PANİK BOZUKLUĞA KARŞI ÖNLEMİNİZİ ALIN!

PANİK BOZUKLUĞA KARŞI ÖNLEMİNİZİ ALIN!Uzmanlara göre,  panik atak rahatsızlığına karşı,  kişi kendisini yetersiz duruma getiren sonuçları oluşmadan önce önlemeli…

Panik bozukluğunun ekonomik etkileri araştırıldığına hastalığın ortalama süresinin 9.4 yıl olduğu belirlenmiş. Hastaların iş kalitesinde düşme de gözlenmiş. Araştırmacılara göre en iyi tedavi şekli kişiyi yetersiz duruma getiren sonuçları oluşmadan önce önlemek!

Bütün insanlarda tehlike anında bedensel tepkiler ortaya çıkabilir. Tüm kasılır, kalp atışı hızlanır, solunum sayısı artar yüz ve deri soluklaşır, bulantı veya tokluk hissi oluşur. Ağız kuruluğu gelişir (otomatik sinir sistemi hiperaktif hale gelir).

En fazla görülen belirtiler

Çarpıntı: Nabız dakikada 100 den fazladır.

Nefes darlığı, aşırı soluk alıp verme

Göğüs ağrısı, sıkışma hissi

Ağız kuruluğu

Terleme, titreme, üşüme veya ateş basması

Bulantı, karın ağrısı

Bacaklarda uyuşma veya karıncalanma

Kas gerginliği

Baş dönmesi

Bayılacak gibi olma

İdrar yapma veya dışkılama isteğinde artma

Ruhsal belirtiler

Benliğine yabancılaşma

Düşüncelerini toparlayamama veya konuşamama

Korkular:

Felç geçirme veya bayılma

Ölüm

Delirme veya kontrolünü kaybetme

Kalp krizi geçirme

Panik ataklarının en sık görülen iki belirtisi göğüs ağrısı ve taşikardidir. Panik bozukluğu olan bir çok hasta, olası bir kalp hastalığını tanı dışında bırakan, kalple ilgili bir dizi test yaptırır. Çalışmalar panik bozukluğun, normal koroner anjiyografi sonuçlan alınan hastalarda, olası tanıda düşünülmesi sıklıkla ihmal edilen bir hastalık olduğunu göstermektedir.

Beitman ve arkadaşları, göğüs ağrısı olduğunu bildiren, ancak yapılan anjiyografik kataterizasyon sonucunda koroner arterlerinin normal olduğu bulunan 37 hasta üzerinde bir çalışma yapmışlardır. Çalışma için uygun bulunan 33 hastadan 11 'i panik bozukluğu tanı kriterlerine uygunluk göstermiştir. Bu hastalara ek olarak 8 hastada son üç haftada en az bir panik atağı geçirmişti.

Panik bozukluğun ekonomik etkileri

Edlun ve Svvann, panik bo­zukluğunun ekonomik etki­lerini 4 ay süreyle 30 hastada değerlendirmişlerdir. Araştırma­cılar hastalığın ortalama devam süresini 9.4 yıl ola­rak belirlemişlerdir. Hastaların çoğu hastalıklarının te­davisi için bazı te­davi rejimleri uy­gulamışlardır. Has­taların %83'ü, iş yaşamlarının kali­tesinde panik atağı veya fobilere bağlı bir düşme olduğu­nu bildirmiştir. Hasta başına orta­lama iş görmeme süresi 2.65 yıl olarak belirlenmiştir. Bu dönem­de hastaların harcamalarının çoğu aileleri tarafından karşılan­mıştır. Panik bozukluğun direkt ekonomik etkilerini değerlendir­mek zordur. Edlund ve Svvann 1983 yılındaki günlük ortalama gelir düzeyinden faydalanarak, hasta başına, panik bo­zukluğa bağlı ücret azalmasını ortala­ma 44,413 dolar olarak hesaplan­mıştır. Araştırmacı­lar ekonomik açı­dan en iyi tedavi­nin, panik bozuklu­ğun kişiyi yetersiz duruma getiren so­nuçları oluşmadan önce, bunların oluşmasını engel­leyecek tedavi olacağını bildir­mişlerdir.

 

 

 

 


Paylaş

Görüntülenme:
Yayınlanma Tarihi:25 Kasım 2008

© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.