Orhan Gümüşel STAR TV'de Emel Müftüoğlu'nın konuğu

Memory Center Nöropsikiyatri Merkezi’nden Uzman Ergen Psikologu Orhan Gümüşel Emel ile Yemek Saati programına konuk oluyor. Star'da hafta içi her gün saat 08.45 -10:40 arası canlı olarak ekrana gelen Yemek Saati programına yarınki konuğu Psikolog Orhan Gümüşel "Ergenlerde Uyuşturucuya Bulaşma" konusunu işleyecek.

Orhan Gümüşel STAR TV'de Emel Müftüoğlu'nın konuğuTürk ve Dünya mutfağından seçkin yemek tariflerini Elif Korkmazel’in hazırladığı programda Uzman Psikolog Orhan Gümüşel Gençlerin Uyuşturucunun tuzağına nasıl düştükleri konusunda hem Emel Müftüoğlu’nun hem de stüdyo konuklarının ve canlı bağlantı ile gelen izleyici sorularını cevaplandıracak.

Bağımlılık kavramı

Bağımlılık kavramı, insan-madde etkileşimini içeren kimyasal bağımlılıklar ve insan-insan ya da (özellikle çağımızdaki hızlı ve yoğun teknolojik gelişmelere bağlı olarak) insan-makine etkileşimini içeren davranışsal bağımlılıklar şeklinde yorumlanabilir. Sonuç itibariyle hangi tür bağımlılık söz konusu olursa olsun birey bir dış unsura aşırı derecede gereksinim duyar. Bağımlılığın esası bu noktaya dayanır. Bu yolla birey hem kendisine ait bir yetersizliğin, sıkıntının ya da kaygının üstünü örter hem de hoşnutsuz olduğu durumdan kısa süreli de olsa kaçma imkanına kavuşur. Buradan hareketle diyebiliriz ki insanın davranışsal veya kimyasal bir dış unsurla sürekli ve aşırı etkileşimi bağımlılık olarak adlandırılabilir.
Tıbbi anlamda ele alındığında ise bağımlılık; biyolojik,sosyal ve davranışsal boyutları olan bir hastalıktır.Bağımlılık tedavisi olan yani düzelebilen,ancak bağımlı olunan madde tekrar kullanıldığında hızlı ve şiddetli bir seyirde nükseden bir hastalıktır.Bir başka deyişle; kişi bağımlı olduğu maddeyi bıraktığı yere kısa zamanda geri döner.
Bağımlılığın gelişimi; maddenin kullanım süresine, kullananın kişilik özelliklerine,maddenin cinsine göre değişir ve her maddenin bağımlılık potansiyeli farklıdır.

Bireyi Bağımlılığa İten Faktörler

Bağımlılığı besleyen en önemli etken keyif verici bir dış unsurun varlığıdır. Yani bir durumu, kişiyi ya da kimyasalı çekici kılan neden, onun bireyi kaygıdan ve gerginlikten uzaklaştırabilme gücü ve keyif verici olmasıdır. Bu durum, bağımlılık geliştirme açısından en yüksek risk grubu olan gençlerin doğal davranış dinamiklerinde daha kolay gözlenebilir. Şöyle ki, genç bir insan doğal gelişim çatışmaları ve bu çatışmalarının neden-sonuç ilişkileriyle uğraşırken genellikle en kestirme ve en zahmetsiz yolu seçer. Çatışmadan doğan gerginlik sırasında gencin keyif aldığı en küçük anlar bile çok kıymetlidir. Psikofizyolojik gelişimde sorun yaşayan gençler ise bu bağlamda savaşmak yerine rahatlıkla hoşnut olmayan durumdan kaçışı seçebilmektedirler. Zaten asıl risk de kaçışın başlamasıyla yargılama gücü zayıflayan gencin ne yöne gideceğinin belirsizleşmesidir.
Bir ilginin bağımlılığa dönüşmesi daha çok davranışsal bağımlılıklar ile alkol ya da sigara bağımlılığı için söz konusudur. Madde kullanımında süreç ilginin süreklilik kazanmasından çok kaçış sonucu bağımlılığa itilmek şeklinde gerçekleşir. Soruyu özellikle teknolojik bağımlılık çerçevesinde ele alacak olursak süreç içinde yaşanabilecek durumlar şöyle özetlenebilir:
  • Bağımlılık yaratan unsurun bireyin dikkatini çekmesi
  • Etkileşimin giderek artması ve yaşama yayılması (yaşamın rutini haline gelmesi). Dolayısı ile yaşam kalitesinde düşme
  • Tolerans geliştirme
  • Geri çekilme belirtileri (Faaliyetten ve iletişimden uzaklaşma)
  • Çatışma ve nüksetme

Bu genel bileşenler bir ring hattı gibi işler. Birinin başlangıcı diğerinin bitişi olabileceği gibi birinin bitişi diğerinin başlangıcı olabilir.
Madde bağımlılığında ise durum biraz daha farklı gelişir. Madde bağımlılığı o maddeye duyulan ihtiyaç sonucu ortaya çıkar ve kullanıcının kişiliği ile yakından ilgilidir. Bilinçli kullanıcılar kullandıkları maddenin yarattığı psikolojik ve fizyolojik etkiyi bildikleri için kullanırlar. Bilinçsiz kullanıcılar ya da madde hakkında daha az bilgiye sahip olanlar ise sorundan kaçmak ve yapay olarak sorunsuz bir yaşam alanı yaratmak amacıyla maddeye yönelirler. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki madde kullanan insanlar birbirlerinden direkt etkilenmekte, bunun temelinde de ortak sosyal problemler yatmaktadır.
Bir insanı madde kullanmaya iten başka nedenler de var tabi ki.Üstelik bunlar ergenlik dinamikleri içinde çekicilik unsuru da taşımakta.Örneğin maddenin eğlencenin eğlenebilmenin ayrılmaz bir enstrümanı olması,başlı başına bir eğlence paylaşımı olması,grup dinamiğine uyumluluğu göstermenin bir kriteri gibi algılanması,özenti,yasağa karşı gelebilmiş olmanın tatmini ve büyüme göstergesi olarak atıflanması…
Ergenin ruh sağlığını tehdit eden bir etmen olarak bağımlılık kavramını incelerken genel olarak bağımlılık yapan maddelerin neler oldukları,nasıl sınıflandırıldıkları,yapıları ve etkilerinden bahsetmek bilgilendirme adına doğru bir adım olacaktır.

Paylaş

Görüntülenme:
Yayınlanma Tarihi:01 Ocak 2000

© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.