RADİKAL EĞİLİMLER VE BARIŞ

Yenişafak

Radikal eğilimler barışı tehdit etmiyorsa toplumda değişime ve yeniliğe yol açar. Prof. Dr. Tarhan yazıyor.


Radikal eğilimler barışı tehdit etmiyorsa toplumda değişime ve yeniliğe yol açar, faydalıdır. Fakat barış ve güvenliği tehdit ediyorsa, beslenip büyümemeleri için radikallikleri ile yüzleştirilerek ortaya çıkarmak gerekir. Bir kişinin radikal olup olmadığını anlamak için üslubuna dikkat etmek gerekir. Öfkeli üslup radikal eğilimin işaretidir. Bir insan öfkelenebilir ama üslup haline getirmeden özür diler, gönül alırsa, bu kişisel bir zaaftır ama öfkeliliği üslup ve iletişim formu haline getirmişse radikal eğilimin işaretidir. Öfkeliliği üslup haline getiren kimsenin farklı ırk, ideoloji ve inanca karşı düşmanlığı olduğu anlamına gelir.

Radikalizmin temelinde cehalet, bilgi eksikliği vardır, böylece ideolojik radikalizm ortaya çıkar. Mesela irtica ile yapılacak mücadele aslında dinle değil, cehaletle yapılması gereken mücadeledir. Önceden çocuğunu döve döve okutmayanlar, şimdi okumak istemeyeni döve döve engellemeye çalışıyorlar. Döve döve okula gönderme ve döve döve okutmama davranışı da radikalizmdir. Bu bir insanlık suçudur.

Radikalizmin temelinde cehalet olduğu için radikalizm ile mücadele, cehaletle mücadeledir. Radikalizmde yanlış ve tek taraflı mücadele vardır ve bunun tek çaresi de diyalog içerisinde bilgilendirmedir.

BİLGİ KORKUYU AZALTIR

Bilgilendirmenin olduğu yerde güçlü fikirler yerleşir, zayıf fikirler gider. Radikal insanlar kendi fikirlerine güvenmedikleri için diyalogdan korkarlar. 11 Eylül'den sonra Müslümanlara karşı ayrımcılık başlatıldı. Bu ayrımcılığın devam etmesi için İslamofobinin olması gerekir. İnsan fobisi olduğu şeye yaklaşmaz. İslam'a karşı fobi varsa kişiler korktukları için diyalog kurmaz.

Fobinin giderilmesi ile ilgili tıpta duyarsızlaştırma çalışmaları vardır. Bir kişide uçak fobisi varsa 1'den 10'a kadar kaygı-korku puanı verilir. Önce kişinin odasına uçak resimleri asılır, ilk gün 10 puan derecesinde kaygı, korku hisseder, daha sonraki günlerde resimleri gördükçe korku 10'dan 9'a, 8'e iner. Bu şekilde uçak imajinasyonuna karşı korku giderilmiş olur. Bu aşamalardan sonra da uçağa binme denemeleri yapılır.

İnsandaki fare korkusuna karşı da, önce odaya fare resimleri asılır ve önce fare görüntüsüne karşı kişi duyarsızlaştırılır. Bir sonraki aşamada kavanoz içerisinde fare getirilir ve odanın bir köşesinde bekletilir. Kavanoz içindeki fareye karşı kişi bir müddet sonra duyarsızlaşır ve korkusu gider. Amaç fareyi avucuna almak değildir. Duyarsızlaştırma yönteminde, kavanoz içindeki farenin zarar vermeyeceğini kişi anlar ve o konudaki korkusu yok olur.

Bireyin fobisini gidermek için neler yapılıyorsa, toplumun fobisini gidermek için de o işlemler yapılır. Korkulan kişi veya gruplarla konuşulur, diyaloga geçilir.

Korku giderildiğinde de kontrollü bir güven oluşur. Aksi halde o grup ötekileşir ve ayrı bir mahalle, ayrı kültürler ve kültler oluşur.

Radikalizm ahlakı oluşur. Radikal ahlak acımasızdır, öfke ve nefret içerir, esnek değildir, hoşgörü içermez, ötekileştiricidir, kendisi gibi olmayanı dışlar. Bireyler veya gruplar arasında çatışma çıkararak ayakta kalmayı yöntem olarak seçer. İletişim formu olarak çatışma ile varlığını sürdürür.

Batıda üstün ırk, üstün olmayan ırk gibi ırklar hiyerarşisi meydana geldi. Bu çatışmacı radikal ahlakın bir sonucuydu ve bu yanlış anlayışın sonunda batı iki büyük dünya savaşı yaşadı ve kötü sonuçlarını gördü. Böylece radikalizmden uzaklaştı.

Bizim toplumumuzda bu tür bir radikalizm ve savaş ortamı yaşanmadı. Onun yerine stereotip kullanıldı. Karşıt fikirleri yok etmek için bir kültürün hatası defalarca tekrar edilerek o kültür yıkılmaya çalışıldı.

 


Paylaş

Görüntülenme:
Yayınlanma Tarihi:04 Ağustos 2010

© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.