OKULLARDA ŞİDDET ÖNLENECEK

A.A

Milli Eğitim Bakanlığı, şiddet olaylarının yaşandığı okullarda, personelin tamamını hizmet içi eğitimden geçirecek.

MEB tarafından hazırlanan 2010-2014 Stratejik Planı'nda, okullarda  şiddetin önlenmesine yönelik hedeflere yer verildi.

Plana, verilere göre “manidar düzeyde şiddet olaylarının yaşandığı okul  ve kurumların personelinin tamamı ile diğer okul ve kurumlardaki personelin yüzde  60'ının 2014 yılı sonuna kadar hizmet için eğitimden geçirilmeleri” hedefi  konuldu.

Planda, güvenli ve şiddetten uzak eğitim ortamları sağlanması amacıyla  toplumsal duyarlılığı artırarak, okullarda şiddet ve şiddete kaynaklık eden olay  sayısının her yıl yüzde 10 oranında azaltılması öngörülüyor.

Bu çerçevede, şiddet ve nedenleri, iletişim yöntemleri gibi konularda  eğitim faaliyetleri düzenlenecek ve öğrencilerin kendilerini her türde şiddet,  istismar ve ihmalden korumaları konusunda bilinçlendirilmeleri sağlanacak.

Eğitim personeli ve aileler, çocuk ve insan hakları konularında  bilgilendirilecek. Bu konularda eğitim yöneticilerinin “çağın gereği olan tutum  ve davranışlar geliştirmeleri hususunda” tedbirler alınacak.
        
ÖĞRENCİLER TEŞVİK EDİLECEK

Şiddet olaylarının önlenmesi kapsamında öğrencilerin sosyal ve kültürel  faaliyetlere katılımı teşvik edilecek.

İlköğretim ve ortaöğretim kurumları arasında geniş katılımlı, sportif,  sosyal ve kültürel etkinlik ve yarışmalar ile izcilik faaliyetleri düzenlenecek.

Sportif etkinliklere katılımın artması için mevcut spor salonlarında  yenileme ve iyileştirme çalışmaları yapılacak. Spor salonu olmayan okulların bu  eksikliği giderilecek ve salonların ortak kullanımı sağlanacak. İzcilik konusunda  tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerine ayrıca önem verilecek.

Beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki gelişim için düzenlenen kurs,  seminer ve sempozyum gibi eğitim faaliyetlerine yılda en az 6 saat katılmalarına 

Öğrencilerin, sanatın her dalında faaliyet göstermelerine olanak  verilecek. Öncelikle Türk müziği olmak üzere müziğin farklı türlerinde yapılan  çalışmalar teşvik edilecek ve kurulan korolar desteklenecek.

Resim atölyeleri ve müzik odalarında uygun fiziksel koşullar sağlanacak.  Her okulda bando ekibi kurulmasına destek verilecek.       


Paylaş

Görüntülenme:
Yayınlanma Tarihi:24 Ocak 2010

© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.