ORTA KULAK RAHATSIZLIĞI ŞİZOFRENİ GELİŞİMİNDE ROL OYNAYABİLİR

ORTA KULAK RAHATSIZLIĞI ŞİZOFRENİ GELİŞİMİNDE ROL OYNAYABİLİRGenel popülasyona bakıldığında, şizofren hastalarda orta kulak rahatsızlık öyküsü mental sağlığı yerinde olanlardan neredeyse dört kat fazla.

Yapılan çalışmada özellikle, sol taraflı orta kulak rahatsızlığının şizofreni ile ilişkili olduğu görüldü.  Sol temporal beyin lobunun (sol-orta kulağın yakınında olan) şizofreni nöropatolojisinde rol oynadığı göz önüne alındığında, bu bulgu özellikle önem kazanıyor.

Baş yazar Peter Mason’ ve arkadaşlarına (St Catherine's Hospital, Birkenhead, UK) göre; “Şiddetli orta kulak hastalığının ileriki yıllarda kişiyi şizofreniye yatkın kılacağını veya orta kulak hastalığı ile şizofreni arasında ortak bazı etyolojik faktörler olduğunu düşünmek hiç de mantıksız değil.”  

20. yüzyıl başlarında, kulak hastalığı ile delilik arasında olası bir bağlantı olduğu fikri oldukça ilgi çekmişti. 1890’da bile, kulak hastalığının deliliğe, hatta sekonder demansa yol açabileceğini öne süren yazarlar olmuştu. Bununla birlikte günümüzde bu konuya nispeten daha az ilgi gösterilmektedir.

Araştırmacılar İngiltere, West Lancashire’den 84 şizofren hastayı güncel bir  çalışmaya dahil ettiler. Her hasta yaş, cinsiyet ve doğdukları mevsim açısından dört sağlıklı kontrolle eşleştirildi.

Pratisyen hekim kayıtlarından “orta-kulak rahatsızlığı” (otitis media, kronik süpüratif otitis media ve mastoidit) veya “başka kulak hastalığı” (otitis eksterna, kulak kiri ve yabancı cisimler) öyküsü elde edildi.

Analizde mental olarak sağlıklı kontrollerle karşılaştırıldığında şizofren hastaların orta kulak rahatsızlık öyküsüne sahip olma olasılığının daha yüksek olduğu görüldü (göreli orantı=3.68). Sol taraflı orta kulak rahatsızlığında göreli orantı 4.15’e yükseldi.

Ayrıca, işitsel halüsinasyonları olan şizofreni hastalarının şizofreni öncesi orta kulak rahatsızlık öyküsüne sahip olma olasılıkları [özellikle serebral dominans tarafında orta kulak rahatsızlığı için (göreli orantı=10.00) ] halüsinasyonları olmayan arkadaşlarından anlamlı olarak daha fazlaydı.

Mason ve arkadaşlarının bu konudaki yorumu şöyle:” Bilindiği gibi, şiddetli mastoidit ve otitis media durumunda enfeksiyon; kemik nekrozu, konjenital ayrışma (dehiscence) ve kırık hatlar yoluyla temporal kemik aracılığı ile ve yanı sıra tromboflebit veya perivasküler kılıflar yoluyla intrakranyal olarak yayılabilir.”

“Orta kulak rahatsızlığı şizofreni yatkınlığını arttırabilen bir başka etyolojik faktör olabilir.”

Çeviri: Ayda Çayır

KAYNAK: MedWire News 04,9, 2008


Paylaş

Görüntülenme:
Yayınlanma Tarihi:09 Eylül 2008

© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.