NP'NİN EFNS'YE KATKILARI

NP Grup

İşte kongreye ilgili ilgili izlenimler ve NPİstanbul Hastanesi'nin kongreye katkıları...

Memory Center Nöropsikiyatri Merkezi'nde Dr. Oğuz Tanrıdağ cevapladı:

SORU:  (European Federation of Neurological Societies) kongrelerinin dünya ve Türkiye nörolojileri açısından konumu nedir?

O. Tanrıdağ : Floransa'da yapılan kongre 13 üncü EFNS kongresiydi ama Avrupa'da nörolojinin tarihi bundan çok eskidir. Nöroloji bilim dalı 1880'lerde Avrupa'da ortaya çıkmıştır. İlk nöroloji dersi 1882 tarihinde nörolojinin kurucularından biri kabul edilen Charcot tarafından anlatılmıştır. Bu tarihlerden sonra nörolojideki bir çok gelişme Fransa, Almanya ve İngiltere'de ortaya çıkmıştır. Dünyada bugün okutulan nöroloji ders kitaplarının içinde ilk kez Avrupa'da ortaya konulan gelişmelerin bir çoğu yer almaktadır. Kısacası, Avrupa dünya nörolojisi için çok önemlidir. Türkiyedeki nöroloji çalışmaları da 19.yüzyılın sonlarında Avrupadaki gelişmelerin etkisiyle ortaya çıkmış,o dönemin belli başlı Türk nörologları eğitimlerini Avrupa'da yapmışlardır. Dünyada bu gün nörolojide başı çeken ABD dışında en güçlü nöroloji odağı Avrupa'dır. Türkiyeli nörologlar EFNS kurulduğundan beri Avrupa nöroloji faaliyetlerinin içinde olmuşlardır ve olmaya devam etmektedirler. Avrupadaki kongrelerin mekanlarının Türkiye'ye yakınlıkları her yıl bir çok Türkiyeli nöroloğun bu kongrelere katılımını olanaklı hale getirmektedir. Öte yandan, Türkiye'nin içinde olduğu Avrupa Birliğine katılım süreci temasları daha da kolay hale getirmektedir. Türkiye EFNS içinde bir çok Avrupa Birliği üyesi gibi ayrıcalıksız yer almaktadır. Bu gelişmelerin sonucu olarak EFNS'nin 2014 yılı kongresinin organizasyonu İstanbul'a verilmiştir.

SORU: EFNS Kongrelerine NP bünyesinden katılım nasıldır?

O. Tanrıdağ : NPiSTANBUL Hastanesi bünyesinde çalışan nörologlarla EFNS faaliyetlerine katılmaktadır. Bu katılıma yakından bakacak olursak önemli gelişmelerle karşılaşırız. Örneğin ben ve çalışma arkadaşım Dr. Başar Bilgiç iki yıldan beri EFNS'nin Kognitif Çalışma Grubu faaliyetlerinde aktif biçimde görev almaktayız. Ben bu grubun başkanlığını, Başar bey'de sekreterliğini yürütüyor. Her yıl kongre programında yer almak için gönderilen bilimsel özetlerin değerlendirmesini birlikte yapmaktayız. Bu özetlerin kabul edilenleriyle bilimsel program şekillenmektedir. Bu yıl yeni bir gelişme olarak Demans ve Kognitif Nöroloji Grupları birleştirildi ve bana bu grubun eş-başkanlığı görevi verildi. Bu vesileyle 13 Eylül günü Floransa'da yapılan iki grubun ilk ortak toplantısında Türkiye'yi temsil ettim. Dr. Bilgiç de bu iki faaliyet alanıyla ilgili olarak kongrede takdim edilen bildirilerin değerlendirme jürisi içinde yer aldı. EFNS'nin gelecek yılki 14 Kongresi Cenevre'de yapılacak. Bu kongrede de benim başkanlığımda bir çalıştay düzenlenecek.


Paylaş

Görüntülenme:
Yayınlanma Tarihi:19 Eylül 2009

© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.