NPİSTANBUL çalışan eğitimlerine hız verdi

NPİSTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesi çalışanlarının gelişimine yönelik Üsküdar Üniversitesi’yle bir eğitim protokolü imzaladı ve çalışanlarının yüksek lisans eğitim ücretlerinin yarısını üstlendi. Ayrıca bu kapsamda tüm çalışanların kişisel gelişimlerini destekleyen, özellikle hemşirelere yönelik spesifik eğitimler ve sertifikasyon programları planlandı.

NPİSTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesi çalışanlarının gelişimine yönelik Üsküdar Üniversitesi’yle bir eğitim protokolü imzaladı ve çalışanlarının yüksek lisans eğitim ücretlerinin yarısını üstlendi. Ayrıca bu kapsamda tüm çalışanların kişisel gelişimlerini destekleyen, özellikle hemşirelere yönelik spesifik eğitimler ve sertifikasyon programları planlandı.

npistsnbul_egitimNPİSTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesi kendi alanında ilk ve tek olma özelliği taşıyan bir özel dal hastanesi. Nöroloji, Psikiyatri ve Psikoloji birlikteliğini benimseyen, toplumun ruh sağlığı düzeyini yükseltmek, ruh sağlığıyla ilgili sorunların çözümüne katkıda bulunmak, yatarak veya ayakta sağlık hizmeti sunmak ve bu hizmeti sunarken çağdaş bilimin öngördüğü yöntem ve koşulları sağlamak amacıyla yola çıkan bir sağlık yatırımı. Aynı zamanda NPİSTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesi, bu başarısıyla JCI tarafından akredite edilen dünyanın 3. Nöropsikiyatri hastanesi. Hastanede şu anda 215 çalışan hizmet veriyor. NPİSTANBUL’un İK süreçlerini ekibiyle beraber yöneten Kalite ve İnsan Kaynakları Direktörü Serdar Karagöz’den, çalışmaları hakkında bilgi aldık.

Klinik konularda genel yeterlilik bilgisi şart

Sağlık hizmeti sunan tüm kuruluşlar işe alım süreçlerinde oldukça hassas davranmalı çünkü teknolojik altyapı ve diğer unsurlar göz ardı edildiğinde kurumlar arasında en büyük farkı yaratan ve hastalarımızın sağlık bakım hizmetlerine doğrudan etki eden insan girdisi tüm detaylarıyla ele alınmalı ve değerlendirilmeli. Sağlık kuruluşlarında işe alım süreçlerinde İnsan Kaynakları çalışanları yalnızca sosyal yeterlilik ve yönetsel dinamiklerin sorgulanması dışında bu çalışanlara yönelik klinik konularda da genel yeterlilik bilgisine sahip olmalıdır. Özellikle klinik süreçlerde çalışacak adayların mülakatlarında teknik değerlendirme yalnızca ilgili klinik yöneticinin bulguları ile sınırlı kalmamalı. Bunun da sağlık kuruluşlarında İnsan Kaynaklarını yöneten ekibin bilgi ve deneyimiyle doğru orantılı olduğunu düşünüyorum. Hastanemizde olası istihdam kararı alırken, ilgili pozisyona yönelik olarak öncelikle titizlikle yetkinlik belirlemesi yapılıyor. İlgili pozisyonun özelliğine göre kurum içi veya dışı kaynaklardan temin edilen adayların teknik yetkinlikleri ve kurumsal yetkinlikleri farklı yöntemler kullanılarak değerlendiriliyor. Bu değerlendirme esnasında tüm adaylar paydaş olarak ele alınarak etik çerçevede objektif kanıtlar aranarak nihai karara varılıyor.

