PSİKOLOJİK TACİZ YASAYA GİRİYOR

ANKA

TBMM Adalet Komisyonu, Türk Borçlar Kanunu Tasarısında, işverenin,  işçilerin cinsel tacize uğramalarını önleme yükümlülüğünü düzenleyen maddeye,  psikolojik tacizi önlemeyi de ekledi.

Tasarının, hizmet sözleşmelerine dayanan işçi-işveren ilişkisi  konusundaki bölümü üzerinde çalışmalarını sürdüren Komisyon, "işçinin  kişiliğinin korunmasına" ilişkin 416. maddeyi değişikliklerle kabul etti.

Komisyon Başkanı Ahmet İyimaya'nın verdiği önergeyle değiştirilerek kabul  edilen maddeye göre, işveren, hizmet ilişkisinde işçinin kişiliğini korumak ve  saygı göstermek, işyerinde dürüstlük kurallarına uygun bir ortamı sağlamakla,  özellikle işçilerin psikolojik ve cinsel tacize uğramamaları ve bu tür tacizlere  uğramış olanların da daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri almakla  yükümlü olacak.

İşveren işyerinde, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her  türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmakla; işçiler de iş  sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlü  tutulacak.

İşverenin bu hükümler dahil, kanuna ve sözleşmeye aykırı davranışı  nedeniyle işçinin ölümü, bedensel bütünlüğünün zedelenmesi yahut kişilik  haklarının ihlaline bağlı zararların tazmini, sözleşmeye aykırılıktan doğan  sorumluluk hükümlerine tabi olacak.

Önergeyle işverenin, işyerinde "ahlaka uygun bir düzeninin  gerçekleştirilmesini sağlama" yükümlüğü de "dürüstlük kurallarına uygun bir  ortamı sağlama" şeklinde değiştirilmiş oldu. İyimaya'nın önergesinin  gerekçesinde, "Cinsel tacizin yanında diğer psikolojik tacizler de (mobbing)  kişilik değerlerini ihlal eden sebepler kategorisinde sayılmıştır" denildi.

CHP Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk, İyimaya'nın önergesinden  sonra "ahlaka uygun" ifadesinin tasarı metninden çıkarılması için verdiği  önergeyi geri çekti.

CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk de İyimaya'ya önergesi  dolayısıyla teşekkür etti.

"MUTLU OLDUM"

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı Mustafa Kılıçoğlu, İyimaya'nın  önergesini gördükten sonra mutlu olduğunu söyledi. İşyerinde psikolojik tacizi  önlemenin, Fransız hukukunda ayrı bir bölüm olarak düzenlendiğini belirten  Kılıçoğlu, bu konuda düzenlemenin, bugün çalışma yaşamı açısından vazgeçilmez  olduğunu belirtti.

Kılıçoğlu, işyerinde psikolojik tacizle ilgili Yargıtayın verdiği  kararlar bulunduğunu, ancak bu konunun Borçlar Kanununda düzenlenmenin  sevindirici olduğunu söyledi.

"DAHA GÜZEL OLDU"

Tasarının hazırlanması için Adalet Bakanlığında oluşturulan bilim  komisyonuna başkanlık eden ve Adalet Komisyonundaki çalışmalara da katılan,  genellikle de tasarıdaki değişiklik taleplerine karşı çıkan İstanbul Ticaret  Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevzat Koç da İyimaya'nın  önergesini olumlu bulduğunu ifade etti. Koç, "Önerge, hazırladığımız metinden  daha kapsamlı, güzel oldu" dedi.


Paylaş

Görüntülenme:
Yayınlanma Tarihi:25 Aralık 2008

© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.