PSİKİYATRİSTLERDEN ÇAĞRI

A.A

Psikiyatri uzmanları,  Türkiye'de en kısa zamanda Ruh Sağlığı Yasası çıkartılması gerektiğini açıkladılar.

Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Doğan Yeşilbursa, Türkiye'de en kısa zamanda "Ruh Sağlığı Yasası" çıkartılması gerektiğini belirterek, "Ruh sağlığı politikalarının çağdaş bir tıp ve sağlık anlayışı çerçevesinde yeniden biçimlenmesi ve uygun yasal düzenlemelerin yapılması gereklidir. Ülkemizin temel gereksinimi en kısa zamanda Ruh Sağlığı Yasası çıkarmaktır" diye konuştu.

Türkiye Psikiyatri Derneği'nce, "Geçmişten Geleceğe, Teşhisten Tedaviye Psikiyatri..." temasını içeren "45. Ulusal Psikiyatri Kongresi" kapsamında Sheraton Otel'de basın toplantısı düzenlendi.

Dernek Genel Başkan Yardımcısı Yeşilbursa, sağlıklı toplum yapısının oluşturulması için ruh sağlığının çok önemli olduğunu vurgulayarak, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre, dünya ülkelerinin yüzde 41'inden fazlasında ruh sağlığı politikası olmadığını söyledi.

Ruh sağlığı yasası olmayan ülkelerin oranının yüzde 25 olduğunu belirten Yeşilbursa, şunları kaydetti:

"Ülkelerin yüzde 33'ünde 'bu ülkelerde toplam 2 milyar insan yaşadığı öngörülüyor' ruh sağlığına toplam bütçenin yüzde 1'inden daha az pay ayrılmaktadır. Oysa DSÖ'ye göre, ruhsal bozuklukların tüm hastalıklar içindeki yükü yaklaşık yüzde 12'dir. Söz konusu verilerin toplandığı 185 ülkenin yüzde 50'sinden fazlasında 100 bin kişiye sadece 1 psikiyatr, yüzde 40'ında ise 10 bin kişiye 1 yatak düşmektedir.

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bu ülkelerde diğer yüzde 50'lik grubu oluşturan gelişmiş ülkeler arasında ruh sağlığı hizmetleri açısından önemli eşitsizlikler olduğunu söylemeliyiz. Türkiye'de ruh sağlığı politikalarını çağdaş bir tıp ve sağlık anlayışı çerçevesinde yeniden biçimlenmesi ve uygun yasal düzenlemelerin yapılması gereklidir. Ülkemizin temel gereksinimi en kısa zamanda Ruh Sağlığı Yasası çıkarmaktır."

Türkiye Psikiyatri Derneği olarak, Ruh Sağlığı Yasası ve ilgili yasal mevzuatın düzenlenmesi için "TBMM'yi ve ilişkili tüm kurumları göreve ve sorumluluk almaya" çağırdıklarını belirten Yeşilbursa, taleplerini şöyle sıraladı:

"Ruh sağlığına ayrılan kaynağın artırılmasını talep ediyoruz. Ruh sağlığı alanında var olan personel eksikliğinin giderilmesini istiyoruz.

Genel hastanelerde psikiyatri yatak sasının artırılması, gündüz hastaneleri, koruma evleri, yarıyol evleri, psikiyatrik rehabilitasyon merkezleri ve ayaktan tedavi birimlerinin sayısının ve niteliğinin artılmasını istiyoruz. Koruyucu ruh sağlığı ve ruhsal destek birimlerinin kurulmasını talep ediyoruz. Tüm bu düzenlemelerin devletin asli sorumluluğu olarak kabul edilmesi, hükümetlerin öncelikli konusu olması gerektiğini düşünüyor, kamusal bir sağlık sistemi anlayışı içinde çözülebileceğine inandığımızı vurgulamak istiyoruz."

"HASTAYI DEĞİL, KURUMU KOLLAYAN GENELGE"

Türkiye Psikiyatri Derneği Dış İlişkiler Sekreteri Dr. Halis Ulaş da Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından "Eşdeğer ilaç kullanımı" ile ilgili olarak hazırlanan genelgenin, "Hastayı değil, kurumu kolladığını" öne sürdü.

Türkiye Psikiyatri Derneği Cinsellik ve Cinsel Sorunlar Bilimsel Çalışma Birimi Koordinatörü Uzman Dr. Ejder Akgün Yıldırım da "Dünyada, her üç-dört kişiden birinde tedavi edilmesi gereken cinsel sorun olduğunun düşünüldüğünü" belirterek, cinsel sorunların tedavisinde, bu alanda uzman bir psikiyatristten destek alınması gerektiğini bildirdi.

Cinsel problemlerin sadece bir kişinin sorunu olarak algılanmaması, bir çiftin mutluluğunu etkileyen önemli bir problem olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım, "Arkadaş, yakın çevre, aile ile konuşularak çözümlenmeye çalışılmamalı. Özellikle hızlı bilgi akışının sağlandığı internetteki bilgilerle çözüm arayışına gidilmemeli. Mutlaka alanında uzman bir psikiyatra başvurulmalı" uyarısında bulundu.

Türkiye Psikiyatri Derneği Bilimsel Toplantılar Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Timuçin Oral ise kongrenin 2. kez derneklerince düzenlendiğini ve bundan büyük onur duyduklarını söyledi.

45. Ulusal Psikiyatri Kongresi'ne bin 200 kişinin katıldığını ve kongre programında 36 panel, 9 çalışma grubu, 8 kurs, 31 sözel 189 poster bildiri, 6 yabancı davetli konferansı ve 6 tane de endüstri destekli sempozyumun yer aldığını anlatan Oral, ayrıca meslekte 40 yılını dolduran hekimlere hizmet onur plaketi verileceğini belirtti.


Paylaş

Görüntülenme:
Yayınlanma Tarihi:02 Ocak 2010

© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.