ÖLDÜRMEYEN ACI GÜÇLENDİRİYOR

University at Buffalo

"Bizi öldürmeyen acı bizi güçlendirir" özdeyişini bilim adamları kanıtladı. İşte o araştırma.

 


"Bizi öldürmeyen acı bizi güçlendirir" şeklindeki özdeyişi pek çoğumuz duymuşuzdur. Oysa bugüne kadar bunu destekleyen pek az bilimsel kanıt vardı.

Olumsuz yaşam olaylarının mutluluk ve mental sağlık üzerindeki etkisinin incelendiği longitudinal bir  çalışmada, olumsuz deneyimlerin kişinin uyum yeteneğini ve zorlukları yenme gücünü arttırdığı, ruhsal açıdan kazanımlara yol açtığı ortaya çıktı.

Çalışmada olumsuz yaşam olaylarını bildiren insanların ulusal bir örneklemi incelendi, güncel mental sağlık ölçütleri değerlendirildi.  2,398 deneğin katıldığı çalışmada, katılımcılar 2001 ila 2004 tarihleri arasında tekrar tekrar değerlendirildiler. Yoğun olumsuz olaylar yaşayan veya hiç bir olumsuz olayla karşılaşmayanlara nispetle, bazı olumsuz olaylara maruz kalan kişilerin mutluluk ve mental sağlık göstergelerinin daha iyi olduğu görüldü.

Çalışmada yaşam boyu çekilen zorluklarla global sıkıntı, işlevsel bozukluk, post travmatik stres semptomları ve yaşam tatmini gibi, çeşitli longitudinal mental sağlık ölçütleri arasındaki ikinci dereceden ilişki değerlendirildi.

Çalışma sonunda lineer, doğrusal etkiler gözlenirken, daha fazla yaşamsal sıkıntı daha yoğun global sıkıntı, daha fazla işlevsel bozukluk, daha fazla post travmatik stres semptomları ve yanı sıra daha düşük yaşam tatmini ile ilişkilendirildi.

Bununla birlikte, alınan sonuçlarda ikinci dereceden, U-şeklinde paternler de mevcuttu. Buna göre, yaşamsal deneyimlerde sıfır olumsuzluk veya yoğun olumsuzluğa nispetle, ılımlı düzeyde yaşanan sıkıntılar daha düşük global sıkıntıyı, daha düşük işlev bozukluğunu, daha düşük PTS semptomlarını ve daha yüksek yaşamsal tatmini öngördü.

Ayrıca aynı longitudinal sonlanım ölçütleri boyunca, ılımlı düzeyde yaşamsal sıkıntı öykülerine sahip kişilerin başka kişilere göre son zamanlardaki olumsuz olaylardan daha az etkilendikleri saptandı.
Böylece makul ölçüler içerisinde, yaşamsal olumsuzluklara maruz kalmanın kişinin zorlukları yenme gücünü arttırdığı görüşü destek bulmuş oldu.


Paylaş

Görüntülenme:
Yayınlanma Tarihi:06 Kasım 2010

© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.