 Hemşireler hastanelerin bel kemiği

İşe alımını gerçekleştirdiğimiz ekip arkadaşlarımızın kurumsal uyumuna azami derecede eğiliyoruz. NPİSTANBUL çalışanlar açısından tercih edilen bir kurum, bu bakımdan istihdam noktasında bir zorluk yaşamıyoruz. Fakat hepimizin bildiği birtakım sektörel gerçekler var. Özellikle hemşirelik kadrolarında tüm özel sağlık kuruluşlarında olduğu gibi biz de zaman zaman kalifikasyonu yüksek hemşire bulmak için yoğun çaba harcıyoruz. Hemşirelik bakımı hastanelerin bel kemiği. Bu sebeple hemşire arzı kısıntında nitelik açısından ödünler vermiyorsanız zorlanmanız doğal. Bu sorunu aşmak için öncelikle mevcut nitelikli çalışanlarımıza yönelik tutundurma çabalarımızı kuvvetlendiriyor ve çok önemsiyoruz. Çalışanı kuruma bağlayan unsurlardan biri ücretken daha önemlisi aidiyet ve varlık duygusu. Paralel olarak kişisel gelişimlerinin sürekli desteklenmesi. Aynı zamanda hemşirelerimizin olası tükenmişlik hislerini ortadan kaldırmak için de hatırı sayılır bir gayret gösteriyoruz. Mesleki tatmin düzeyleri yüksek ve huzurlu bir çalışma ortamında görev alan hemşirelerimiz aslında bizim yerimize hemşire adaylarımızı bulmak için dolaylı bir araç oluyorlar. Yani özellikle hemşirelik kadrolarına yönelik aday bulmakta, onların meslektaşlarına ilettikleri memnuniyet ve tavsiye bildirimleri önemli bir yer kaplıyor. Kurumsal entegrasyon ve aidiyeti pozitif yönde konumlandırmak istiyorsak çalışanları dinlemeli ve varlıklarını hissettirmeliyiz.

Üsküdar Üniversitesi’yle eğitim işbirliği

Çalışanlarımıza yönelik Üsküdar Üniversitesi’yle önemli bir eğitim protokolü imzaladık. Üsküdar Üniversitesi’nin güçlü bir akademik kadrosu var. Bu protokol tüm çalışanlarımızın kişisel gelişim eğitimlerini içeriyor. Özellikle hemşirelerimize yönelik, psikiyatri hemşireliğinin tüm alt dallarını içeren spesifik eğitimler ve sertifikasyon programları planladık ve hayata geçirdik. Gerek psikiyatrik yaklaşımlar gerekse genel hemşirelik manipülasyonları konusunda halen devam eden bir dizi eğitim aldı çalışanlarımız. Aynı zamanda protokolümüz çerçevesinde birçok çalışanımız yüksek lisans eğitimlerine başladı. Üsküdar Üniversitesi’nde gerçekleştirdikleri yüksek lisans eğitim ücretlerinin yarısını biz üstlendik. Bu çerçevede çalışma saatlerini mevcut eğitimlerini gerçekleştirebilmeleri için yeniden düzenledik. Bunun yanında 2012 yılında performans değerlendirme sistemimizi revize ettik ve mevcut ölçülebilir hedefleri zenginleştirdik. Kapasite artırımına yönelik planlarımız var. Aynı zamanda gerek know - how paylaşımı gerekse çalışanlarımızın yetkinliklerini artırmak amacıyla dünya çapında bilinen eğitim ve sağlık kuruluşlarıyla stratejik işbirliklerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz.

Uluslararası adımlar planlanıyor

Toplumun ruh sağlığına ciddi katkılar sağlama hedefinde olan bir kurum olarak, çalışanlarımızın bu bütünlükle, mental ve fiziksel olarak tüm ihtiyaçlarını karşılamak, yaptığımız işin kalitesine doğrudan etki eden bir unsur. Kurumsal entegrasyon ve aidiyeti pozitif yönde konumlandırmak istiyorsak çalışanları dinlemeli ve varlıklarını hissettirmeliyiz. Ayrıca verdiğimiz hizmeti yalnızca Türkiye’de değil dünya çapında, hastalarımızla buluşturmak istiyoruz. Bu bakımdan kapasite artırımına yönelik planlarımız var. Aynı zamanda gerek know - how paylaşımı gerekse çalışanlarımızın yetkinliklerini artırmak amacıyla dünya çapında bilinen eğitim ve sağlık kuruluşlarıyla stratejik işbirliklerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda ciddi adımlar atılmış durumda. Hastanemizi model almak isteyen ve bu konuda bizden destek bekleyen çeşitli ülkelerdeki kuruluşlardan sıklıkla talepler alıyoruz. Neredeyse her ay yurt dışındaki psikiyatri profesyonellerinden ziyaretçiler geliyor hastanemize. Bu bence ülkemiz adına gurur verici, öte yandan NPİSTANBUL ailesine büyük sorumluluk yüklüyor. Prof.Dr.Nevzat Tarhan’ın ışık tutan vizyonerliği bizi bu günlere taşıdı. İşte tüm bu talepleri karşılayabilmek adına uluslararası servisimizi kuvvetlendireceğiz. Kariyer.net

Paylaş

Görüntülenme:
Yayınlanma Tarihi:05 Nisan 2013