OKULA YENİ BAŞLAYAN ÇOCUKLAR

NP Grup

Okula yeni başlayacak çocuklar ve aileleri için altın öneriler. Uzmanlar anlatıyor, mutlaka okuyun.

Memory Center Nöropsikiyatri Merkezi uzmanlarından Çocuk Ergen Psikoloğu Hande Sinirlioğlu Ertaş anlattı:

Okul çağının başlaması, 1. sınıf hem çocuk hem de aileler için yepyeni heyecanları da getirir beraberinde. Yıllarca sürecek eğitim-öğretim süreci başlamıştır. 6 yaşında bir çocuk kurallı, ailesinden uzak bir ortamda kendinden fiziksel-zihinsel ve sosyal alanda birçok beklentiye cevap vermelidir. Her çocuğun 6 yaşında okula başlama yaşı geldiği bilinir. ancak 6 yaşındaki çocuğumuzun okula hazır olmasıdır asıl önemli olan. "Okul Olgunluğu" terimi bir çocuğun zihinsel,bedensel,ruhsal ve sosyal açıdan okula,öğretim hayatına hazır olması durumudur.
 
Okulun ilk günlerinde bazı sorunların yaşanması mümkündür ve doğaldır. Çocuğun okul çağına dek içinde yaşadığı ve uyum sağladığı, kendini kabul ettirdiği ev ve anaokul ortamından ayrılarak değişik özellikler taşıyan farklı bir ortama geçişi çocuk ve aile için belli bir uyum süreci gerektirir. Dönemin başladığı gün anne babaları tarafından ilk kez sınıflarına götürüldüklerinde her zaman ağlayan birkaç çocuk olur. Bu, kaygılanmayı gerektirmeyen, son derece normal bir tepkidir.
 
Zaman ilerledikçe farklı sorunlar ortaya çıkar. Henüz okul olgunluğuna ulaşmadan okula başlamış çocuklarımız farklı sorunlar yaşamaya başlayabilirler. Zihinsel anlamda yeterli olgunluğa ulaşmayan çocuk öğrenemez. fiziksel olgunluğa ulaşmamış-kasları yeterince gelişmemiş çocuk yazma ve benzeri işlevlerde zorlanır. Sosyal olgunluğa ulaşmayan çocuk arkadaşlık ilişkilerini oluşşturamazi sorun çözmekte zorlanır. Duygusal olgunluğa ulaşmayan çocuk aileden uzaklaşmakta, yeterli adaptasyon süreci geçmiş olmasına rağmen, zorlanır.Korkular, deprepresif semptomlar, alt ıslatma,tikler gibi psikiyatrik sorunlar dahi gelişebilir.
 
 Bir çocuğun okula hazır olup olmadığını aşağıdaki kriterlerle test edebilir, sorunları geç olmadan çözümleyebiliriz.
 
" Kendini ifade edebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde anadilini kullanabilme
- Yaşına uygun kavram bilgisine sahip olma
- Dikkatini verme ve sürdürebilme becerisi
- Benzerlik ve farklılıkları ayırt edebilme
- El becerileri ve genel koordinasyonunun yeterli olması
- Kendi adına düşünebilme ve karar verebilme
- Sorun çözme becerisine sahip olma
- Kendine karşı gerçekçi bir güven duygusu içinde olma
- Olumlu bir benlik değerini geliştirmiş olma, kendini sevme
- Gerçekçi bir çevre algısına sahip olma (örneğin çevreyi düşmanca algılamama)
- Özbakım becerilerinin gelişmiş olması
- İstek ve ihtiyaçlarını uygun bir yer ve zamana kadar erteleyebilme
- Anlık ve tepkisel davranmak yerine duygu ve düşüncelerini muhakeme becerisini de kullanarak ifade edebilme
- Sosyal kurallara uyabilme
- Yaşına uygun sorumluluklar alabilme


Paylaş

Görüntülenme:
Yayınlanma Tarihi:09 Şubat 2010

© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.