir sistemi (vücudumuzdaki diğer sinir yolları, omurilikten ayrılan sinirler), sinir hücreleri arasında sinirsel iletim, nöral ağlar, duysal sistemler, motor kontrol, öğrenme, bellek, dikkat, duygular, psikiyatrik ve nörolojik bozuklukların etiyopatogenezi nörobilimin ilgilendiği konuların başında gelmektedir” dedi.

Bu kadar geniş bir alanda çalışma olanağı sunan nörobilimin birkaç alt alana ayrıldığını belirten Doç. Dr. Barış Metin, bu alanları da şöyle sıraladı:

 • Kognitif Nörobilim: Nöral şebekeler, “ne” ve “nerede” şebekeleri, bellek, yürütücü işlevler, sosyal biliş ve karar verme mekanizmalarının anlayabilen ve bu yapıların bozulduğu hastalıkları nöropsikolojik testler veya elektroansefalografi veya diğer beyin görüntüleme yöntemlerini kullanarak anlamlandırmayı amaçlayan genel olarak beyin ile ilgili çalışan psikologların görev aldığı bir nörobilim alt dalıdır.

• Nöroanatomi ve Gelişimsel Nörobilim: İnsan ve hayvanların merkezi ve periferik sinir sisteminin anatomisi ve nörogelişimsel ilerlemelerini inceleyen genel olarak beyin ile ilgili çalışan moleküler biyologların çalıştığı bir nörobilim alt dalıdır.

• Teorik ve Hesaplamalı Nörobilim: Sinir sisteminin çalışma prensiplerini karışık matematiksel algoritmalar ile açıklamaya çalışan, alanı içerisine yapay zeka uygulamaları, nöral ağların simülasyonu, beyin bilgisayar arabirimleri gibi konuların girdiği, genel olarak beyin ile ilgili çalışan mühendislerin ilgilendiği bir alt disiplindir.

• Sistemler Nörobilim: Sinir sitemini temel çalışma prensiplerini sıklıkla memeli olmayan ve düşük genetik karmaşıklığa sahip organizmalarda inceleyen olarak biyologların aktif görev aldığı bir alt disiplindir.

• Moleküler Nörobilim: Sinir sistemindeki genetik, moleküler, farmakolojik işlevleri inceleyen sıklıkla moleküler biyoloji ve genetik uzmanlarının, kimya mühendis veya kimyagerlerin görev aldığı bir alt disiplindir.

• Davranışsal Nörobilim: Nörolojik ve psikiyatrik hastalıkların hayvan modellerini deneysel yöntemler kullanarak inceleyen, sinir sistemine yönelik ilaç geliştirme aşamalarında kritik bir role sahip sıkılıkla deneysel psikolog, farmakolog ve ya moleküler biyologların görev aldığı bir alt disiplindir.

• Klinik Nörobilim: Sinir sisteminin olağan işleyişinin bozulduğu psikiyatrik bozukluklar ve nörolojik hastalıkların yukarıdaki sayılan disiplinleri ile işbirliği içerisinde klinisyenler ile ele alınmasından oluşan bir alt disiplindir.”

ALT DALLARA AĞIRLIK VERİLİYOR

Doç. Dr. Barış Metin, program süresince önemsenen uygulama çalışmalarının alt dallardaki teorik eğitimlerle desteklendiğini belirterek “Her anlamda donanımlı akademisyenler yetiştirilmesi hedefleniyor. Eğitim süresi boyunca program öğrencilerinin bilimsel çalışmalarda faal olarak yer alması destekleniyor” dedi.


Paylaş

Görüntülenme:
Güncellenme Tarihi:14 Ocak 2017Yayınlanma Tarihi:13 Ocak 2017

© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.