Psikiyatri'de TMU'nun Kullanımı ve TMU Tedavisinin Yan Etkileri

Nihat ALPAY, Cağatay KARŞIDAĞ, Reşit KUKURT (Eylül 2005) 1. Epileptik Nöbet Oluşturma Yüksek frekans ve çok sayıda TMS uygulandığında ve MEP eşiği normalin üstünde olan hastalarda epileptik nöbetler oluşabilmektedir. Epileptojenik olan neokorteksin ve motor korteksin sürekli stimülasyonundan kaçınmak gerekir. TMS sağlıklı kişilerde nöbete sebep olmamaktadır. Fakat çoğunda ilk iki günde normale dönen EEG patolojilerine yol açabilmektedir. Bu nedenle nöbet riski taşıyan hastaların araştırılması, tedaviden önce hastalara dikkatli bir nörolojik muayenenin yapılması gerekmektedir. Epilepsi riski olan hasta grupları şunlardır: 1. Lokal ve jeneralize ensefalopatili kişiler veya ciddi epileptojenik olabilecek kafa travması, nörolojik muayenede serebral disfonksiyon gösteren hastalar, 2. Antiepileptik tedavi almayan ve daha önce tedavi edilmemiş epileptik hastalar, 3. Birinci derece yakınlarında idiyopatik epilepsisi olanlar, 4. Daha önce nöbet eşiğini düşürücü tedavi alanlar, 5. Ağır alkol bağımlılığı olanlarda eğer alkol alımı durursa nöbet riski artabilir. 6. Kokain vb. epileptojenik madde aldığı düşünülen kişiler, 7. Kalp hastalığı veya intrakranial basınç artışı olan kişilerde nöbetin uzamasından dolayı risk altındadır. 2. Kognitif Yan Etkiler TMS, bazı kişilerde 1-2 saat süren kognitif bozukluklara yol açabilmektedir. Kognitif bozukluklar daha çok yüksek frekansda ve uzun süre TMS uygulanan hastalarda görülür. 3. Kafa Bölgesinde (içinde ve Ustünde) iletken veya Paramanyetik Cisimlere TMS'nin Etkisi Tıpkı MRI gibi TMSde paramanyetik cisimleri hareket ettirebilir. TMS'de de bu nedenle MRI gibi önlem alınmalıdır. 4. İşitme Uzerine Etkisi TMS yüksek enerjili ses üreterek işitme üzerinde ciddi sorunlar yaratır. Bunu önlemek için tıkaçlar kullanılmalıdır. 5. Baş ağrısı Kasların uyarılmasına bağlı olarak lokal ağrı oluşturur (24-27). 6. Hamilelikte TMS TMS'nin gebe üzerinde etkisi kesin olarak bilinmemekle beraber hamile bir kadın TMS'ye veya diğer güçlü elektromanyetik alanlara maruz bırakılmamalı, ancak yarar riskten fazla olacaksa TMS uygulanmasına karar verilmelidir. Doğurganlık çağındaki kadınlara TMS uygulanacaksa mutlaka araştırılmalıdır. 7. Cocuklarda TMS TMS stimülasyonlarının gelişen beyin üzerine özel etkileri ve farelerle yapılan çalışmalarda elektriksel stimülasyon genç hayvanlarda yaşlı hayvanlardan daha uzun dönem sinaptik potansiyele bağlı ultrastrüktürel değişikliklere neden olmaktadır. Bu nedenle çocuklara TMS uygulanırken dikkatli olmalıdır. KAYNAKLAR 1. Barker AT, Freeston IL, Jarraft JA, et al: Magnetic stimulation of the human nervous system: an introduction and basic principles, in Magnetic Stimulation in Clinical Neurophysiology, Edited by Chokroverty S. Boston. Butterworth's. 1989, pp.55-72. 2. Geddes LA: History of magnetic stimulation of nervous system. J Clin Neurophysiol 8: 3-9, 1991. 3. Abdeen MA, Stuchley MA: Modelling of magnetic field stimulation of bent neurons. IEEE. Trans Biomed Eng 41: 1092-1095, 1994. 4. Cohen LG, Cuffin BN: Developing a more focal magnetic stimulator, 1: some basic principles, J Clin Neurophysiol 8(1): 102-111, 1991. 5. Barker AT, Freeston IL, Jalinous R, et al: Grisaru N, Chudakov B, Yraoslavsky U, et al: TMS in mania a controlled study. Am J Psychiatry 155: 1608-1610, 1998 6. Benecke R, Meyer BU, Schonle P, et al: Transcranial magnetic stimulation of the human brain response in muscles supplied by cranial nerves. Exp Brain Res 71: 623-632, 1988. 7. Haraldsson HM, Ferrarelli F, Kalin NH, Tononi G: Transcranial Magnetic Stimulation in the investigation and treatment of schizophrenia: a review. Schizophr Res 71(1): 1-16, 2004. 