ÖNEMLİ UYARI!

NPİSTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesi “Düşünce Teknolojisi” kapsamında ve nöropsikiyatrik hastalıkların tanı ve tedavisinde bilimsel referanslı yeni teknolojileri kullanmaktadır.

1- QEEG:(Beyin Haritalaması): Rutin değeri olan Standart EEG çekimine ek olarak,ayrı bir ücret almadan uygulanmaktadır. Tanıyı güçlendirici bir tekniktir (www.psikiyatrideqeeg.com )

2- Neurobiofeedback (Nöroterapi): Rutin değeri olan Psikoterapi esnasında, psikologun ve hekimin uygun gördüğü süre ve sıklıkta uygulanmaktadır seans ücreti dışında ek ücret alınmamaktadır.

3- rTMS (tTMU) ve  Mikro uyarım tedavileri: Özel endikasyonu olan tedavilerdir. FDA(ABD ilaç ve gıda onay kurumu) genel kullanım için etik standartları belirlediği yöntemlerdir. TMU yöntemi FDA da 8.10.2008 tarihinde onay almıştır. İlaç tedavisinde dirençli Depresyon olgularında genel  kullanımı onaylanmıştır.(www.psikiyatridetmu.com)

4- Volumetrik MR : Nöropsikiyatride endikasyonu olan durumlarda çekilen klasik rutin kraniyal MR (beyin manyetik görüntüleme) a ek olarak hekimin uygun gördüğü hastalarda uygulanmaktadır. Beyin hacim değişikliklerini izleme için tanıya yardımcı bir tekniktir. Ayrıca ücret alınmamaktadır.

5- TDM (Tedavisel ilaç kan düzeyi izleme): Klinik Farmakogenetik bir inceleme tekniğidir. İlaç yan etkisi, tedaviye azalmış cevap, ilaç zehirlenmesinden şüphelenilen olgularda hekimin isteği ile kullanılır. LCMC/MC cihazı için kan alınır.

6- Cihazlar Tıbbi Cihaz yönetmeliği 12. maddesi 1.bendine göre ithal edilerek kullanılmaktadır.Kurumumuzda deneysel araştırma ancak proje temelinde yapılmakta ve gerekli etik izinler alınarak yürütülmektedir.Hastaların bilgisi dışında bir uygulama yapılmamaktadır

Hastalarımız bilgilendirme formunu okuyup imzalamadan tetkiki ve tedaviyi kabul etmemelidirler.

NPİSTANBUL Hastanesi Başhekimliği


Paylaş

Görüntülenme:
Yayınlanma Tarihi:25 Mart 2009