8. Harrison LK, Owens DG, Johnstone EC, Ebmeier KP: Transcranial magnetic stimulation for auditory hallucinations in schizophrenia. Psychiatry Res 127(1-2): 9-17, 2004. 9. Abarbanel JM, Lemberg T, Yaroslavski U, et al: Electrophysiological responses to transcranial magnetic stimulation in depression and schizophrenia. Biol Psychiatry 40: 148-150, 1996. 10. Davey NJ, Puri BK, Lewis HS, et al: Effects of antipsychotic medication on electromyelographic responses to cranial magnetic stimulation of the motor cortex in schizophrenia. J Neuro Neurosurg Psychiatry 63: 468-473, 1997. 11. Grisaru N, Yaroslavsky U, Abarbanel J, et al: Transcranial magnetic stimulation in depression and schizophrenia. Eur Neuropsychopharmacol 4: 287-288, 1994. 12. Davey NJ, Puri BK: On electromyographic responses to transcranial magnetic stimulation of the motor cortex in schizophrenia. J Neuro Neurosurg Psychiatry 63468-473, 1998. 13. Fitzgerald PB, Brown TL, Marston NA, Daskalakis ZJ, de Castella A, Bradshaw JL, Kulkarni J: Motor cortical excitability and clinical response to rTMS in depression. J Affect Disord 82(1): 71-6, 2004. 14. Mclntosh AM, Semple D, Tasker K, Harrison LK, Owens DG, Johnstone EC, Ebmeier KP: Transcranial magnetic stimulation for auditory hallucinations in schizophrenia. Psychiatry Res 127(1-2): 9-17, 2004. 15. Ari A. Gershon, Pinhas N. Dannon, Leon Grunhaus: Transcranial Magnetic Stimulation in the Treatment of Depression; Am J Psychiatry 160: 835-845, 2003. 16. Szuba MP, O'Reardon JP, Rai AS, Snyder-Kastenberg J, Amsterdam JD, Gettes DR, Wassermann E, Evans DL: Acute mood and thyroid stimulating hormone effects of transcranial magnetic stimulation in major depression. Li X, Nahas Z, Anderson B, Kozel FA, George MS. 17. Li X, Nahas Z, Anderson B, Kozel FA, George MS: Can left prefrontal rTMS be used as a maintenance treatment for bipolar depression? Depress Anxiety 20(2): 98-100, 2004. 18. Bush G, Fink M, Petrides G, et al: Catatonia. II; treatment with lorazepam and electroconvulsive therapy, Acra Psychiatr Scand 93: 137-143; 1996. 19. Koppi S, Conca A, Swoboda E, et al: Transcranial magnetic stimulation: a new therapeutic approach to the treatment of depression? a pilot study. Wien Med Wochenschr 146-49-54, 1996. 20. Aylward EH, Haris GJ, Hoehn-Saric R, et al: Normal caudate nucleus in obsessive compulsive disorder assessed by quantitative neuroimaging. Arch Gen Psychiatry 53: 577-584, 1996. 21. Greenberg BD, Zieman U, Harmon A, et al: Reduced intracortical inhibition in obsessive-compulsive disorder on transcranial magnetic stimulatıon. Lancet 352: 881-882, 1998. 22. Berardalli A, Rona S, Inghilleri M, et al: Cortikal inhibition in Parkinson's disease: a study with paired magnetic stimulation. Brain 119: 71-77, 1996 23. Seibner HR, Mentschel C, Auer C, et al: Repetetive transcranial magnetic stimulation has a beneficial effect on bradykinesia in Parkinson's disease. Neuro report 10: 589-594, 1999. 24. Schrader LM, Stern JM, Koski L, Nuwer MR, Engel J Jr: Seizure incidence during single and paired-pulse transcranial magnetic stimulation (TMS) in individuals with epilepsy. Clin Neurophysiol 115(12): 2728-37, 2004. 25. Scalise A, Cadore IP, Gigli GL: Motor cortex excitability in restless legs syndrome. Sleep Med 5(4): 393-6, 2004. 26. Spiegel J, Fuss G, Krick C, Dillmann U: Impact of different stimulation types on orthostatic tremor. Clin Neurophysiol 115(3): 569-75, 2004. 27. Nardone R, Buffone EC, Matullo MF, Tezzon F:s Motor cortex excitability in transient global amnesia. Neurol 251(1): 42-6, 2004.

Paylaş

Görüntülenme:
Güncellenme Tarihi:11 Temmuz 2011Yayınlanma Tarihi:12 Ocak 2009